Seznam gradiva

53 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Autarchia. Le nuove Amministrazioni Locali

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Bibliografia fascista

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Bolletino Ufficiale Legislazione e Dispozicioni Ufficiali (Ministero dell'Interno)

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Gorizia

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Čuk na palici

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

DEMOKRACIJA

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Deutscher kalender für Krain und Küstenland

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Oberösterreich und Salzburg (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Steiermars (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Übersichtsband (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Ungarn (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Die Österreichisch = Ungarische monarchie in wort und bild - Wien und Niederösterreich (Avstroogrska monarhija v besedi in sliki)

nemški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Dom in svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Družina

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Goriška straža

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Gospodarski list

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Gospodarski vestnik

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Commercio Isontino

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Modellario

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Piccolo della Sera

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Podesta

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Il Rinovamento Aministrativo

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Istarski list

hrvaški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Jutro

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Kmetovalec

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Magistratura del Lavoro delle Venezie

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Vedetta Italiana

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

La Vita dei Comuni

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

L'Isonzio Agrario

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Ljubljanski zvon

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

L'Osservatore Triestino

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

MATAJUR : GLASILO SLOVENCEV V VIDEMSKI POKRAJINI (GLASILO BENEŠKIH SLOVENCEV)

1950 slov., italij. Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Mladika

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Nedelja

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Notiziario Prigionieri

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Novi list

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Novi rod

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Občinska uprava

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

P.N.F. Confederazione Generale Enti Autarchici. Bollettino amministrativo

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

PARTIZANSKI DNEVNIK : Glasilo Osvobodilne fronte za Primorsko in Gorenjsko

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Rivista Amministrativa del Regno. Giornale Ufficiale delle Amministrazioni centrali e provinciali dei Comuni e degli I di beneficenzastituti

italijanski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

SAMOUPRAVA : List izdaja deželni odbor poknežene grofovine goriško-gradiščanske. SAMOUPRAVA : Uradno glasilo deželnega odbora vojvodine Kranjske. (gre za dve različni Samoupravi)

1907 slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Slovan : mesečnik za književnost, umetnost in prosveto

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Slovenec

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Slovenski narod

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

SOČA : GLASILO DEMOKRATIČNE FRONTE SLOVENCEV V ITALIJI (GLASILO GORIŠKIH, BENEŠKIH IN KANALSKIH SLOVENCEV)

1947 slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Staničev vestnik

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Svetogorska kraljica

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Učiteljski list

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Vojska na Balkanu

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Zgodbe svetega pisma

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Ženski svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Življenje in svet

slovenski Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO