Seznam gradiva

322 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"... EL TARTINI IN PIASSA...".- PIRAN, 1996AN, 1996
EDIZIONI IL TRILLO
1996 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Huzjan Zdenko
Ponebšek Tina, Cigoj Tanja, Hatfull Jon
"Tako zdaj, kot prej" : Pilonova galerija Ajdovščina, 8. 5.-31. 5. 2015 / Zdenko Huzjan
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1400-LETNICA ŠKOFIJE KOPER: 450 LET CERKVE V ROČAH.-ROČE, 2000
ŽUPNIJSKI URAD ROČE
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1839-1919 .- LJUBLJANA, 1989
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1919-1945 .- LJUBLJANA, 1990
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1945-1990 .- LJUBLJANA, 1990
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1895-1995-STO LET FILMA:SPOMINSKA BROŠURA OB STOLETNICI FILMSKE UMETNOSTI.-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA KINOTEKA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Benedetič Filibert, Lapornik Maja 1960-, Svetina Ivo, Vascotto Patrizia, Počkaj Marinka
1902-2002 : Slovensko stalno gledališče

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Slovenski knjižni sejem (9 ; 1989 ; Ljubljana)
Žnideršič Martin, Dolinar Ksenija
3000 let knjižne umetnosti v faksimiliranih izdajah : katalog razstave
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
50 LET KULTURNE PRISOTNOSTI V ŠTANDREŽU: KRONIKA KULTURNEGA DRUŠTVA OTON ŽUPANČIČ 1945-1995.-ŠTANDREŽ, 1995
KULTURNO DRUŠTVO OTON ZUPANČIČ ŠTANDREŽ
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

51. občni zbor : 10. maj 2016, Gorica, Kulturni center Lojze Bratuž
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Koren Jože 1921-2003
75 let Glasbene matice

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Demšar Gojmir
Fabjan Bajc, Diomira
90 let Glasbene matice
Devetdeset let Glasbene matice Trst

1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ramšak Jure
Ab initio : moderne ideologije in izgradnja novega urbanega prostora : zgodovina, arhitektura in perspektive kulturnega turizma v Novi Gorici in Raši
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
ZALOŽBA ANNALES
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ADRIANA MARAŽ 1979
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
1979 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVŠČINA 2000: ARHITEKTURNI ZVEZEK 2.- AJDOVŠČINA, 1998
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
OSMUK NADA
AJDOVŠČINA CASTRA.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE; ZV.183.-LJUBLJANA,1994
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DED
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sirk Albert
Koršič Zorn Verena, Vončina Katja 1983-
Albert Sirk : Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči, 1. 9. 2017-25. 9. 2017, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica - Gorizia, 29. 9. 2017-31.10. 2017
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Album der Chemnitzer Geschichte [zgodovina mesta Chemnitz], Stadtarchiv Chemnitz, 2018

2018 nemški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠERBELJ FERDINAND
ANTON CEBEJ 1722-1774.-LJUBLJANA, 1991
NARODNA GALERIJA
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ANTON GVAJC, 1865-1935 : RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA (KATALOG).-MARIBOR, 1986
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
1986 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ARHITEKT VIKTOR SULČIČ.- LJUBLJANA, 1989
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šumi Nace
Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem : obdobje zrelega baroka : katalog razstave Arhitekturnega muzeja Ljubljana na gradu Fužine v Ljubljani od 10. maja do 20. avgusta 2007
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
2007 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd
Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 angleški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVLIN MARTIN
BANJŠICE.-BANJŠICE, 2001 (SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;5)
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pergar Rudi
Barva kot svetloba : retrospektiva, 18. XII. 1999 - 13. II. 2000, Goriški muzej, Grad Kromberk
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGO MILAN
BENEŠKA SLOVENIJA - FOTOMONOGRAFIJA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA DRUŽINA
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Gregorič Tatjana
Bleščeče, brezhibno, odlično --- : glasbena kritika v prostoru in času
KULTURNI DOM NOVA GORICA
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mislej Irene, Furlan Maja, Cigoj Tanja, Hatfull Jon, Brecelj Primož
Bogdan Borčić : slike = paintings : Pilonova galerija Ajdovščina, 15. april - 18. maj 2014
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kajzelj Miroslav
Bovška hiša : ljudsko stavbarstvo od Učje do Trente = The Bovec house : vernicular architecture from Učja to Trenta
DEBORA LJUBLJANA
1997 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BOŽJEPOTNA SVETIŠČA OB ITALIJANSKO - SLOVENSKI MEJI NA PODOBICAH.-TRST, NOVA GORICA, VIDEM,1992
GORIŠKI MUZEJ
1992 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Breda Šček : "glasbena migrantka" : [mednarodna znanstvena monografija]
KULTURNI DOM NOVA GORICA
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BREGINJ

slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
CERKEV IN ŽUPNIJA SV. JOŠTA V ČRNEM VRHU NAD IDRIJO.-ČRNI VRH, 1994.-[SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;27]
ŽUPNIJSKI URAD ČRNI VRH NAD IDRIJO
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
CERKEV IN ŽUPNIJA SV. NIKOLAJA V BUDANJAH .- BUDANJE, 1995
ŽUPNIJSKI URAD BUDANJE
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
CERKEV IN ŽUPNIJA SV.FLORIJANA V VELIKIH ŽABLJAH.-VELIKE ŽABLJE, 1998 (SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;191)
ŽUPNIJSKI URAD VELIKE ŽABLJE
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KURTOVIČ PAVLA
CERKEV NA SVETI GORI - PROBLEM NASTANKA IN NJENEGA NASLEDSTVA.- LJUBLJANA, 1996

1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VETRIH ALOJZ
CERKEV SRCA JEZUSOVEGA V VRTOJBI.- VRTOJBA, 1994
ŽUPNIJSKI URAD VRTOJBA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SILIČ VEKOSLAV
CERKEV SV. AVGUŠTINA V OREHOVLJAH.-MIREN PRI GORICI, 1997
ŽUPNIJSKI URAD MIREN
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ VERENA
CERKEV SV. IVANA,GORICA.-GORICA, 1997.-[SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;224]
Dušnopastirsko središče za Slovence v Gorici
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ VERENA
CERKEV SV. MARTINA SOVODNJE OB SOČI.- SOVODNJE OB SOČI, 1993
ŽUPNIJA SV. MARTINA SOVODNJE OB SOČI
1993 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV V ŠTURJAH: NATEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠITEV CERKVE S SPREMLJAJOČIMI OBJEKTI.-AJDOVŠČINA, 1996
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV ŽUPNIJE SV. MIHAELA V KAMNJAH NA VIPAVSKEM.-KAMNJE, 2002.- [SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;64]
ŽUPNIJSKI URAD KAMNJE
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CIKLUS LJUDSKIH NOŠ: AKVARELI SAŠE ŠANTLA .- LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Malečkar Nela - urednik
Ciril Kosmač : 1910-1980 : tisti pomladni dan je bil lep : dokumenti, pisma, črtice, pričevanja
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
COL: KRATKA ZGODOVINA ŽUPNIJE IN OPIS CERKVE SV. LENARTA.- COL, 1995
ŽUPNIJSKI URAD COL
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ganzitti Sergio, Ostan Cecilija
CONOSCERSI presentando i nostri paesi - SPOZNATI SE predstavljanje naših krajev

2005 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Perusini Giuseppina, Fabiani Rossella
Conservazione e tutela dei beni culturali in una terra di frontiera : Il Friuli Venezia Giulia fra Regno d'Italia e Impero Asburgico (1850-1918)
Terra Ferma
2008 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CULTURA FRIULANA NEL GORIZIANO.- GORICA, 1988
FONTI E STUDI DI STORIA SOCIALE E RELIGOSA
1988 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CULTURA MITTELEUROPEA: VENT'ANNI DI LAVORO, DI STUDI E RICERCHE.-BIBLIOTECA COMINIANA, 1986
BIBLIOTECA COMINIANA
1986 italijanski KULTURNA ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Podbersič Renato
Čičke prekvantice z Goca : folklorni obrazci z Golca v Slovenski Čičariji
ZALOŽBA LIBRIS KOPER
2007 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Debeljak Tine
Vombergar Marko, Poniž Denis, Florjančič Alojzij Pavel
Črni Kamnitnik = Loma Negra
ZALOŽBA DRUŽINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DEMOKOS VARGA: BUDAPEST.- BUDAPEST 1990
CARVINA, BUDAPEST
1990 madžarski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Milotti-Bertoni Daniela, Kodrič Ravel, Quinzi Alessandro, Cunja Radovan, Jeraša Jaka 1953-, Štefanac Samo, Grobovšek Jon
Dioecesis Justinopolitana : l'arte gotica nel territorio della diocesi di Capodistria
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
2000 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI SLOVENSKEGA GLEDALIŠKEGA IN FILMSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA
SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ
1971 slovenski KULTURNA ZGODOVINA PERIODIKA
BOGATAJ JANEZ
DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1989
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rojc Tatjana - urednik
Dragi Srečko ... = Mon cher ami : neobjavljena pisma Srečku Kosovelu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dugo Franco, Kusterle Roberto, Valvassori Giorgio 1947-
Dugo, Kusterle, Valvassori : intimna : tre storie di frontiera

2018 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM I. .- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM II. .- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM III. .- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM IV. .- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA DRUŽINA
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM V. .- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA DRUŽINA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUPAR ŠUMI NATAŠA
DVOREC VOGRSKO - BOŽIČEV GRAD.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE,ŠT.137.-LJUBLJANA, 1984
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1984 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Krečič Peter 1947-, Mušič Marko, Zupan Gojko
Edvard Ravnikar : arhitekt, urbanist, oblikovalec, teoretik, univerzitetni učitelj, publicist : umetnostnozgodovinski oris : razstava Arhitekturnega muzeja Ljubljana na fužinskem gradu, 19. september - 19. oktober 1996
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kerševan Simon
Fabiani na Kanalskem : Obnova naselij po 1. svetovni vojni in dela arhitekta ter urbanista Maksa Fabianija na območju občine Kanal ob Soči
OBČINA KANAL OB SOČI
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik
Fašizem in Slovenci - izbrane podobe
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pilon Veno
Ponebšek Tina, Kovič Brane, Slamič Ivana, Ščuka Viljem
Ferrania : barvni diapozitivi : Pilonova galerija Ajdovščina, [11.] december 2015-[14.] februar 2016 / Veno Pilon
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JEVNIKAR MARTIN
FINŽGARJEVA PISMA FERDINANDU KOLEDNIKU.- CELOVEC, 1971

1971 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAGAJNA MARIO
FOTOREPORTER.- LJUBLJANA, 1996
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šelhaus Edi
Fotozgodbe = Fotopriče = Photostories
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1985 slo.,ang.,hrv KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRECELJ MARIJAN
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA V NOVI GORICI.- N. GORICA, 1989
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN KOSTANJEVICA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LOKAR MATEJA
GLASBENO ŽIVLJENJE V OBČINI AJDOVŠČINA PO LETU 1945 (DIPLOMSKA NALOGA) .- LJUBLJANA, 1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCIANČIČ ŠTEFAN
GLOSARIJ LJUDSKIH PESMI IZ ZBORNIKA BRATOV MILADINOVIH.- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
Goriške orglarske delavnice
ŽUPNIJA ŠKOCJAN PRI TURJAKU
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Goriški likovni krog : med obema vojnama
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIZIA VIVA:VENTICINQUE TAVOLE DAI DISEGNI SEICENTESCHI DI GIOVANNI MARIA MARUSSIG.- GORICA
STUDI GORIZIANI, GORIZIA
italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORŠE NA PRIMORSKEM: KATALOG RAZSTAVE V AVDITORIJU GORICA.- GORICA, 1981
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
1981 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Peskar Robert
Gothic Mediterranean : virtualni muzej sredozemske gotske arhitekture = a virtual museum of Mediterranean Gothic architekcture
MEDNARODNI INŠTITUT ZA TURIZEM
INTERNATIONAL TOURISM INSTITUTE
2007 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GOTSKE CERKVE V POSOČJU IN GORIŠKIH BRDIH: RAZSTAVNI KATALOG.-GORICA,1996
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški Sloveniji : prvi ciklus predavanj na Benečanskih kulturnih dnevih v Škrutovem (Sv. Lenart) leta 1973-74
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VUK MARKO
GRAD DOBROVO V GORIŠKIH BRDIH .-NOVA GORICA, 1983

1983 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUPAR ŠUMI NATAŠA
GRAD PLANINA.- KULTURNI IN NARAVNI SPOMENIKI SLOVENIJE, ŠT. 166.-LJUBLJANA, 1989
ZAVOD SRS ZA SPOMENIŠKO VARSTVO
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Silič Nemec Nelida
Grad Štanjel. Galerija L. Spacala [zgibanka]
GORIŠKI MUZEJ
1988 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HUGO WOLF MED SLOVENCI: OB 130 LETNICI ROJSTVA.- SLOVENJ GRADEC, 1990
PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA PROSLAVO OB 130 OBLETNICI HUGA WOLFA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Andolšek Janko
Igrali smo tudi kraljem : zbornik ob 200-letnici godbeništva na Postojnskem : Postojnska godba 1808-2008
Postojnska godba 1808
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IL CICLO DELLA VITA: DEMOGRAFIA, DOCUMENTI E ALTRE MEMORIE IN FRIULI VENEZIA GIULIA.-GORICA, 1990
MUSEO PROVINCIALE DI BORGO CASTELLO
1990 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Debeni Liubina, Trani Elisa
Il San Giovanni Nepomuceno di "Piazzutta" restaurato
Italia nostra ONLUS, Sezione di Gorizia
2010 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ganzitti Sergio, Ostan Cecilija
INCONTRARSI - SREČATI SE : Tarcento - Bovec 2005

2005 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TAVANO SERGIO
ITINERARI D'ARTE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA.- TRST, 1988
AZIENDA REGIONALE PER AL PROMOZIONE TURISTICA
1988 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čargo Ivan
Ivan Čargo - Božidar Jakac : soočenje dveh prijateljev : Tolminska muzejska zbirka, Tolmin, 7. maj - 13. junij 1999
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IVAN ČARGO 1898-1958: RAZSTAVA SLIKARSKIH DEL NOVA GORICA 22.MAJ-22 JULIJ 1981.-NOVA GORICA, 1981

1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jedrlinič Alda
Ivan Kacin (1884-1953) - orglar in Paul J. Šifler (r. 1911) - skladatelj, organist : diplomska naloga

1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija

IVO KOVAČ: RISBE, AKVARELI,GRAFIKE;PREGLEDNA RAZSTAVA.-AJDOVŠČINA, 2003
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lenščak Ivo
Bassin Aleksander, Cigoj Tanja, Jemec Andrej 1934-, Lenščak Urška, Ponebšek Tina, Brecelj Primož, Milharčič Tanja 1980-
Ivo Lenščak : slikar : pregledna razstava : Pilonova galerija, Ajdovščina, 21. junij-15. september 2019
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Izginjajoča stavbna dediščina : Šentviška planota, zgornja Baška grapa in območje Trebuše : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Silič Nemec Nelida
Javni spomeniki na Primorskem : 1945-1978
GORIŠKI MUZEJ
1982 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JEAN VODAINE.-TOLMIN, AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 francoski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Praprotnik Nada
Juliana
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kako vizualiziramo kulturo? = How do we visualize culture? .- 61. kongres FIAF
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.