Seznam gradiva

57 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Brecelj Martin
Anatomija političnega zločina : trojni umor v Rossettijevi ulici med ugibanji in dejstvi
MLADIKA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Schneider-Bosgard Hanns
Bandenkampf in der Operationszone Adriatisches Küstenland
Deutscher Adria Verlag
194 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Martinčič Jože
Beg iz Gonarsa
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jezernik Božidar
Boj za obstanek : o življenju Slovencev v italijanskih koncentracijskih taboriščih
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Earle John
Cena domoljubja - SOE in MI6 na stičišču Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno
MLADIKA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pervanje Edvin, Hočevar Jože A.
Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ [zbirka Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Kacin Dominik
Kacin-Wohinz Milica, Mlakar Boris 1947-
Dnevniki, pisma, spomini iz dveh svetovnih vojn
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Podbersič Renato, ml. - urednik, Černic Peter - urednik
Dnevniški zapisi : 1943-1945
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sulzberger Cyrus Leo
Druga svetovna vojna
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vilfan Jože - urednik
Druga svetovna vojna ( Slovenska izd. / [uredil Jože Vilfan ; prevedla iz srbohrvaščine Iztok Ilich, Janko Lorenci ; slovensko izd. dopolnil Zdravko Klanjšček ; zemljevidi Gordana Beltram ... [et al.] )
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Capogreco Carlo Spartaco
Fašistična taborišča : internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943)
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE ZGODOVINE, ANTROPOLOGIJE
IN KNJIŽEVNOSTI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik
Fašizem in Slovenci - izbrane podobe
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Terčon Nadja
Marković Ivan 1961-, Ciglič Henrik 1947-, Karinja Snježana, Kaše Luka, Juri Franco, Petrič Renato
Gorelo je morje : Sergej Mašera, mornariški častnik, poročnik bojne ladje, narodni heroj (*Gorica (danes Italija), 11. maj 1912 - +Boka Kotorska (Črna gora), rušilec Zgreb, 17. april 1941)
Pomorski muzej "Sergej Mašera"
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Uršič Rok 1946-
Ilka Devetak Bignami in njen čas
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BOVEC, KOBARID, TOLMIN
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Di Sante Costantino
Italiani senza onore : i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)

2005 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Regent Ivan
Jože Srebrnič : junaški bojevnik za bratstvo med narodi in za pravice delovnega ljudstva

1946 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ciuk Eva
Lovrečić Carli Alina, Kalc Mija, Hrovatin Stanka
Jutri bo nov dan : Trebče v boju za svobodo
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Janež Herman
Kampor : koncentracijsko taborišče na Rabu

1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Košmrlj Drago
Kožbana : 1944-1994
ODBOR SKUPNOSTI BORCEV BBO
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kri mučencev ...

1944 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
La guerra di Bruno : l' identita di confine di un antieroe triestino e sloveno

2015 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko
La liberazione del Litorale sloveno
KULTURNI DOM GORICA
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa
SOPHIA ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Deakin Frederick William 1913-
Stabej Jože 1932-, Biber Dušan
Mussolinijevih šeststo dni
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Černic Karlo
Nočemo pozabiti : ob petdesetletnici osvoboditve = Non vogliamo dimenticare : a cinquant'anni dalla liberazione
OBČINA DOBERDOB
1995 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Lado
Novljanovo stoletje : 1908-2004
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Od fašističnega škvadrizma do pokolov v Rižarni : (s poročilom o procesu) : Trst - Istra - Furlanija 1919-1945
2. izdaja
ANED - TRST
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kuštrin Stanislav, Terpin Silvan, Waltritsch Marko
Odkritje spomenika padlim v narodnoosvobodilni borbi : Podgora, 28. IX. 1975 = Scoprimento del monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione : Piedimonte, [28. IX. 1975]

1975 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gariup Mario
Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pust Anton, Reven Zdravko, Slapšak Božidar 1917-2005
Palme mučeništva : ubiti in pomorjeni slovenski duhovniki, redovniki in bogoslovci in nekateri verni laiki
MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vincenti Federico
Partigiani friulani e giuliani all'estero : appunti storici sui volontari e sui militari che fuori d'Italia combatterono per la liberta
A.N.P.I. Provinciale di Udine
1980 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Švajncer Janez J.
Partizanska odlikovanja, znaki in medalje
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavlič Slavica, Smolej Viktor
Partizansko šolstvo na Slovenskem
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pelicon Ciril
Po Vojkovih poteh : spomini kurirja Rada, spomini spominov soborcev
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zadnik Maks
Požig prvih sedmih vasi na Primorskem : ob tridesetletnici / J. Dujmovič-Šimâj
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kavčič Silvija
Preživele smo in spominjamo se : slovenske jetnice v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück
DRUŠTVO ZA PROUČEVANJE ZGODOVINE, ANTROPOLOGIJE
IN KNJIŽEVNOSTI
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vilhar Srečko, Klun Albert
Primorci in Istrani od pregnanstva do prekomorskih brigad
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Prispevki k zgodovini Brd 1914-1947 s poudarkom na NOB : ob 70-letnici priključitve Primorske k matični domovini
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1980 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Roža osapska : zgodba zgodb iz Osapske doline
SOPHIA ZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kete Emil
S Kristusom na Tabor in na Kalvarijo : Emil Kete
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Piškurić Jelka, Strajnar Neža
Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Corsellis John, Ferrar Marcus
Slovenija 1945 : smrt in preživetje po drugi svetovni vojni
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko, Guštin Damijan 1955-, Troha Nevenka
Slovenija v vojni : 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fabec Franc, Vončina Dejan
Slovenska odporniška fotografija, 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bevk France
Spomini na partizanska leta : Knj. 4
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1950 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Jeločnik Nikolaj (op. Stane Kos je psev., pravo ime avtorja je Nikolaj Jeločnik)
Stalinistična revolucija na Slovenskem : 1941-1945. Del 1 / Stane Kos
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jeločnik Nikolaj (op. Stane Kos je psev., pravo ime avtorja je Nikolaj Jeločnik)
Stalinistična revolucija na Slovenskem : 1941-1945. Del 2 / Stane Kos
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
Suha pašta, pesek in bombe : vojni dnevnik Bruna Trampuža [KNJIŽNICA ANNALES,39]
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Štandrež v duhu NOB
VZPI = ANPI
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože,
Bajc Gorazd, Klabjan Borut
Vojna in mir na Primorskem : od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Furlan Seaton Stasha
Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bavec Franjo, Črnugelj Franc
Zapadno primorski borec

1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju 1.-4. 10. 1943 ; Dokumenti : ob šestdesetletnici / zbral in uredil Tone Ferenc
OBČINA KOČEVJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Življenje ob trti in kršinu : življenjska pričevanja krajanov iz Vipave in okolice [2. dopolnjena in razširjena izd.]
KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Žrtve vojne in revolucije : zbornik
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.