Seznam gradiva

25 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Breščak Irena
Alojzij Filipič
OGNJIŠČE
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šerbelj Ferdinand - urednik
Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]
GORIŠKI MUZEJ
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Bitka za partizansko Trnovo : 19.-21. januarja 1945 : ob 65-letnici zmage nad nacifašizmom
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Cultura slovena nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2005 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Dr. Anton Gregorčič : 1852-1925 : politična biografija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državna meja na Goriškem 1945-2004 : vodnik po razstavi
GORIŠKI MUZEJ
2013 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državne meje na Goriškem v 19. in 20. stoletju / I confini statali nel Goriziano dei secoli XIX e XX .- Nova Gorica, 2004
GORIŠKI MUZEJ
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Černic Peter, Setničar France
Franc Setničar : (1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežel
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Oset Željko
Oset Željko, Jenuš Gregor, Volčjak Jure
Goriški izobraženci skozi zgodovino
UNIVERZA V NOVI GORICI
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gortani Michele
Gorizia con le Vallate dell'Isonzo e del Vipacco
Societa Alpina Friulana
Sezione di€€Udine del Club Alpino Italiano
1930 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato 1970-
Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-
Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

La Contea dei Goriziani nel Medioevo
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brancati Mario
L'organizzazione scolastica nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca dal 1615 al 1915
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2004 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Nova Gorica - Gorizia: Dve mesti, en trg / Due citta, una piaza [zgibanka] .- Nova Gorica, 2004

2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lah Avguštin
Čermak Joco
Od Vipavskih gričev do Goriških brd
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1985 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem : 1848-1899
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tul Irena
Preobrazba šolskih knjižnic na Goriškem pod italijansko oblastjo : diplomsko delo
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gombač Metka
Quando mori mio padre : disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943) = Ko je umrl moj oče : risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč na italijanski vzhodni meji (1942-1943)
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2005 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Slovenski umetniki na Goriškem : 1914-1945 : slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija : študijska razstava, Ajdovščina, maj/junij 2005
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2005 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Tra Osoppo e Osvobodilna fronta : fonti e problemi di storia della Resistenza nel Goriziano : [atti del Convegno, Gorizia 28 ottobre 2005]
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2006 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tul Vlasta
Učiteljice v šolskih klopeh : zbornik ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2005 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Turk Lida
Življenjska pot Rafka Premrla : (1906-1983)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.