Seznam gradiva

36 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
MEDVED ANTON
ANTON MARTIN SLOMŠEK.-CELOVEC, 1900
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1900 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BUDKOVIČ TOMAŽ
BOHINJ 1914-1918, MED FRONTO IN ZALEDJEM.-LJUBLJANA, CELOVEC, DUNAJ, 1999
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CATALOGUS CLERI.-CELOVEC, 1912
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1912 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CELOVŠKI ZVON: VSESLOVENSKA REVIJA ZA LEPOSLOVJE, KRITIKO, KULTURNA, DRUŽBENA IN VERSKA VPRAŠANJA, CELOVEC
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1984 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz : (1816-1918) : ein biographisches Lexikon : [Dunajski "Frintaneum" in njegovi člani iz cerkvenih pokrajin Dunaj, Salzburg in Gorica (1816-1918)]
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2006 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klavora Vasja
Doberdob : kraško bojišče : 1915-1916
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klavora Vasja
Fajtji hrib : bojišče na Komenskem Krasu 1916-1917
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik
Fašizem in Slovenci - izbrane podobe
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
IZ PRIMORSKE EPOPEJE : MIRKO BROVČ IN NARODNA VSTAJA ORGANIZACIJE TIGR V LETIH 1938-1941
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jelinčič Boeta Klemen
Judje na Slovenskem
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
KATOLIŠKA PRENOVA IN PROTIREFORMACIJA V NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH 1564-1628.-CELOVEC, LJUBLJANA,DUNAJ, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KOLEDAR MOHORJEVE DRUŽBE V CELOVCU, CELOVEC
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
KLAVORA VASJA
KORAKI SKOZI MEGLO.- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORITSCH ANDREAS
MATIJA MAJAR - ZILJSKI.- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1995
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MED KLJUKASTIM KRIŽEM IN RDEČO ZVEZDO = UNTER HAKENKREUZ UND TITOSTERN.-CELOVEC, LJUBLJANA, 2002
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2002 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
NADŠKOF VOVK IN NJEGOV ČAS: 1900-1963, I. DEL .- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1993
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
NADŠKOF VOVK IN NJEGOV ČAS: 1900-1963, II. DEL .- CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ, 1995
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože
Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo : titoizem, poraz nasilja
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEDMAK DRAGO
OB VZNOŽJU BRANIKOV: SOLKAN IN SOLKANCI MED 1.SVETOVNO VOJNO.-CELOVEC, 2003
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Blumenwitz Dieter
Okupacija in revolucija v Sloveniji : (1941-1946) : mednarodnopravna študija
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHUBERT PETER
PIAVA:1918- ZADNJA BITKA AVSTRO-OGRSKE.-CELOVEC, 2001
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TRISKA JAN F.
POZABLJENA FRONTA PRVE SVETOVNE VOJNE: IZ VOJAKOVEGA DNEVNIKA S FRONTE OB SOČI IN PIAVI 1916-1918 .- CELOVEC, 2004
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA VASJA
PREDEL 1809: AVSTRIJSKO-FRANCOSKI VOJNI SPOPADI NA SLOVENSKEM NARODNOSTNEM OZEMLJU.-CELOVEC, 2003
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Tomaž
S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču : iz pisem poročnika Vladimirja Bregarja
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Eiletz Silvin
Skrivnost kominterne
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ANDREJKA JERNEJ PL.
SLOVENSKI FANTJE V BOSNI IN HERCEGOVINI 1878.-CELOVEC, 1904
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1904 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovensko meščanstvo : od vzpona nacije do nacionalizacije (1848-1948)
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORITSCH ANDREAS, TRIBUTSCH GUDMUND
SOŠKI PROTOKOL.- CELOVEC, DUNAJ, LJUBLJANA, 1994
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jeločnik Nikolaj (op. Stane Kos je psev., pravo ime avtorja je Nikolaj Jeločnik)
Stalinistična revolucija na Slovenskem : 1941-1945. Del 1 / Stane Kos
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jeločnik Nikolaj (op. Stane Kos je psev., pravo ime avtorja je Nikolaj Jeločnik)
Stalinistična revolucija na Slovenskem : 1941-1945. Del 2 / Stane Kos
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA VASJA
ŠKABRIJEL 1917-SOŠKA FRONTA.-CELOVEC, LJUBLJANA, DUNAJ.-1997
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eiletz Silvin
Titova skrivnostna leta v Moskvi : 1935-1940
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HEINDL HANNS
V UROKU JULIJCEV:PRVA SVETOVNA VOJNA IN VÉLIKI BOJ V GORAH:ZGODOVINA IN ZGODBE O DR. JULIUSU KUGYJU.-DUNAJ, 2003
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolhar Rafko
Zahodni rob : avtovertikala : kulturno-turistični vodnik
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2006 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
EILETZ SILVIN IN MAIDI
ZGODOVINA NEKE KOLABORACIJE. BOLJŠEVIKI IN NEMCI 1914-1918.-CELOVEC, 2001
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEDMAK DRAGO
ŽIVLJENJE V KOBARIDU MED PRVO SVETOVNO VOJNO.-CELOVEC, 2001
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.