Seznam gradiva

1 gradivo
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku
Mestni arhiv ljubljanski
1957 slov.,nem.,lat. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.