Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Cultura slovena nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2005 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Titl Julij
Kelti in Slovenci : ostanki keltske kulture in civilizacije na Slovenskem
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

La Contea dei Goriziani nel Medioevo
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Jože
Na meji dveh svetov : esejistični potopis med rojaki Porabja, Kanalske doline in Beneške Slovenije
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štukl France
Po poti kulturne dediščine : sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore
MUZEJSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dragotin Cvetko
Slovenska glasba v evropskem prostoru = Slovene music in its European setting
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cesar Emil
Slovenska kultura v obdobju okupacije in narodnoosvobodilnega boja : od aprila 1941 do 8. septembra 1943
ENOTNOST LJUBLJANA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Marušič Branko 1938-, Srebrnič Jože 1902-1992
Solkanska čitalnica : 1867-1967 (Stoletnica slovenske čitalnice v Solkanu)

1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Smotlak Ljuba
Sprehodi po Trstu

1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Trgovski dom v Gorici : sto let prisotnosti = [Trgovski dom] di Gorizia : cent'anni di presenza
Slovenska konzulta pri občini : Consulta slovena presso il
Comune
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bence Gorazd, Seražin Helena - uredila
Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.