Seznam gradiva

584 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kladnik Darinka
(Ne)znani Slovenci
CANKARJEVA ZALOŽBA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GEORGES KARL ERNEST
(PRIROČNI) SLOVAR: LATINSKO-NEMŠKI IN NEMŠKO-LATINSKI: A DO J.- LEIPZIG,1861

1861 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GEORGES KARL ERNEST
(PRIROČNI) SLOVAR: LATINSKO-NEMŠKI IN NEMŠKO-LATINSKI: K DO Z.- LEIPZIG,1861

1861 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Merku Pavle
1300 (tisoč tristo) primorskih priimkov
MLADIKA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

30 LET MLADIH ZGODOVINARJEV 1969-1999.-LJUBLJANA, 1999
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN BARLE MARTA
ABECEDA PRAVOPISA.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN BARLE MARTA
ABECEDA PRAVOPISA.- PREGLEDNICE, REŠITVE.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ABECEDNI IMENIK K UPRAVNI RAZDELITVI LRS.- LJUBLJANA, 1948
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

AMANDMAJI K USTAVI SFRJ.- LJUBLJANA, 1988
ČASOPISNI ZAVOD URADNI LIST SRS
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VESEL NATAŠA
ANGLEŠČINA V RAČUNALNIŠTVU.- LJUBLJANA, 1987
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOMAC DAŠA, ŠKERLJ RUŽENA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO -ANGLEŠKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON, ŠKERLJ RUŽENA, VITOROVIČ NADA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1984

1984 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ANNUARIO GENERALE
TOURING CLUB ITALIANO
italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ANTIKA: LEKSIKON.- LJUBLJANA, 1998
CANKARJEVA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Aquileia Ecclesia Mater : poti Jubileja v Furlaniji-Julijski krajini : škofije Concordia - Pordenone, Gorica, Trst, Videm

2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK MILAN
ARMIDA;PROGRAMSKI PAKET ZA DELO V ARHIVIH.-KRANJ, 1990

slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Associazioni, strutture, servizi per giovani nei comuni di Gorizia, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba = Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba / traduzioni, prevodi Aldo Rupel, Marina Ussai

2006 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ATLAS SLOVENSKIH MEST.- MARIBOR, 1997
NOVI FORUM
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Bauordnung für das Herzoghtum Krain : vom 25. Oktober 1875 = Stavbni red za vojvodino Kranjsko : od 25. oktobra 1875

1876 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
LUŠINA BRANKO
BIBLIOGRAFIJA - SVETA GORA PRI GORICI V NAŠIH IN TUJIH TISKIH .- NOVA GORICA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA 1945-1984 Z IZDAJAMI GREGORČIČEVE ZALOŽBE.- TRST, 1985
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA INFORMACIJSKEGA CENTRA KRAS:REVIJA KRAS, ŠT.1-41.-LJUBLJANA, 2000

2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MUNDA JOŽE
BIBLIOGRAFIJA IZDAJ DZ SLOVENIJE 1945-1965.- LJUBLJANA, 1965

1965 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA IZDANJA U NOR 1941-1945.- BEOGRAD, 1964

1964 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PAJOVIĆ, RODEVIĆ
BIBLIOGRAFIJA O RATU I REVOLUCIJI V JUGOSLAVIJI .- BEOGRAD, 1968

1968 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FABJANČIČ MARIJA
BIBLIOGRAFIJA PUBLIKACIJ SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LETIH 1972-1980.-LJUBLJANA, 1982
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 1 .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 10 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 11 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 12 .- ZAGREB, 1977

1977 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 13 .- ZAGREB, 1984

1984 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 2 .- ZAGREB, 1957

1957 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 3 .- ZAGREB, 1959

1959 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 4 .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 5 .- ZAGREB, 1961

1961 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 6 .- ZAGREB, 1963

1963 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 7 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 8 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 9 .- ZAGREB, 1970

1970 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
MUNDA JOŽE
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKE MATICE 1864-1964 .-LJUBLJANA, 1964

1964 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ARGENTINI 1945 - 1987-I.DEL KNJIGE.-TRST, 1987
KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA TRST
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PERTOT MARJAN
BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ARGENTINI 1945 - 1990 - II.DEL ČASOPISJE.-TRST, 1991
KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA TRST
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA TISKA V ITALIJI MED DVEMA VOJNAMA 1918 - 30.4.1945
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1966 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija

BIBLIOGRAFIJA SODELAVCEV INŠTITUTA ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA 1969-1979.- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA TRIESTINA I: BOLLETINO DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA.-TRST, 1948
BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA VOJNIH IZDANJA 1945-1968.- BEOGRAD, 1969

1969 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PRAŠELJ NADA, GERLANC BOGOMIL
BIBLIOGRAFIJA ZALOŽBE MK 1945-1965 .-LJUBLJANA, 1967

1967 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
Bibliografsko kazalo Cerkvenega glasbenika : (1878-1945)
ZALOŽBA DRUŽINA
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Pahor Magdalena
Bibliografsko kazalo Mladike : letniki I-L : 1957-2006
MLADIKA
2008 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFSKO KAZALO:POPOTNIK-SODOBNA PEDAGOGIKA 1880-1980.- LJUBLJANA, 1983
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1983 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOTEKA IN PUBLIKACIJE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LETIH 1952-1971.-LJUBLJANA, 1973
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BILTEN ČLANKOV GORIŠKE KNJIŽNICE F.BEVKA.- NOVA GORICA .-DOMOZNANSKI ODDELEK, ŠT. 2.-NOVA GORICA, 1989
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU : 1976-1985 : 2. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU : 1986-1995 : 3. KNJIGA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Asimov Isaac
Biografska enciklopedija znanosti in tehnike : življenjepisi in dosežki 1195 velikih znanstvenikov od starega veka do danes
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Lazzaro Gaetano
Burg Görz = Goriški grad

1959 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Barto
Calendarium Sacerdotum Defunctorum dell'Arcidiocesi di Gorizia

1977 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CARMINA HISTORICA: VODNIK PO ZBIRKAH MESTNEGA MUZEJA IDRIJA-MUZEJA ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO.-IDRIJA, 1999
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CATALOGUS CLERI.-CELOVEC, 1912
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1912 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CERKEV NA SLOVENSKEM:LETOPIS 1971.-LJUBLJANA, 1971
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Österreich-Ungarn
Civilnopravdni red in sodni pravilnik z dne 1. avgusta 1895 z uvodnima zakonoma, z drugimi zakoni, ukazi in razpisi civilnopravdnega obsega ter odločbami najvišjega sodišča, z dodatki določil o sodiščih javnega prava in o konzularnih sodiščih, ..
DRUŠTVO "PRAVNIK" V LJUBLJANI
1906 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

CMD (Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS) : [imenik članov in vseh društvenih enot v LR Sloveniji po stanju 31. decembra 1960]

1961 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Codice di procedura penale per il Regno d'Italia = Zakonik kazensko-pravdnega reda za Kraljevino Italijo

1922 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Compendio di disposizioni elettorali : con l'appendice Decreto della Presidenza del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, concernente i luoghi, i distretti e i circondari ed i loro Comitati di Liberazione Nazionale del 22 se

1945 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

D BASE III PLUS- CLIPPER: ZBIRKA SODOBNO POSLOVANJE S PC RAČUNALNIKOM.-LJUBLJANA, 1989
ŠKD FORUM LJUBLJANA
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Puntin Maurizio
Dei nomi dei luoghi : toponomastica storica del territorio di Monfalcone e del comune di Sagrado
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
2010 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ludwig Schiviz von Schivizhoffen
Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca

1904 nemški PRIROČNIKI Fotokopija
Ludwig Schiviz von Schivizhoffen
Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain

1905 nemški PRIROČNIKI Fotokopija
BARTEL ANTON
DEUTSCH - SLOVENISCHES HAND - WORTERBUCH.-(5 IZDAJA).-PREVALJE,1921
DRUŽBA SV. MOHORJA V CELJU (NA PREVALJAH)
1921 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
WOLF ANTON ALOIS
DEUTSCH - SLOVENISCHES WORTERBUCH A-L (ESTER THEIL I.).- LJUBLJANA,1860
TISKARNA JOSEPH BLASNIK
1860 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
WOLF ANTON ALOIS
DEUTSCH - SLOVENISCHES WORTERBUCH M-Ž (ZWEITER THEIL II.).- LJUBLJANA, 1860
TISKARNA JOSEPH BLASNIK
1860 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Paul Germann
Deutsches Wörterbuch (nemški slovar)

1908 nemški PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

Die Neuen österr. Alpenbahnen

1908 nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Presidenza del consiglio dei ministri, Istituto centrale di statistica del regno d'Italia
DIZIONARIO DEI COMUNI DEL REGNO : secondo la circoscrizione amministrativa e l'ordine alfabetico al 31 marzo 1927 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI 1. 3. 1927 (prebivalstvo po štetju 1921)

1927 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Cav. Antonio della Valle
DIZIONARIO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI DI COMUNE DEL REGNO : Vol. 1 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI (1931)

1931 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Cav. Antonio della Valle
DIZIONARIO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI DI COMUNE DEL REGNO : Vol. 2 = SLOVAR OBČIN PO UPRAVNI RAZDELITVI (1931)

1931 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Bernini Ferdinando
DIZIONARIO DELLA LINGUA LATINA : italiano-latino, latino-italiano per uso di tutte le scuole medie [terza edizione riveduta, corretta e aumentata]

ital., latin. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO MODERNO

1941 italijanski PRIROČNIKI NEINVENTARIZIRANO

DIZIONARIO GRECO-ITALIANO:COMPILATO DELLE SCUOLE DELLA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI.-NAPOLI, 1918
CASA EDITRICE A. MORANO
1918 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Michaelis H.
DIZIONARIO PRATICO ITALIANO-TEDESCO E TEDESCO-ITALIANO con riguardo speciale alla lingua parlata, alle espressioni tecniche del commercio, delle scienze, dell' industria, della guerra e della marina, della politica ecc. (in due parti)

1907 italij., nemšk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FERDINANDO KLEINMAYR
DIZIONARIO TASCABILE ITALIANO-SLOVENO-ITALIANO (ŽEPNI SLOVAR).-TRST, 1931
KNJIGARNA J. ŠTOKA TRST
1931 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
COSTANTINI ENOS - ZBRAL IN UREDIL
DOBRODOŠLI V FURLANIJI.-LJUBLJANA, 2003
FURLANSKO FILOLOŠKO ZDRUŽENJE
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Makuc Neva, Marušič Jakob
Domoznanske publikacije o Primorski : gradivo za bibliografijo (do leta 2004)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DREVESA : kazalo posameznih številk od letnika 1994 do 2003
SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO
1994 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
RUDOLF ANDREJKA
DRUŠTVENO PRAVO V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1928
SAMOZALOŽBA
1928 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
KRISTAN IVAN
DRUŽBENA UREDITEV SFRJ.-LJUBLJANA, 1973

1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
POČ MARTIN
DUHOVSKI POSLOVNIK.- LJUBLJANA, 1900
KATOLIŠKA BUKVARNA V LJUBLJANI
1900 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Čuk Marko
Dvajset let Ognjišča : 1965-85 : bibliografija
OGNJIŠČE
1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE 1 A-BIZ.- ZAGREB, 1983

1983 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE BIZ-ČAŠ .-ZAGREB, 1985 2

1985 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 1 (A-BOSK) .- ZAGREB, 1955

1955 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 2 (BOSNA-DIO) .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 3 (DIP-HIĐ) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 4 (HIL-JUGOS) .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 5 (JUGOS-MAK) .- ZAGREB, 1962

1962 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 6 (MAKLJ-PUT) .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 7 (R-SRBIJA) .- ZAGREB, 1968

1968 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 8 (SRBIJA-Ž) .- ZAGREB, 1971

1971 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE:ČAT-DŽU; 3.- BEOGRAD, 1987
LEKSIKONOGRAFSKI ZAVOD ZAGREB
1987 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE:E-HRV 4.- BEOGRAD, 1989
LEKSIKONOGRAFSKI ZAVOD ZAGREB
1989 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.