Seznam gradiva

1933 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Duca Renato, Cosma Renato
"...andare a mulino..." : mulini, mugnai, rogge, risaie nel Monfalconese e zone limitrofe tra XIII e XX secolo
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse
2011 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RADOVANOVIČ SAŠO
"BOG SE USMILI UBOGE GREŠNE DUŠE, AMEN": ČAROVNIŠKI PROCESI NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V LETIH 1546-1746.-MURSKA SOBOTA, 1997
POMURSKA ZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LUTHAR OTO
"O ŽALOSTI NITI BESEDE" - UVOD V KULTURNO ZGODOVINO VELIKE VOJNE.-LJUBLJANA, 2000
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

"OSIMO" : SEDANJOST IN RAZVOJ- POSVETOVANJE 24.02.1986.- NOVA GORICA,1987
ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE NOVA GORICA, CGIL CISL
1987 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha, Keber Katarina
"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
"SI AMMAZZA TROPPO POCO": CONDANNATI A MORTE - OSTAGGI - PASSATI PER LE ARMI NELLA PROVINCIA DI LUBIANA: 1941-1943: DOCUMENTI .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pipan David Erik
"Tako značko nosim jaz ---" : avstro-ogrski vojaški znaki in značke : vojaške značke slovenskih enot in soškega bojišča : 1914-1918
DRUŠTVO SOŠKA FRONTA NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
"THERE IS NOT ENOUGH KILLING": CONDEMNED TO DEATH - HOSTAGES - SHOT IN THE LJUBLJANA PROVINCE: 1941-1943: DOCUMENTS.- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
"Trst je naš!" : boj Slovencev za morje (1848-1954) : [2. natis]
NOVA REVIJA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
"Ubija se premalo" : obsojeni na smrt, talci, ustreljeni v ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS MILKO
"VAS" IN "SELO" V ZGODOVINI SLOVENSKE KOLONIZACIJE .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

"Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952
Čoh Mateja
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Tomaž 1961-
Dolenc Ervin, Doupona Topič Mojca
"Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje" : (Telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej)
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Kokalj Kočevar Monika, Bervar Sarah, Kovačič Sašo - fotograf, Frantar Aleksandra
(R)evolucija muzeja : 70 let povezujemo : Muzej novejše zgodovine Slovenije : [1948-2018 : 70 zgodb o XX. stoletju]
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

... plamen naš pa dalje gre ... : 60. obletnica zmage nad fašizmom in nacizmom
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Močnik Monika, Ribič Irena 1977-
»Slovenika, zares si čudovita!« : zbornik ob 50. obletnici prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

10 LET KMETIJSKE ŠOLE NOVA GORICA.-NOVA GORICA,1978
KMETIJSKA ŠOLA NOVA GORICA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

100 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA POSTOJNA:1883-1983.-POSTOJNA, 1983
TURISTIČNO DRUŠTVO POSTOJNA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

100 LET USTANOVITVE 1. PODRUŽNICE SLOVENSKEGA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ZA SPODNJO ŠTAJERSKO.-PTUJ, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA KAROL
100 LET VIPAVSKE ŽELEZNICE.-AJDOVŠČINA, 2002
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

100 LET VRTCA V SOLKANU:VRTEC NOVA GORICA:ENOTA JULKA PAVLETIČ.-NOVA GORICA, 2000
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

120 LET MOHORJEVE DRUŽBE: 1852-1972.- CELJE, 1972
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

128 LEGIONE CAMICIE NERE.-DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO DELL'ATTIVITA SVOLTA DURANTE LA CAMPAGNA PER LA CONQUISTA DELL'IMPERO FASCISTA.-MILANO, 1937

1937 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama

slovenski ZGODOVINA Fotokopija

150 let Narodne čitalnice v Kanalu 1867-1927
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET PREDŠOLSKIH USTANOV NA SLOVENSKEM IN 35 LET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

1900-1945 RATOVI I REVOLUCIJE .-BEOGRAD, 1968

1968 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1918 L'ANNO DELLA VITTORIA:GUERRA E DOPOGUERRA NELL' ARCHIVIO PRIVATO DEL GENERALE ARMANDO DIAZ.-GORICA, 1998
PROVINCIA DI GORIZIA ED EDITORIALE ASSOCIATI
1998 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1943-1973 TRENT'ANNI DOPO

slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1945-1970 DALLA CRONACA ALLA STORIA.- GORIZIA 05.08.1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 let boja in dela za naše pravice v avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini 1963-1983
SLOVENSKA SKUPNOST V DEŽELNEM SVETU FURLANIJE-JULIJSKE BENE
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 LET TRGOVSKEGA TEHNIČNEGA ZAVODA- TRST.- TRST, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

2000 LET KRŠČANSTVA.- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA MIHELAČ
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20-LETNICA GLASBENE ŠOLE V KOPRU.- KOPER, 1969
GLASBENA ŠOLA KOPER
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

25 - LET: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE.- NOVA GORICA, 1979
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

25. OBLETNICA VSELJUDSKE VSTAJE NA PRIMORSKEM.- NOVA GORICA, 15.09.1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: ZBORNIK (29. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 1994) .- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30 ANNIVERSARIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIONALE 1943/45.- UDINE, 1975
COMUNE DI ROSAZZO - PROVINCIA DI UDINE
1975 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ MIRKO
30 LET SLOVENSKEGA POMORSTVA 1945-1975.-KOPER, 1975
ZALOŽBA LIPA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30 LET ŠOLE: SREDNJA DRUŽBOSLOVNA EKONOMSKA ŠOLA NOVA GORICA 1958 - 1988.-NOVA GORICA, 1988
SREDNJA DRUŽBOSLOVNA IN EKONOMSKA ŠOLA NOVA GORICA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30 LET V SVOBODI: 30 LET ZMAGE NAD FAŠIZMOM.- LJUBLJANA, 1997
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30 LET VOLJE, DELA IN LJUBEZNI: KATALOG.-VIPAVA, 1995
CENTER ZA USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK JANKA PREMRLA VOJKA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: TEMELJNE PRELOMNICE PRETEKLIH TISOČLETIJ: ZBORNIK REFERATOV ROGLA, 28. -30. SEPTEMBER 2000 .- LJUBLJANA, 2001
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Balkovec Bojan, Podpečnik Jože
33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

40 LET: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE.- NOVA GORICA, 1994
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 GODINA ISTORIJSKOG ARHIVA KOTOR 1949-1999.-KOTOR, 1999
DRŽAVNI ARHIV ČRNE GORE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET : LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GIMNAZIJE KOPER: 1945-1995: ZBORNIK OB 50-LETNICI OBNOVE SLOVENSKEGA ŠOLSTVA V SLOVENSKI ISTRI .- KOPER, 1995
GIMNAZIJA KOPER
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE TOLMIN : 1951-2001 .- TOLMIN, 2001
Zbornik Glasbene šole Tolmin // Petdeset let Glasbene šole Tolmin // Glasbena šola Tolmin
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 let goriške gimnazije : 1947-1997 : [zbornik ob petdeseti obletnici ustanovitve Državne realne gimnazije v Šempetru pri Gorici]
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 let Slovenskega akademskega društva Balkan v Trstu : ptiči "ždrali posvečajo ptičem "ždralovičem" : [1907-1957]

1957 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET SREDNJE ŠOLE V AJDOVŠČINI : ZBORNIK .- AJDOVŠČINA, 2001
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA.- NOVA GORICA, 1999
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA NOVA GORICA.-NOVA GORICA, 2002
TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA GORICA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bastič Majda - urednik
50 let univerzitetnega študija ekonomije in poslovnih ved v Mariboru [Elektronski vir] : 50 let : 50 generacij
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
2009 slovenski ZGODOVINA CD/DVD

60 LET DELOVANJA ZKJ V SLOVENIJI .- LJUBLJANA 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

600 LET USTAVNE IN UPRAVNE ZGODOVINE MESTA PTUJ.- PTUJ, 1979

1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

62. JUHRESBERICHT ÜBER DAS SCHULIAHR 1911-1912.-GORICA, 1912
SAMOZALOŽBA GIMNAZIJE
1912 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTAJNER KARLO
7000 DNI V SIBIRIJI .- (ČETRTA IZDAJA) .- ZAGREB, 1982
GLOBUS ZAGREB
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
BORŠTNER IVAN, TASIČ DAVID
8 LET POZNEJE.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA KARANTANIJA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELICON CIRIL - RADO
80 LET OD ROJSTVA JANKA PREMRLA VOJKA IN 57 LET OD NJEGOVE SMRTI.-KOPER, 2000
SAMOZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

80-LETNICA USTANOVITVE PEVSKEGA DRUŠTVA "DANICA" NA KONTOVELU (1889-1969).- TRST, 1969
PROSVETNO DRUŠTVO PROSEK KONTOVEL
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

8-9 AGOSTO 1916 LA PRESA DI GORIZIA: IMMAGINI, DOCUMENTI, MEMORIE.-GORICA,1990
MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA
1990 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRUNK JANKO
A BRIEF HISTORY OF SLOVENIA.- SLOVENIJA, 1994
ZALOŽBA MIHELAČ
1994 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE: ČASOPIS ZA EKONOMSKU POVIJEST JUGOSLAVIJE, ZAGREB [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1977 hrvaški ZGODOVINA PERIODIKA

Ad fontes : Otorepčev zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ADRIA: DELNIŠKA PIVOVARNA SENOŽEČE - TRST (FAKSIMILE BROŠURE IZ LETA 1912).-NOVA GORICA,1996
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHNEITER FRITZ
AGRARGESCHICHTE DER BRANDWIRTSCHAFT.-GRAZ, 1970
HISTORISCHEN LANDESKOMMISION FUER STEIRMARK
1970 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČEPIČ ZDENKO
AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA V SLOVENIJI:(1945-1948).-MARIBOR,1995
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN MIRO
AJDOVSKI RADIO "SLOVENSKO PRIMORJE", PRVA POVOJNA RADIJSKA POSTAJA NA PRIMORSKEM: OB NJEGOVI 40-LETNICI (ČASOPISNI IZREZKI "DELO") .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ZGODOVINA Članek

AJDOVŠČINA - SRCE ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE.- AJDOVŠČINA, 1997
ZAVOD ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT AJDOVŠČINA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
AKCIJE ORGANIZACIJE TIGR V AVSTRIJI IN ITALIJI SPOMLADI 1940 .- LJUBLJANA, 1977

1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
AKOMODACIJA IDEOLOGIJE POLITIČNEGA KATOLICIZMA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1997
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR SIMON
AKVILEJA:PONATIS IZ LJUBLJANSKEGA ZVONA 1884, SVETI KRIŽ, 2001
PRIJATELJI SVETEGA KRIŽA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tavčar Ivan
Albin Kjuder Tomajski
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maserati Ennio
Alcuni documenti sulla repressione delle associazioni slovene e croate della Venezia Giulia durante il fascismo (separat)

1966 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
ALEKSANDRINKE .- GORICA, 1993
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DEROSSI RINALDO
ALTORNO AL FUOCO CON JULIUS KUGY.- TRŽIČ, 1991
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1991 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TRUNK JURIJ M.
AMERIKA IN AMERIKANCI .- CELOVEC, 1912

1912 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Brecelj Martin
Anatomija političnega zločina : trojni umor v Rossettijevi ulici med ugibanji in dejstvi
MLADIKA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
ANDREJ ŠAVLI: ČLAN VODSTVA ORGANIZACIJE TIGR, PEDAGOŠKI IN KULTURNI DELAVEC.-KOPER, 1996
ODBOR ZA POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA ANDREJU ŠAVLIJU I
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ANNUARIO ANNO SCHOLASTICO 1927-1928.- PADOVA, 1929
GIMNASIO VINCENZO ARBARELLO TOLMIN
1929 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Cracina Angelo
Antiche preghiere popolari slovene del santuario di Castelmonte
Arti Grafiche Friulane
1974 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VIDALI VITTORIO, STEFFE BRUNO
ANTIFASCISTI DI TRIESTE DELL'ISTRA DELL'ISONTIO E DEL FRIULI IN SPAGNA.- TRIESTE, 1974

1974 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LINASI MARJAN
ANTIFAŠISTIČNO IN NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE MLADINE NA KOROŠKEM 1938-1945.-LJUBLJANA, 1990
PARTIZANSKA KNJIGA
1990 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BRGOČ VERA, ČUK ALENKA
ANTON ČERNAČ (1905-1984).- POSTOJNA, 1998
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRITOVŠEK MARJAN
ANTON FÜSTER IN REVOLUCIJA 1848 V AVSTRIJI 1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MEDVED ANTON
ANTON MARTIN SLOMŠEK.-CELOVEC, 1900
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1900 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ANTON MARTIN SLOMŠEK: RAZSTAVA V POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR.- MARIBOR, 1992
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bloch Marc
Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic
ISH INŠTITUT ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
APOSTOLSKI MISIJONAR OČE SERAFIN GORIŠKI.- GORICA, 1982
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVIO CORONINI CRONBERG: GORIZIA COMITALE .- GORICA, 2001
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2001 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽONTAR JOŽE
ARHIVSKI VIRI ZA ZGODOVINO SLOVENCEV MED LETI 1918 IN 1941

1941 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Levičnik Karel
Klun Albert 1926-2002
Artileristi prekomorci

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NOVAK VLADO
AŠKERČEV ZBORNIK.- CELJE, 1957

1957 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

AUFBIKS! : dokumentarno igrani film po knjigi dr. Janeza Cvirna v režiji Mirana Zupaniča
VISUAL PRODUCTION d.o.o.
2006 slov., nemški ZGODOVINA CD/DVD
Cvirn Janez
Aufbiks! : nacionalne razmere v Celju na prelomu 19. v 20. stoletje
VISUAL PRODUCTION d.o.o.
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

AUTORI INGLESI PARLANO SUL PROBLEMA DELLA REGIONE GIULIA.-REKA, 1946
ISTITUTO PER LE RICERCHE DELLA REGIONE GIULIA
1946 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MERCIER JEAN-ANDRÉ
AVE ILLYRIA: FRANCOSKI PREVOD VODNIKA "ILIRIJA OŽIVLJENA"

1919 francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LIPUŠČEK UROŠ
AVE WILSON : ZDA IN PREKRAJANJE SLOVENIJE V VERSAILLESU 1919-1920.-LJUBLJANA, 2003
SOPHIA ZALOŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.