Seznam gradiva

13 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Allgemeines Ortschaften Verzeichniss der im Reichsrathe vertreten Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1902 (original: NUK, Archivio di Stato Gorizia)
Obči krajevni seznam v državnem zboru zastopanih kraljestev in dežel na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1902; fotokopija za sodni okraj Vipava in Avstrijsko-Ilirsko Primorje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Gemeindelexicon von Krain, bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, Wien 1905 : Leksikon občin na Kranjskem, na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1900, Dunaj 1905); fotokopija za sodni okraj Vipava (original NUK)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Handbuch für das Küstenländiche Verwaltungs Gebiet, Gefürstete Grafschaften Görz und Gradisca, Markgrafschaft Istrien und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete für das Jahr 1855, Triest 1855 (original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizia)
Priročnik za upravo Avstrijsko-Ilirskega Primorja, pokneženi grofiji Goriška in Gradiška, mejna grofija Istra in mesto Trst z okolico; fotokopija seznama državnih predstojnikov in uradnikov na ravni okrožja, okraja in občine za goriško okrožje

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Haupt Ausweis über die Einteilung des Küstenländisches Gouvernements Gebiethes in Kreise, Districte, Bezirke, Haup- und Untergemeinden, dann über deren Häuser und Seelen Anzahl im Jahre 1818
Glavni izkaz upravne razdelitve primorskega gubernija; rokopis (original: Archivio di Stato di Treiste)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Haupt Ausweis über die Einteilung des Laibacher Gouvernementsgebiethes in Provinzen, kreise, Sectionen, Bezirks-Obrigkeiten, Hauptgemeinden, Untergemeinden und Ortschaften, nebst Häuser und Seelen Anzahl im Jahre 1817 : fotokopija za sodni okraj Vipava
Glavni izkaz upravne razdelitve ljubljanskega gubernija [separat] (original: Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Orts Repertorium von Triest und Gebiet, Görz, Gradisca und Istrien auf Grundlage der Volkszählung vom 31. Dezember 1869, Wien 1873
Krajevni repertorij za Trst z okolico, Goriško-Gradiško in Istro na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1869, Dunaj 1873; fotokopija (original: Archivio di Stato Gorizia)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Provincia di Gorizia e Gradisca: Distretti politici e giudiziari, Comuni e localit?. Superficie e popolazione, Circoscrizione ecclesiastica e stato civile; fotokopija (original: Archivio di Stato Gorizia)
(Provinca Gorica in Gradiška: politični in sodni okraji, občine in kraji, površina in prebivalstvo - po stanju štetja 31.12.1910, cerkvena pripadnost in matični uradi), za anektirano ozemlje 1918, po stanju 1915

italijanski AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Provincie di Carinzia e Carniola: Distretti politici e giudiziari, Comuni e localit? (inclusi in tutto o in parte nella linea dell'armistizio di Villa Giusti). Superficie e popolazione; fotokopija (original: Archivio di Stato Gorizia)
Provinci Koroška in Kranjska: politični in sodni okraji, občine in kraji (vključeni v celoti ali delno po razmejitveni črti premirja, sklenjenega v vili Giusti v Padovi 3.11.1918, površina in prebivalstvo - po stanju štetja 31.12.1910), za anektira

italijanski AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Provincie di Trieste e d'Istria: Distretti politici e giudiziari, Comuni e localit?. Superficie e popolazione; fotokopija (original: Archivio di Stato Gorizia)
(Provinci Trst in Istra: politični in sodni okraji, občine in kraji, površina in prebivalstvo - po stanju štetja 31.12.1910), za anektirano ozemlja 1918

italijanski AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Schematismo dell'imperiale regio Litorale Austriaco-Illirico, Ripartimento del territorio governale del Litorale in Circoli, Circondari, Distretti, Capo-Comuni e Sotto-Comuni, coll'indicazione del numero delle case ed anime, Trieste 1819
Glavni izkaz upravne razdelitve primorskega gubernija; fotokopija za goriško okrožje in del istrskega okrožja (original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizia)

italijanski AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Special Orts Repertorium vom Küstenlande 1885 : Posebni krajevni imenik za Primorje, Repertorio speciale di luoghi nel Litorale); fotokopija za goriško okrajno glavarstvo (original: SAZU Ljubljana)

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Upravna razdelitev primorskega gubernija 8.11.1814 (po predlogu grofa Savrava) iz Marušičeve zbirke GM, šk. 158 (ena fotokopija)

italijanski AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO

Vollständiges Ortschaften Verzeichniss der im Reichsrathe vertreten Königreiche und Länder nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31.Dezember 1880, Wien 1882 (original: NUK)
Popolni krajevni seznam v državnem zboru zastopanih kraljestev in dežel na podlagi ljudskega štetja 31. decembra 1880, Dunaj 1882); fotokopija za sodni okraj Vipava in Goriško-Gradiško deželo

nemški AVSTRIJSKI KRAJEVNI LEKSIKONI NEINVENTARIZIRANO