Seznam gradiva

67 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
LUTHAR OTO
"O ŽALOSTI NITI BESEDE" - UVOD V KULTURNO ZGODOVINO VELIKE VOJNE.-LJUBLJANA, 2000
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha, Keber Katarina
"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Turistično društvo Nova Gorica
Kolenc Petra 1977-, Batič Jani, Caharija Leo, Prešeren Matjaž 1955-, Kolenc Rajmund
"S ciljem olepševati mesto ---" : ob 70-letnici delovanja Turističnega društva Nova Gorica : 1952-2022
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Ad fontes : Otorepčev zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd
Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Art at a cultural crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 2, Kranjska, Primorje
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Koprivec Daša
Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kalc Aleksej, Milharčič-Hladnik Mirjam, Žitnik Serafin Janja
Vodopivec Peter, Zajc Marko 1975-
Doba velikih migracij na Slovenskem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernhard Günther
Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia : listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120-1251) = Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sit
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Grdina Igor 1965-, Žitko Salvator, Testen Petra, Lavrič Karel 1818-1876
Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Makuc Neva, Marušič Jakob
Domoznanske publikacije o Primorski : gradivo za bibliografijo (do leta 2004)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kolenc Petra
Dr. Henrik Tuma (1958-1935) in njegova knjižnica : ob stopetdesetletnici rojstva
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PLETERSKI JANKO
DR. IVAN ŠUŠTERŠIČ 1863-1925:POT PRVAKA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA KATOLICIZMA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANIČ SLAVEC ZVONKA
DRUŽINSKA POVEZANOST GROFOV CELJSKIH: IDENTIFIKACIJSKA IN EPIGENETSKA RAZISKAVA NJIHOVIH LOBANJ.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Neva
Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-
Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KROPEJ MONIKA
KAREL ŠTREKELJ: IZ VRELCEV BESEDNE USTVARJALNOSTI.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Merku Pavle
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KRAS: POKRAJINA, ŽIVLJENJE, LJUDJE.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Milharčič Hladnik Mirjam - urednik, Mlekuž Jernej - urednik
Krila migracij : po meri življenjskih zgodb
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Poljak Istenič Saša, Makuc Neva 1978-, Cernetig Marina, Gruden Živa, Bažato Marjan 1955-1996, Babič Saša 1979-
Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
URBANC MIMI
KULTURNE POKRAJINE V SLOVENIJI (GEOGRAFIJA SLOVENIJE;5) .- LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, 11.-13. marec 2020
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Preinfalk Miha, Golec Boris, Domej Teodor 1949-, Kalc Aleksej
Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fakin Bajec Jasna
Ledinek Lozej Špela, Dolenc-Kambič Nuška, Bajec Dominik, Franetič Vojko
Marijine božjepotne cerkve med Alpami in Krasom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jerše Sašo - urednik
Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MELIKOV ZBORNIK: SLOVENCI V ZGODOVINI IN NJIHOVI SREDNJEEVROPSKI SOSEDJE.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ipavec Vesna Mia
Murve in kavalirji : svilogojstvo na Goriškem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gombač Boris M.
Na drugi strani : Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 1991
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bobič Pavlina, Grdina Igor, Matjašič Friš Mateja, Rahten Andrej, Testen Petra, Zajc Neža
Nova slovenska biografija
Slovenski biografski leksikon 2
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Di Battista Alenka, Mohar Katarina 1982-
Občinska stavba v Novi Gorici
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ledinek Lozej Špela
Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Popisni atlas Slovenije 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2007 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

POSOČJE A-Ž: ENCIKLOPEDIČNI PRIROČNIK ZA POPOTNIKA.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha
Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Makuc Neva 1978-, Kolenc Petra 1977-, Fakin Bajec Jasna, Höfler Janez, Ledinek Lozej Špela, Marušič Branko 1938-, Panjek Aleksander
Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pravni terminološki slovar
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Fakin Bajec Jasna
Fikfak Jurij, Bogataj Janez 1947-, Ropret Alenka
Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Oter Gorenčič Mija, Klemenc Alenka 1947-, Resman Blaž, Vaupotič Nika, Bence Gorazd, Preinfalk Miha, Prelovšek Damjan, Furlan Andrej 1966-
Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vuga Tomaž
Marušič Branko 1938-, Gantar Pavel, Kosec Miloš 1986-, Vuga Boštjan, Gašperšič Manca, Vončina Katja 1983-
Projekt: Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Di Battista Alenka
Ciglenečki Marjeta, Seražin Helena, Bence Gorazd, Vuga Tomaž
Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zuljan Kumar Danila, Kolenc Petra 1977-, Cadorini Giorgio, Grgič Matejka, Sgubin Laura, Vončina Katja 1983-, Čeč Dragica, Hrobat Virloget Katja
Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla societa slovena al confine italo-sloveno
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Snoj Jerica, Ahlin Martin, Lazar Branka, Praznik Zvonka
Sinonimni slovar slovenskega jezika
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Dobrovoljc Helena, Merše Majda
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Toporišič Jože
SLOVENSKI PRAVOPIS [1. Pravila. - 6., ponovno pregledana izd., 2. natis. 2. Slovar. - 2. natis]
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rajšp Vincenc - urednik
Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha 1965-
Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2007 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Seručnik Miha
Trtna uš, ta strašno drobna pošast
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bandelj Andrej, Pahor Samo, Rupel Aldo
Tržaško in Goriško
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2010 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd, Seražin Helena - uredila
Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Seražin Helena - uredila
Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava : druga knjiga
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Seražin Helena - uredila
Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava : prva knjiga
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ratej Mateja - urednica
Usode prve svetovne vojne
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bandelj Andrej, Pipan Primož
Videmsko
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2014 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Vitez in grad : vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO ARHIVSKEM GRADIVU INŠTITUTA ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO ZRC SAZU (+ DISKETA) .- LJUBLJANA, 2000
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Godina-Golija Maja
Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šekli Matej
Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kosi Miha
Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem : primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa : biografije in bibliografije raziskovalcev, 1986-1995
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kacin Marija
Žiga Zois in italijanska kultura = Sigismondo Zois e la cultura italiana
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2001 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.