Seznam gradiva

214 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Prinčič Joško
25 let delovanja = [25] anni di attivita : 1975-2000 : Foto-klub Skupina 75

2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

27 VASI : glasilo krajevnih konferenc SZDL v krajevnih skupnostih Senožeče, Štjak in Vrabče

1979 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Allgemeines Ortschaften Verzeichniss der im Reichsrathe vertreten Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1902 (original: NUK, Archivio di Stato Gorizia)
Obči krajevni seznam v državnem zboru zastopanih kraljestev in dežel na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1902; fotokopija za sodni okraj Vipava in Avstrijsko-Ilirsko Primorje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO
Braune Wilhelm, Mitzka Walther
Althochdeutsche Grammatik

1953 nemški PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

ARGO : REVIJA DRUŠTVA MUZEALCEV
DRUŠTVO MUZEALCEV SLOVENIJE
1990 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Autarchia. Le nuove Amministrazioni Locali

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Ipavec Avgust
Avgust Ipavec: Pusti peti moj'ga slavca : glasbena pesnitev za soliste, zbore in orkester : 1906-1986, 80-letnica smrti Simona Gregorčiča, osrednja spominska prireditev : Drežnica, nedelja, 23. 11. '86 ob 17. uri

1986 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Bertoldi Silvio
Badoglio

1967 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Bibliografia fascista

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

BILTEN : Smučarski klub Gorica, Nova Gorica

1972 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Bodečenežno [Zvočni posnetek] / Dekliška vokalna skupina Bodeča neža ; [dirigent] Mateja Černic [zvočni CD]

2011 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

BOGOLJUB : cerkveni list za Slovence

1914 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Veble Andrej 1887-1979
Boj za slovensko vseučilišče

1909 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO

Bolletino Ufficiale Legislazione e Dispozicioni Ufficiali (Ministero dell'Interno)

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Gorizia

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Borba

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

BOREC : Revija za zgodovino NOB in ohranjanje revolucionarnih tradicij
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1974 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Brigata Triestina : episodi di lotta partigiana

1945 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Brincelj : sprehod po kulturni, zgodovinski in etnografski dediščini Goriških Brd = percorso culturale attraverso l'eredita storico-etnografica del Collio goriziano
KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ ŠTEVERJAN
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

CALENDARIO AGRICOLO, TRST

1940 italijanski KOLEDARJI NEINVENTARIZIRANO
Tavano Luigi
Cultura e societa nel Goriziano : il caso di Francesco Spessot (1890-1978)

1990 italijanski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

Čuk na palici

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Delavska enotnost

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Delo

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

DEMOKRACIJA

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Erhard Albert 1862-1940
Der Katholizismus und das zwanzigste Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit

1902 nemški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Deset let Slovenika : 1960-1970

1970 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO

Deutscher kalender für Krain und Küstenland

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Paul Germann
Deutsches Wörterbuch (nemški slovar)

1908 nemški PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

Deželni vladni list za kranjsko vojvodino 1857 (Landes Regierungsblatt für das Herzogthum Krain), Abecedni spisek imen vseh seliš, grašin, gradov in gradičev v Krajnski vojvodini z ozirom na razdelitev dežel leta 1854
Razpis c.kr. kranjskega deželnega poglavarja od 25. septembra 1857, št. 8; original (v slovensko-nemškem indeksu manjkajo strani I-XVI)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1854 (Landes Regierungs Blatt für die Stadt Triest sammt Gebiet und das Küstenland, Bollettino Provinciale degli atti ufficiali per la cit? di Trieste col suo Territorio e pel Litorale)
Okrajna razdelitev (Divisione distrettuale), fotokopija za goriško okrožje (original: Biblioteca Statle e Isontina, Gorizia)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1851 (Landes Gesetz und Regierungsblatt, Bollettino delle leggi e degli atti di Governo per Trieste, citt? dell'Impero, e pel Litorale); original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizi
Razdelitev Avstrijsko-Ilirskega Primorja na okrožja, okraje, sodne okraje, davčne urade, občine in katastrske občine (Divisione del Litorale in Circoli, Capitanati distrettuali, Giudizi distrettuali, Uffici delle imposte dirette, Comuni locali e catas

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Oberösterreich und Salzburg (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Steiermars (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Übersichtsband (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Ungarn (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Wien und Niederösterreich (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO MODERNO

1941 italijanski PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

Dnevnik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Dokumenti slovenskega gledališkega in filmskega muzeja

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Dom in svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Domoznanstveni pouk v ljudski šoli : po načrtih moderne metodike
SLOVENSKA ŠOLSKA MATICA LJUBLJANA
1912 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

DOROVCI SPOROČAJO (nekompletno glasilo)
Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina - DOR
2014 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Družina

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DRŽAVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DEŽELE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPANE 1863-1918 = Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder (popis izvodov v knjižnici PANG)

slov.,ita.,nem. NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Dve publikaciji ob smrti Tita iz leta 1980 in 1981, ki sta bili med gradivom "članki"

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
Bianchi Paolo
Edamus, bibamus, gaudeaumus = Jejmo, pijmo in se veselimo : projekt VALO-PT Celovit razvoj tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju
Jejmo, pijmo in se veselimo

2008 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

EMIGRANT : glasilo društva slovenskih izseljencev iz Beneške Slovenije in njihovih družin

slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

ENO SRCE : Glasilo župnije Solkan
ŽUPNIJA SOLKAN
sv. Štefan
1986 slovenski Glasila župnij NEINVENTARIZIRANO

Erazem : časopis za iskanje izgubljenega spomina (priloga Primorskih novic)

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Evropski marketing storitev
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Gemeindelexicon von Krain, bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1905 : Leksikon občin na Kranjskem, na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1905); fotokopija za sodni okraj Vipava (original NUK)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Georges lateinisch-deutsches wörterbuch (latinsko-nemški slovar)

latinski PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

GLAS : Časopis za vse Slovence

1997 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Glas z Montaža : sestavek iz dnevnikov taboriščnikov strokovne šole v Gorici

1951 slovenski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

Glasilo Tolminski verski list (1975-1976: Glasilo tolminskih župnij ; 1977-2003: Glasilo Tolminski verski list ; od 2004: Glasilo Verski list župnij Tolmin in Kamno Format se spreminja)

1991 slovenski Glasila župnij NEINVENTARIZIRANO

Gledališče Slovenskega Primorja (brošura je bila izdana za proslavo 10. obletnice ustanovitve Primorskih brigad na Okroglici 5. in 6. 9. 1953

1953 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Gledališki list

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Goriška straža

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

GORIŠKI KOLEDAR
Tiskarna L. Lukežič
slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

GORNIK : Glasilo Planinskega društva Nova Gorica
PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
1993 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Gospodarski list

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Gospodarski vestnik

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Gotika v Sloveniji (Gothic Art in Slovenia, Gotik in Slowenien, Il Gotico in Slovenia) : Razstava, Ljubljana 1995 [katalog]
NARODNA GALERIJA
1995 večjezični NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Handbuch für das Küstenländiche Verwaltungs Gebiet, Gefürstete Grafschaften Görz und Gradisca, Markgrafschaft Istrien und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete für das Jahr 1855, Triest 1855 (original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizia)
Priročnik za upravo Avstrijsko-Ilirskega Primorja, pokneženi grofiji Goriška in Gradiška, mejna grofija Istra in mesto Trst z okolico; fotokopija seznama državnih predstojnikov in uradnikov na ravni okrožja, okraja in občine za goriško okrožje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Haupt Ausweis über die Einteilung des Küstenländisches Gouvernements Gebiethes in Kreise, Districte, Bezirke, Haup- und Untergemeinden, dann über deren Häuser und Seelen Anzahl im Jahre 1818
Glavni izkaz upravne razdelitve primorskega gubernija; rokopis (original: Archivio di Stato di Treiste)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Haupt Ausweis über die Einteilung des Laibacher Gouvernementsgebiethes in Provinzen, kreise, Sectionen, Bezirks-Obrigkeiten, Hauptgemeinden, Untergemeinden und Ortschaften, nebst Häuser und Seelen Anzahl im Jahre 1817 : fotokopija za sodni okraj Vipava
Glavni izkaz upravne razdelitve ljubljanskega gubernija [separat] (original: Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Il Commercio Isontino

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Modellario

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il nostro avvenire : Portavoce degli Italiani del Litorale aderenti al movimento per la nuova Jugoslavia : No. 1-2 Anno II

1945 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Il Piccolo della Sera

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Podesta

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Rinovamento Aministrativo

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

ISKRE : Glasilo vipavskih semeniščnikov (kasneje Glasilo škofijske gimnazije)

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Istarski list

hrvaški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
Combi Carlo 1827-1884
Luciani Tomaso
Istria : studi storici e politici

1868 italijanski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO

Izjava CK KPJ ob resoluciji informbiroja

1948 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

IZVESTJE DRŽAVNIH SREDNJIH ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI ZA ŠOLSKI LETI 1950/51 IN 1951/52

1952 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
Breznik Anton 1881-1944
Jezik naših časnikarjev in pripovednikov

1944 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Jutro

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

KATOLIŠKI GLAS

slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Kmetovalec

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Komunist

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
Juhant Janez, Krek Janez Evangelist 1865-1917
Paternoster Marjan
Krekovo berilo
MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
1989 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Kulturni poročevalec

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
Valdemarin Igino
La chiesa e la parrocchia dei santi Ilario e Taziano di Gorizia

1959 italijanski DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

La Magistratura del Lavoro delle Venezie

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Scuola al Confine

1925 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

La Vedetta Italiana

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Vita dei Comuni

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

L'Isonzio Agrario

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Ljubljanski zvon

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Ljudska pravica

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudska prosveta

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudska uprava : Zbornik za izgradnjo ljudskih odborov

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudski tednik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

L'Osservatore Triestino

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

L'ultima guerra dell'Austria - Ungheria 1914-1918 : Relazione ufficiale compilata dall'archivio di guerra di Vienna : Volume IV

1936 italijanski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel - soavtor, Lang Peter
Management im Tourismus

2005 nemški NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Prešeren Jože 1939-
Marijina družba "Marije milostljive" v Trstu

1975 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO