Seznam gradiva

41 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

10 godina poslije - Obnova zgrade HDA : Tjedan arhiva 2007, 10.-20.10.2007
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana : 1898-2009
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

23. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Razmere v arhivskih depojih / (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah / Medarhivsko sodelovanje : zbornik referatov, Velenje 2007
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
31. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi kot centri informacij : možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva : zbornik referatov / Bohinjska Bistrica, 5. in 6. oktober 2023
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brandi Adele - urednica
Archivio di Stato di Gorizia
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2009 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Cova Ugo, Dorsi Pierpaolo, Tato Grazia
Archivio di Stato di Trieste : con sintesi tedesca e slovena = Staatsarchiv Triest = Državni arhiv Trst
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2002 slov.,ita.,nem. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Nared Andrej, Gašperšič Manca, Horvat Mojca 1973-, Milotti-Bertoni Daniela
Arhivi - zakladnice spomina
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
ARHIVI, VARUHI PRETEKLOSTI: RAZSTAVA OB 8. FEBRUARJU, SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU .- LJUBLJANA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Jedert - avtor - urednik, Anžič Sonja - avtor
Arhivski depoji v Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Konič Patricija
Arhivsko gradivo : diplomsko delo visokošolskega programa

2004 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
Hozjan Andrej
Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Croatian State Archives : Hrvatski državni arhiv
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2006 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Heđbeli Živana, Kereković Božidar 1984-
Državni arhiv u Zagrebu 1907. - 2017.
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2017 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Hrvatski državni arhiv : Vodič fondova i zbirki HDA /VODNIK na DVDju/
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2007 hrvaški ARHIVISTIKA CD/DVD
Čipić Rehar Marija
Sužnik Maja, Krampač Tone, Preinfalk Miha, Ambrožič Matjaž 1967-
Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Budna Kodrič Nataša, Pešak Mikec Barbara
Miška Mica v arhivu

2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žumer Vladimir
Poslovanje z zapisi : upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za razvrščanje gradiva z roki hrambe in elektronska hramba gradiva v digitalni obliki
Planet GV
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Report on archives in the enlarged European Union : increased archival cooperation in Europe : action plan
Office for Official Publications of the European Communities
2005 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan - urednik, Zupanič Katja - urednica
Slovenski arhivi se predstavijo
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1860) : 1. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1871) : 2. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šövegeš Gordana
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klasinc Škofljanec Andreja
Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klasinc Škofljanec Andreja
Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica : druga, dopolnjena izdaja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Koper
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2006 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva na Ptuju - ZAP
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žnidaršič Golec Lilijana, Peternel Marija Mojca, Glažar Danilo, Furlan Andrej 1966-
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Popis na novo evidentiranih urbarjev, zbir podatkov o urbarjih v vseh petih zvezkih in skupno imensko kazalo : 5. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji iz zbirke mikrofilmskih kopij in zbirke digitalnih kopij ter urbarji iz raznih fondov in zbirk, 4. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko, 2. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji v zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev, 1. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Nared Andrej, Arh Tina, Kristovič Matej
Zakladi slovenskih arhivov
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review / Simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov [v okviru prireditve] 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka =
Alma Mater Europea - ECM
2016 večjezični ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.