Seznam gradiva

117 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FORTIČ DUŠAN, PALČIČ KLAVDIJ
50 LET PRIKLJUČITVE PRIMORSKE (OPIS: MAJHNA ZGIBANKA VLOŽENA V PVC MAPO)
AKTIV PARTIZANSKIH NOVINARJEV PRI GO ZZB SLOVENIJE
slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VIDIC JOŽE
ANGLEŠKI OBVEŠČEVALCI- VOHUNI ALI JUNAKI.- LJUBLJANA, 1989
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1989 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BAVEC FRANJO
BAZOVIŠKA BRIGADA.- LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KLUN ALBERT
BRIGADA BRATSTVA IN ENOTNOSTI:NASTANEK, RAZVOJ IN BOJNA POT 3.PREKOMORSKE UDARNE BRIGADE NOVJ.-LJUBLJANA, 1981
PARTIZANSKA KNJIGA
1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
DIES IRAE:ČETNIKI, VAŠKI STRAŽARJI IN NJIHOVA USODA JESENI 1943.-LJUBLJANA, 2002
MODRIJAN ZALOŽBA
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
REMŠKAR TINE
DOBRODOŠLI V PARTIZANSKIH LOKVAH.-NOVA GORICA, 1960

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 1: MAREC-1941-MAREC 1942 .- LJUBLJANA, 1962
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1962 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 2: APRIL 1942 - JULIJ 1942 .- LJUBLJANA, 1964
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1964 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 3: AVGUST 1942 - OKTOBER 1942 .- LJUBLJANA, 1966
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1966 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 4: NOVEMBER 1942 - DECEMBER 1942 .- LJUBLJANA, 1968
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 5: JAN. - FEB. 1943 .- LJUBLJANA, 1978

1978 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI LJUDSKE REVOLUCIJE V SLOVENIJI: KNJIGA 6: MAREC - APRIL 1943 .- LJUBLJANA, 1981
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 10 : DODATEK JANUAR 1942 - SEPTEMBER 1943
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 11 : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 8 .- LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 9 : AVGUST - 8. SEPTEMBER 1943 .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOMOVINA DRAGA MOJA, K TEBI VRAČAM SE NAZAJ .-BRANIK 1980

1980 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KLUN ALBERT
DOMOVINA JE ENA; PREKOMORCI-BORCI NOVJ V OSVOB.VOJNI JUG.NARODOV,NA DOMAČIH IN TUJIH TLEH.-LJUBLJANA, 1986I

1986 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VRESNIK DRAGO
DRUGA BRIGADA VOJSKE DRŽAVNE VARNOSTI-NARODNE OBRAMBE.- LJUBLJANA 1987

1987 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANC CIRIL
GRADIŠČE IN OŠEVLJEK V NOB 1941-1945 .-NOVA GORICA 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO ZA BIBLIOGRAFIJO SLOVENSKEGA OSVOB. TISKA, APRILA 1945

1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PETELIN STANKO
GRADNIKOVA BRIGADA.- NOVA GORICA 1966

1966 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PAVLIN MILE
JESENIŠKO BOHINJSKI ODRED.- LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

JUGOSLOVANSKI ODRED ZA SLOVENSKO PRIMORJE, TRST IN ISTRO 1945 -1985.-NOVA GORICA, 1985
SKUPNOST BORCEV JUGOSLOVANSKEGA ODSEKA ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1985 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ISAKOVIĆ RADOSAV - RADE
KOSOVELOVA BRIGADA.-LJUBLJANA, 1973
KNJIŽNICA NOV IN POJ LJUBLJANA
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PERHAUC RAFAEL
LETALCI PREKOMORCI.- NOVA GORICA 1968

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
GUŠTIN DAMIJAN
LJUBLJANSKA BRIGADA:10. SLOVENSKA NARODNOOSVOBODILNA UDARNA BRIGADA "LJUBLJANSKA": NJENA VLOGA IN POMEN V NOB 1943-1945 .- LJUBLJANA, 2003
ODBOR SKUPNOSTI BORCEV LJUBLJANSKE BRIGADE
2003 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
LJUDSKA OBLAST NA SLOVENSKEM : 1941-1945. 1, DRŽAVA V DRŽAVI
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1987 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ŠTOLFA MILKO
MED BRIŠKIMI GRIČI JE POSIJALO SONCE.- LJUBLJANA, 1963
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1963 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ŠIBELJA FRANC
MED PRVIMI PARTIZANI NA KRASU: SPOMIN NA KRAŠKO ČETO .- KOPER, 1981

1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

NA PRIMORSKEM SO IZKOPALI PUŠKE.- LJUBLJANA 1963

1963 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
NACISTIČNA RAZNARODOVALNA POLITIKA V SLOVENIJI V LETIH 1941-1945

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
OSTROVŠKA MILICA
NARODNI HEROJI SILVIRA TOMASINI.-MARIBOR, 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VILHAR SREČKO, KLUN ALBERT
NARODNOOSVOBODILNI BOJ PRIMORCEV IN ISTRANOV NA SARDINIJI, KORZIKI IN V JUŽNI FRANCIJI.- NOVA GORICA, 1969
KNJIŽNICA NOV IN POJ LJUBLJANA
1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

NOV NA SLOVENSKEM V LETIH 1941-1945.- LJUBLJANA 1976

1976 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OB 35 LETNICI PRVEGA ZASEDANJA ONOO ZA SREDNJEPRIMORSKO GOJAČE, 1979

1979 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BAVEC FRANJO
OD IDRIJE DO TOLMINA.-LJUBLJANA, 2002

2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FOGAR GALLIANO
OD ILEGALNEGA ANTIFAŠIZMA DO PROLETARSKE BRIGADE.- NOVA GORICA 1974

1974 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
LAH BORIVOJ - BORIS
OD KOBARIDA DO TRSTA:BOJI 30.DIVIZIJE V ŠTIRINAJSTIH OFENZIVAH.-LJUBLJANA, 1996
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1996 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FAJFAR TONE
ODLOČITEV :SPOMINI IN PARTIZANSKI DNEVNIK.- LJUBLJANA 1981

1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BABIČ BRANKO
ODMEVI :PRIPOMBE NA ITALIJANSKO ZGODOVINOPISJE O DOGAJANJU V JULIJSKI KRAJINI MED NOB IN V POVOJNEM OBDOBJU.-TRST, 1985

1985 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
HVALA FRANC
ORGANIZACIJA IN DELO NARODNE ZAŠČITE MED NOB NA PRIMORSKEM 1941-1945.-LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

OSVOBODITEV SLOVENIJE 1945 .-LJUBLJANA 1977

1977 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA FRANJA: 23.12.1943 - 5.5.1945 .- IDRIJA, 1983
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1983 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ŠMICBERGER DJURO
PARTIZANSKA SEDMA SILA.- LJUBLJANA, 1988 (KNJIŽNICA OF 9)
PARTIZANSKA KNJIGA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

PARTIZANSKI DNEVNIK 1944-1945 .- LJUBLJANA 1958

1958 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ŽOLNIR BOGDAN
PARTIZANSKI TISK.-MARIBOR 1962

1962 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ŠMIT, BORDON, KLUN
PETA PREKOMORSKA BRIGADA.- NOVA GORICA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
JERMAN IVAN
PEVSKI ZBOR JUG.ARMADE SREČKO KOSOVEL .-LJUBLJANA 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
OŠNJAK JOŽKO
POD MATAJURJEM .- LJUBLJANA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ NOVLJAN LADO
POHOD ŠTIRINAJSTE.- NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: I.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: II.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: III.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: IV.DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
PREGLED ZGODOVINE NOB V SLOVENIJI: V. DEL

1960 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
LOVRENČIČ BOLE CITA
PREKOMORKE.-LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PETELIN STANKO
PREŠERNOVA BRIGADA NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKA V BOJU ZA SVOBODO.-LJUBLJANA, 1968

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKE BRIGADE.- LJUBLJANA, 1953
ODBOR ZA PROSLAVO 10 OBLETNICE UST.PRIM. BRIGAD
1953 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
KRAMAR JANEZ
PRIMORSKI IN ISTRSKI ŽELEZNIČARJI: 1857-1947.-LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKE ŽELEZNICE LJUBLJANA
2001 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PAHOR DRAGO
PRISPEVKI K ZGODOVINI OBNOVITVE SLOVENSKEGA ŠOLSTVA NA PRIMORSKEM .-TRST 1974

1974 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VILHAR SREČKO, KLUN ALBERT
PRVA IN DRUGA PREKOMORSKA BRIGADA NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

RABSKI ZBORNIK .-LJUBLJANA 1953

1953 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
SULIČ IVAN - IZTOK
RAFALI ZA SVOBODO: SPOMINI NA PARTIZANSKE DNI.-

slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

RAT I REVOLUCIJA NARODA JUGOSLAVIJE 1941-1945, BEOGRAD

srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ŠIFTAR VANEK
RAZVOJ LJUDSKE OBLASTI MED NOB V JUGOSLAVIJI.-MARIBOR, 1972

1972 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Bezlaj Krevel Ljudmila
Razvoj narodnoosvobodilnega gibanja v Brdih in Benečiji po kapitulaciji Italije
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB
1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

REFERAT TOV.BORISA KIDRIČA .-TRST 1945

1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Resolucija sprejeta na Pokrajinskem posvetovanju OF za Slovensko Primorje ob četrti obletnici OF slovenskega naroda
POKRAJINSKI ODBOR OF ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU II-1 .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU I .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENKE V NARODNOOSVOBODILNEM BOJU II-2 .- LJUBLJANA, 1970

1970 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska beseda : čtivo za večerne tečaje v Slovenskem Primorju. Sn. 1
POKRAJINSKI ODBOR OF ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1944 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
JELINČIČ ZMAGO
SLOVENSKA PARTIZANSKA POTRDILA.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
ROŠ FRAN
SLOVENSKI IZGNANCI V SRBIJI 1941-1945.- MARIBOR 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI PARTIZAN: OROŽJE,OBLEKA IN OPREMA SLOVENSKIH PARTIZANOV .-LJUBLJANA, 1990
MUZEJ LJUDSKE REVOLUCIJE LJUBLJANA
1990 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VIDOVIČ MIKLAVČIČ ANKA
SLOVENSKI ŽELEZNIČARJI POD ITALIJANSKO OKUPACIJO V LJUBLJANSKI POKRAJINI (I. KNJIGA) .- LJUBLJANA, 1980
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
1980 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
MIKUŽ METOD
SLOVENSKO PARTIZANSKO GOSPODARSTVO.- LJUBLJANA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
SUNAJKO STEVO
SODELOVANJE SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH NARODNOOSVOBODILNIH ENOT 1941-1945 LJUBJANA, 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR MILOŠ
SODELOVATI IN ZMAGATI:SLOVENSKI ŠPORTNIKI V NOB.-LJUBLJANA, 1986
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1986 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Bevk France
Spomini na partizanska leta : Knj. 4
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1950 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
GODINA FERDO
SPOMINI NA PARTIZANSKA LETA.- LJUBLJANA, 1946

1946 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
HVALA FRANC
SPOMINI NA PARTIZANSKI ČAS.- NOVA GORICA, 1994
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1994 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
LOTRIČ TONE
ŠKOFJELOŠKI ODRED.-LJUBLJANA 1971

1971 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BABIĆ MANOJLO, LUŠTEK MIROSLAV
TANKISTI PREKOMORCI.- NOVA GORICA 1969

1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

Titovi junaki na Primorskem : junaki IX. Korpusa NOV in POJ
Propagandni oddelek glavnega štaba NOV in POS
1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
BUTOROVIĆ RADULE, KLUN ALBERT
TRETJA PREKOMORSKA BRIGADA .-NOVA GORICA 1967

1967 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
FAJDIGA MIRKO
V OBJEMU ČLOVEČNOSTI: PARTIZANSKO ZDRAVSTVO NA SLOVENSKEM: 1941-1945 .- LJUBLJANA, 1998
ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE
1999 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PEROVŠEK FRANCE
VELIKA ITALIJANSKA OFENZIVA 1942.-LJUBLJANA, 2002
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945 .-BEOGRAD, 1981.- 5 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 1 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 2 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 3 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VEZE U NOB RATNA SEČANJA 1941-1945.- BEOGRAD, 1981.- 4 (ZBORNIK SEČANJE)

1981 srbski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO PARTIZANSKIH POTEH.-LJUBLJANA 1978

1978 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
RENKO IVAN
VOJKOV VOD.-LJUBLJANA, 1973
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
PETELIN STANKO
VOJKOVA BRIGADA NOVA GORICA 1968

1968 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Zapadno-primorsko okrožje : ob 30-letnici Kobariške republike
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

ZAŠČITNI BATALJON 9. KORPUSA: OB 40-LETNICI USTANOVITVE 9. KORPUSA NOVJ/SOŠKI GOZDAR/.- NOVA GORICA, 1983

1983 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.