Seznam gradiva

35 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Borba

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

BOREC : Revija za zgodovino NOB in ohranjanje revolucionarnih tradicij
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1974 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Delavska enotnost

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Delo

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Dnevnik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Dokumenti slovenskega gledališkega in filmskega muzeja

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Dve publikaciji ob smrti Tita iz leta 1980 in 1981, ki sta bili med gradivom "članki"

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Erazem : časopis za iskanje izgubljenega spomina (priloga Primorskih novic)

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Gledališki list

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

ISKRE : Glasilo vipavskih semeniščnikov (kasneje Glasilo škofijske gimnazije)

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

IZVESTJE DRŽAVNIH SREDNJIH ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI ZA ŠOLSKI LETI 1950/51 IN 1951/52

1952 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Komunist

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Kulturni poročevalec

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudska pravica

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudska prosveta

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudska uprava : Zbornik za izgradnjo ljudskih odborov

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Ljudski tednik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Mladina

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

MOST : Revija za kulturo in družbena vprašanja

1963 slov., italij. Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Nova Gorica

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

OBZORNIK : mesečnik za ljudsko prosveto

1950 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Pastirček : otroški list

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Poruka borca

hrvaški Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Primorske novice

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Primorski dnevnik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Prosvetni delavec

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Razgledi 2, Trst
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

SIDRO : neodvisna tržaška kulturna revija
Krog "Sidra"
slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Slovenski poročevalec

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Slovenski primorec : katoliški tednik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Soški tednik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Tekmovalni vestnik

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Tovariš

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Veslajmo : izhaja mesečno kot veroučni pripomoček

slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Župnijska skupnost Bilje
ŽUPNIJSKI URAD BILJE
1966 slovenski Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO