Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Dolhar Erik
Troha Nevenka
Boj za slovenstvo Kanalske doline : od TIGR-a do volitev 1946
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nahtigal Rajko
Južno-slovansko - italijansko - sporno vprašanje
OMLADINA
1919 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kranjec Silvo
Kako smo se zedinili
DRUŽBA SV. MOHORJA V CELJU (NA PREVALJAH)
1928 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.