Seznam gradiva

61 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Levičnik Karel
Klun Albert 1926-2002
Artileristi prekomorci

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Saje Franček
Belogardizem : [Zločin nad domovino]. Knj. 1, druga dopolnjena izdaja
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kiauta Ladislav
Bračičeva brigada [Knjižnica NOV in POS ; 17/I]
PARTIZANSKA KNJIGA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Earle John
Cena domoljubja - SOE in MI6 na stičišču Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno
MLADIKA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Peterka Jelka, Uršič Rok 1946-
Drinovec Niko
Čas človečnosti : partizanske sanitetne postaje med narodnoosvobodilnim bojem v Posočju
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BOVEC, KOBARID, TOLMIN
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pervanje Edvin, Hočevar Jože A.
Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ [zbirka Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Klanjšček Zdravko
Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske : 1943-1945
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Doktor Anton : dr. Antonio Ciccarelli, italijanski vojaški zdravnik - kirurg med slovenskimi partizani, od septembra 1943 do maja 1945
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 10 : DODATEK JANUAR 1942 - SEPTEMBER 1943
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 11 : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Nose Aleš
Domobranci zdravo - Bog daj : protikomunistične enote na Slovenskem 1942-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Franc Pivk : od pastirja do mašnika
ŽUPNIJSKI URAD VIPAVA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Likar Zdravko
Raspet Alenka
Franc Uršič-Joško
KOBARIŠKI MUZEJ
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ciuk Eva
Lovrečić Carli Alina, Kalc Mija, Hrovatin Stanka
Jutri bo nov dan : Trebče v boju za svobodo
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Meden (roj. Nabergoj) Francka
Kamenček v mozaiku zgodovine NOB našega kraja : Lozice

2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Košmrlj Drago
Kožbana : 1944-1994
ODBOR SKUPNOSTI BORCEV BBO
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šibelja Franc, Pavlin Mile
Kraški junak Stjenka
ZALOŽBA LIPA
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kri mučencev ...

1944 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko
La liberazione del Litorale sloveno
KULTURNI DOM GORICA
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Mihajlo, obveščevalec in diverzant IX. korpusa
Zmaga v skupnem boju nad naci-fašizmom // Zmaga
GORIŠKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko, 1938-
Na Primorskem leta 1941 : ob petinsedemdesetletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Štimac Vladimir
Na zahodnih mejah - 1943 : Briškobeneški odred in 3. soška (20.) brigada (1. knjiga)
PARTIZANSKA KNJIGA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Na zahodnih mejah - 1944 : Briško-beneški odred (2. knjiga)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bavec Franjo
Na zahodnih mejah - 1945. Operativni štab 9. korpusa za Zapadno Primorsko : (november 1944 - maj 1945)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klanjšček Zdravko
Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945 : tretja izdaja [Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Černic Karlo
Nočemo pozabiti : ob petdesetletnici osvoboditve = Non vogliamo dimenticare : a cinquant'anni dalla liberazione
OBČINA DOBERDOB
1995 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Lado
Novljanovo stoletje : 1908-2004
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Krpan Vladimir 1930-
O narodnoosvobodilnem boju na Primorskem (1941-1945)
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945 : druga knjiga (od drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede)
VOJNOZGODOVINSKI INŠTITUT JUGOSLOVANSKE ARMADE
1958 srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko 1924-1984
Osvoboditev Slovenskega primorja

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pust Anton, Reven Zdravko, Slapšak Božidar 1917-2005
Palme mučeništva : ubiti in pomorjeni slovenski duhovniki, redovniki in bogoslovci in nekateri verni laiki
MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rejec Tatjana
Partija in tigrovci : medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Partizani
CANKARJEVA ZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Švajncer Janez J.
Partizanska odlikovanja, znaki in medalje
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Krall Jože
Partizanske ciklostilne tehnike v slovenskem Primorju [Knjižnica NOV in POS ; 40/4]
PARTIZANSKA KNJIGA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Juriševič Fran
Partizansko gospodarstvo na Primorskem
LIPA KOPER
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Uršič Irena 1979-
Prekomorci : ob 70-letnici prihoda prvih slovenskih prekomorskih pripadnikov NOVJ na jugoslovansko bojišče
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslava
Primorska sredina v primežu bratomorne vojne
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hočevar Jože 1929-
Prvi primorski partizanski bataljon Simona Gregorčiča : primorski partizani 1941-1942

2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1980 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bezlaj Krevel Ljudmila
Razvoj narodnoosvobodilnega gibanja v Brdih in Benečiji po kapitulaciji Italije
ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB
1969 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo
S puško in knjigo : narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945
CANKARJEVA ZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Avguštin Franc - uredil
Seznam borcev in bork Briško-beneškega odreda in Operativnega štaba za zahodno Primorsko
Skupnost borcev Briško-beneškega odreda
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili - urednik - prevajalec / Primožič Mirko - prevajalec
Slava padlim = Gloria ai caduti : ob 60-letnici postavitve spomenika padlim partizanom v Pevmi = nel 60° anniversario del monumento ai partigiani caduti a Piuma : 1947-2007

2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko, Guštin Damijan 1955-, Troha Nevenka
Slovenija v vojni : 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc
Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stanovnik Justin
Gril Janez 1947-
Slovenska sprava
ZALOŽBA DRUŽINA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Spominski park NOB Trnovo pri Gorici
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jeločnik Nikolaj (op. Stane Kos je psev., pravo ime avtorja je Nikolaj Jeločnik)
Stalinistična revolucija na Slovenskem : 1941-1945. Del 1 / Stane Kos
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jeločnik Nikolaj (op. Stane Kos je psev., pravo ime avtorja je Nikolaj Jeločnik)
Stalinistična revolucija na Slovenskem : 1941-1945. Del 2 / Stane Kos
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Svobodi do smrti je služil vaš glas ... : [1945-1955] : v spomin prosvetnim delavcem, ki so žrtvovali življenje v Narodnoosvobodilni vojni : ob deseti obletnici osvoboditve
ZDRUŽENJE PROSVETNIH DELAVCEV SLOVENIJE
1955 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Štandrež v duhu NOB
VZPI = ANPI
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lah Borivoj
Štirikrat čez Sočo : osvobodilni boj primorskega ljudstva v brigadi Simona Gregorčiča
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kocbek Edvard
Tovarišija : dnevniški zapiski od 17. maja 1942 do 1. maja 1943
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1949 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolenc Milan
Veterinarska služba v NOB na Slovenskem [Knjižnica NOV in POS ; 43]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bavec Franjo, Črnugelj Franc
Zapadno primorski borec

1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Zapadno-primorsko okrožje : ob 30-letnici Kobariške republike
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Petrović Slobodan
Lazarević Ranislav - Raša, Petković Aleksandar, Vukobratović Dragan
Zbornik narodnih heroja Jugoslavije
OMLADINA
1957 srbski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Fajdiga Mirko
Zidanškova brigada [Knjižnica NOV in POS ; 15]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Perčič Danilo, Črnugelj Franc, Uršič Rok 1963, Gianfrate Silvo
Življenjska pot junaka Posočja Silva Gianfrate - Srečka : 1922-2004

2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.