Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FALATOV PETER
ELEKTRIFIKACIJA NA PRIMORSKEM
SAMOZALOŽBA
slovenski ZGODOVINA Tipkopis
Andlovic Justin, 1926-1995
Naš povojni čas

1991 slovenski DOMOZNANSTVO Tipkopis
JUVANČIČ IVO, LAVRIN IVANC
OD ZLATOROGA DO KOZJE VOJSKE (PRELOMI V 2500 LETIH)

slovenski ZGODOVINA Tipkopis

Priročnik za obdelavo gradiva krajevnih ljudskih odborov (vsebuje: Pristojnosti in organizacija KLO, Funkcije KLO, Preglednica vsebinskega razvrščanja gradiva KLO)

1982 slovenski ARHIVISTIKA Tipkopis

PRISPEVEK K GENEALOGIJI DRUŽINE REYA PLEMENITE CASTELLETTO

1978 nemški ZGODOVINA Tipkopis

SEMINAR ZA PISCE KRONIK IN ZBIRALCE ZGODOVINSKEGA GRADIVA.- LIPICA, 1985

1985 slovenski ZGODOVINA Tipkopis

SEZNAM GRADIVA ZA RASTAVO "BOJ ZA ZAHODNO MEJO V LETIH 1944-1947" .- NOVA GORICA, 1998
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1998 slovenski PRIROČNIKI Tipkopis

VIRI ZA KRONIKO MESTA NOVA GORICA IZ ČASOPISNIH VIROV : SOŠKI TEDNIK (leto 1945-1947), NOVA GORICA (leto 1947-1952), PRIMORSKE NOVICE (leto 1957-1965)

slovenski DOMOZNANSTVO Tipkopis