Seznam gradiva

101 gradivo (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

9. Reggimento Alpini : Schizzo della Zona del Reggimento

italijanski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

ABRAHAMUS ORTELIUS THEATRUM ORBIS TARRARUM: FAKSIMILE IZBRANIH LISTOV, KI PRIKAZUJEJO SLOVENSKO OZEMLJE (IZVOD ŠT. 640).-LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKA KNJIGA
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVŠČINA : MESTNI NAČRT.-LJUBLJANA, 2001
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
2001 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

ANDREES NEUER ALLGEMEINER UND OESTERREICHISCH UNGARISCHER HANDATLAS (IN 126 HAUPT UND 131 NEBENKARTEN).-DUNAJ, 1904
A.SCOBEL
1904 nemški GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Atlas Slovenije [[Kartografsko gradivo]] : 4., prenovljena izdaja : 1:50.000
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2005 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

ATLAS SLOVENIJE 109 PREGLEDNIH KART 1:50 000.- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Carta toponomastica di Gorizia [Kartografsko gradivo] = Cjarta toponomastica di Guriza = Toponomastični zemljevid Gorice
COMUNE DI GORIZIA
2018 slov., italij. GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

DEŽELNO-PISNA KARTA VOJVODINE KRANJSKE (FLORJANČIČEV VELIKI ZEMLJEVID KRANJSKE IZ LETA 1744).-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA KNJIGA
1994 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
HRIBAR TOMAŽIČ VERONIKA
DORNBERŠKA MIKROREGIJA (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA, 1973
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1973 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA :KOBARID 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA. MIREN 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: AJDOVŠČINA 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: ANHOVO 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: BOVEC 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: BRANIK 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: BREGINJ 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: CERKNO 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: ČEPOVAN 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: GODOVIČ 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: GORJANSKO 1: 25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: KANAL 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: KNEŽA 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: KRANJSKA GORA 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: LOGJE 1 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: NEBLO 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: NOVA GORICA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: SOČA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1996
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: TOLMIN 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA: VIPAVA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:BARBANA 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:BATUJE 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:LOG POD MANGARTOM 1: 25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:OPATJE SELO 1:25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:OTALEŽ 1: 25000.-LJUBLJANA, 1997
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1997 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:RATEČE 1: 25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:RAZDRTO 1:25000.-LJUBLJANA, 1998
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNA TOPOGRAFSKA KARTA:UKANEC 1: 25000.-LJUBLJANA, 1996
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

DUCATUS CARNIOLIAE TABULA CHOROGRAPHICA: BIBLIOFILSKA IZDAJA: FLORJANČIČEV VELIKI ZEMLJEVID KRANJSKE IZ LETA 1744.-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA KNJIGA
1994 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

FOTOKARTA NOVA GORICA.-NOVA GORICA, 1996
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
BIZJAK TATJANA
GEOGRAFIJA KATASTRSKE OBČINE PODNANOS IN KATASTRSKE OBČINE LOZICE (DIPLOMSKO DELO) .- LJUBLJANA, 1969
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1969 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
VINTAR MARTA
GEOGRAFSKA TRANSFORMACIJA VRTOJBE (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

GEOGRAFSKI ATLAS SLOVENIJE: DRŽAVA V PROSTORU IN ČASU.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ŠIFRER MILAN
GEOGRAFSKI UČINKI ŽLEDA V GOZDOVIH OKROG IDRIJE TER POSTOJNE.- LJUBLJANA, 1976 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1976 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MEDEN BOJAN
GEOGRAFSKO PREOBLIKOVANJE ŠIRŠEGA GRAVITACIJSKEGA OBMOČJA NOVE GORICE (DIPLOMSKO DELO) .- LJUBLJANA, 1975
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1975 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
Gorica : (geografske osnove mestnega naselja)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
BEDNAŘIK RADO
GORIŠKA IN TRŽAŠKA POKRAJINA V BESEDI IN PODOBI.-GORICA, 1932
KNJIŽEVNA ZALOŽBA SIGMA V GORICI
1932 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKO OZEMLJE:ZEMLJEVID IN SEZNAM KRAJEVNIH IN LEDINSKIH IMEN.- GORICA, 1999
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
1999 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Gorski svet v Sloveniji : Pregled gorskih skupin, planinskih postojank in potov
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
KOROŠEC BRANKO
GOZDOVI SLOVENIJE SKOZI ČAS. PROSTORSKE REGISTRATURE IN MAPIRANJE GOZDOV DO LETA 1828.- LJUBLJANA, 1993
KMEČKI GLAS
1993 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
JENKO FRANC
HIDROGEOLOGIJA IN VODNO GOSPODARSTVO KRASA.- LJUBLJANA, 1959

1959 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Puc Matjaž
Hodil po zemlji sem naši
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1985 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Jugoslavija : zemljepisni pregled
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1949 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ŽEROVNIK MARKO
JULIJSKE ALPE.-MARIBOR, 1969

1969 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
MEZE DRAGO
KMETIJE NA ŠENTVIŠKI PLANOTI IN V TREBUŠI.- LJUBLJANA, 1988 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
KLEMŠE VLADO
KRAJEVNA, LEDINSKA IN VODNA IMENA V ŠTEVERJANU.- GORICA, 1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Kras : flora in favna = Carso : flora e fauna
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVCEV F.J.K.
2004 slov., italij. GEOGRAFIJA Videokaseta
Gams Ivan, 1923-2014
Kras : zgodovinski, naravoslovni in geografski oris
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1974 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ČERNE ANTON
KRAS IN NJEGOVE RAZMERE.-TRST, 1881

1881 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Kraški izviri Vipave in njihovo zaledje = Vipava karst springs and their background [separat iz Acta Carsologica - Krasoslovni zbornik, XI/3 1982]
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1983 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
URBANC MIMI
KULTURNE POKRAJINE V SLOVENIJI (GEOGRAFIJA SLOVENIJE;5) .- LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2002 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ČUK MIRJAM
MESTNA GEOGRAFIJA NOVE GORICE (DIPLOMSKO DELO) .- KOPER, 1998
PEDAGOŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA RAZREDNI POUK
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Trošt Stojan
Mestna geografija Tolmina : [seminarska naloga]

1961 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Bianco Furio
Monfalcone e il territorio
EDIZIONI DELLA LAGUNA
1988 italijanski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

NAČRT MESTA NOVA GORICA (DRUGA IZDAJA) .- NOVA GORICA, GEODETSKA UPRAVA, 1986
GEODETSKA UPRAVA NOVA GORICA
1986 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

NÖRDLICHE ADRIA-VENEDIG:KARTA 1-150000 .- DUNAJ
FREYTAG & BERNDT
nemški GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Rojšek Daniel
Nova Gorica : mesto vrtnic = a town of roses = die stadt der rosen
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2000 slov.,nem.,ang. GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

NOVA GORICA IN GORIZIA: NAČRT MESTA, 2000
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
2000 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

NOVA GORICA: MED ALPAMI IN MORJEM - TURISTIČNA KARTA.- NOVA GORICA, 1981
OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
1981 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

PIANTA DI GORIZIA:LE VIE E LE PIAZZE DI GORIZIA (PROSPEKT DOBRODOŠLI V GORICI)

italijanski GEOGRAFIJA Fotokopija
BARATTA M., FRACCARO P.
PICCOLO ATLANTE STORICO-FASCICOLO SECONDO:MEDIO EVO.-NOVARA, 1940
ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI NOVARA
1940 italijanski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
RUDOLF ANDREJKA
PO LEPI SLOVENIJI .-LJUBLJANA, 1935

1935 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Pot miru od Alp do Jadrana. Brda, Kanal, Nova Gorica [Kartografsko gradivo] : zgodovinsko-turistična karta = Il sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : carta storico-turistica = The walk of peace from the Alps to the Adriatic : tourist map with...

2015 večjezični GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Kosovel Blaž
Gantar Jošt
Pot po zgodovini mladega mesta : Nova Gorica : od socialistične izložbe na Zahod do Evropske unije
TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA
2018 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Maher Igor
Kovačič Simon
Poti miru na Krasu : doživite ga drugače
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2004 slov.,ita.,ang. GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

PREGLEDNA KARTA OBČINE NOVA GORICA .-LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

PREGLEDNA KARTA OBČINE TOLMIN.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR ALOJZ
REGIONALNO GEOGRAFSKI PRIKAZ PREDMEJE IN OTLICE (DIPLOMSKA NALOGA).-LJUBLJANA, 1974
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1974 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Slovenci v svetu : slikovite predstavitve slovenskih dežel in sveta na starih zemljevidih (iz zakladnice NUK v Ljubljani)
Izdano ob razstavi Slovenci v svetu, prirejeni februarja 1986 v Cankarjevem domu v Ljubljani
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
1986 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Slovenia - Croazia - Bosnia-Erzegovina [Slovenija - Hrvaška - Bosna in Hercegovina]
FREYTAG & BERNDT
nemški GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
MELIK ANTON
SLOVENIJA: GEOGRAFSKI OPIS .-LJUBLJANA, 1963

1963 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA: POKRAJINE IN LJUDJE.-LJUBLJANA, 1998
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Slovenski zgodovinski atlas
NOVA REVIJA
2011 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Slovensko primorje
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Titl Julij
Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju
LIPA KOPER
1965 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

SOŠKA FRONTA OD ROMBONA DO MENGOR:ZGODOVINSKA TURISTIČNA KARTA.-KOBARID, 2002
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2002 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
KOSOVEL MAGDA
SREDNJA VIPAVSKA DOLINA (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Sveta gora, Marijino Celje, Stara gora [Kartografsko gradivo] : povezovalna pot treh svetišč = la via dei monti sacri = road of the three sanctuaries = Weg der drei Wallfahrtskirchen
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2002 slov.,nem.,ang. GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Grafenauer, Bogo
The Kanal Valley : (ethnographical development)

1946 angleški GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

TRIESTE [TRST] : Tourist map and guide to the city; Monuments, interesting places and themed tours

angleški GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

TRIESTE: PIANTA TURISTICA DELLA CITTA E PROVINCIA /TURISTIČNA KARTA/.-TRST

italijanski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Melik Anton
Trst in severna Jugoslavija
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Trst te pričakuje : geografska karta

slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

TURISTIČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

UDINE: PIANTA DELLA CITTA.-FIRENCE
LITOGRAFIA ARTISTICA CARTOGRAFICA
slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
RADINJA DARKO
USAD NAD PODRAGO V VIPAVSKI DOLINI.- LJUBLJANA, 1971 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1971 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Več tisoč let v enem dnevu ali več : Ajdovščina
OBČINA AJDOVŠČINA
2005 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

VELIKI ATLAS SVETA: 2. POPRAVLJENA IZDAJA .- LJUBLJANA, 1996
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

VINSKA TURISTIČNA KARTA (3. IZVODI) .- LJUBLJANA, 2001
ŠTRD UNIKOM LJUBLJANA
2001 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Vipava : Karta občine 1:33000 : Karta mesta 1:6300
OBČINA VIPAVA
2018 slov., anglešk GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Medved Jakob
ZEMLJEVID Z ITALIJANSKIMI IN SLOVENSKIMI KRAJEVNIMI IMENI V FURLANIJI, JULIJSKI KRAJINI IN BENEČIJI.-LJUBLJANA, 1974
RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE
1974 slovenski GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo