Seznam gradiva

16 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Mikola Milko - urednik
Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji : koncentracijska taborišča Strnišče, Hrastovec, Brestrnica in Filovci
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan, Podbersič Renato
Dokumenti o rudarski stavki v Zasavju leta 1958
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 10 : DODATEK JANUAR 1942 - SEPTEMBER 1943
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 11 : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Sužnik Maja, Krampač Tone, Preinfalk Miha, Ambrožič Matjaž 1967-
Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija, Dolinar M. France, Griesser Pečar Tamara, Otrin Blaž, Visočnik Julijana
Med sodbo sodišča in sodbo vesti : dokumenti sodnega procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu
ZALOŽBA DRUŽINA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MoReq : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov : specifikacija MoReq
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MoReq2 : Model requirements for the management of electronic records : update and extension, 2008
MoReq2 specification
Office for Official Publications of the European Communities
2008 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Novak Karl I.
Kranjc Marijan F., Kljakić Slobodan, Kranjc Tekavec Liljana, Kranjc Irena 1961-
Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov

2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gombač Metka
Quando mori mio padre : disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943) = Ko je umrl moj oče : risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč na italijanski vzhodni meji (1942-1943)
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2005 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1980 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 24 : Osimski pogajalski proces : 3 del: Od Strmola do Osima 1974-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 25 : Osimski pogajalski proces : 4 del: Jugoslovansko-italijanski odnosi po Osimu (1975-1980)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2008 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pegan Marija
Zbornik Terčeljevih dni, Šturje, Ajdovščina, Log, 25. 6. 2010 : predavanja, pričevanja, analitični prispevki : dokumentiranje poti do odkritja osebnosti in kipa Filipa Terčelja
SAMOZALOŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.