Seznam gradiva

49 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kladnik Darinka
(Ne)znani Slovenci
CANKARJEVA ZALOŽBA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Korošak Bruno J.
Anton Hijacint Repič (1863-1918) : frančiškan pri sveti Ani v Kopru
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kovač Mirko
Ban dr. Marko Natlačen : ob stodvajsetletnici rojstva
SALVE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc, Mauri Štefan
Biti sam : (avto)portret skladatelja Štefana Maurija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Breda Šček : "glasbena migrantka" : [mednarodna znanstvena monografija]
KULTURNI DOM NOVA GORICA
2020 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rutar Ivan
Dajati sebe za drugega : življenje in delo Marije Konavec - Márje Vanik
OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS TOLMIN
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

David Doktorič : primorski duhovnik med Starim in Novim svetom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Davorin Jenko : (1835-1914) / uredila Gregor Jenuš, Franc Križnar
Jenuš Gregor, Križnar Franc, Kuret Primož 1935-, Gabrič Aleš 1963-, Škoro Babić Aida
Davorin Jenko : (1835-1914)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Reljić Jelica, Jenuš Gregor, Križnar Franc
Davorin Jenko = Davorin Jenko : (1835-1914)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slov., srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Slokar Rajko
Devetdesetletni Alojz Kralj : tigrovec in partizan
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Grdina Igor 1965-, Žitko Salvator, Testen Petra, Lavrič Karel 1818-1876
Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kralj Franc
Dr. Anton Požar : duhovnik, kulturni in narodni delavec s Pivškega
DRUŠTVO ZA KRAJEVNO ZGODOVINO IN KULTURO LIPA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vidrih Lavrenčič Lilijana
Franc Premrl, podraški župnik in fotograf
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Černic Peter, Setničar France
Franc Setničar : (1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Oset Željko
Oset Željko, Jenuš Gregor, Volčjak Jure
Goriški izobraženci skozi zgodovino
UNIVERZA V NOVI GORICI
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jedrlinič Alda
Ivan Kacin (1884-1953) - orglar in Paul J. Šifler (r. 1911) - skladatelj, organist : diplomska naloga

1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA Fotokopija
Simčič Tomaž 1958-
Jakob Ukmar : (1878-1971) : sto let slovenstva in krščanstva v Trstu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kralj Jerman Lučka
Janko Kralj : Utišani in pozabljeni slovenski politik (1898-1944)
ZALOŽBA DRUŽINA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Jože Lampret, napredni slovenski duhovnik in revolucionar

1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Regent Ivan
Jože Srebrnič : junaški bojevnik za bratstvo med narodi in za pravice delovnega ljudstva

1946 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gregorič Milan
Karlo Kocjančič : življenje in delo
MLADIKA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan
Kazimir Humar : človek v slovenskem sluhu srca

2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter, Stres Marijan
Kobariški fotograf in podjetnik Franc Stres in njegova družina : ob 100-letnici začetka njegovega fotografskega delovanja v Kobaridu
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Juhant Janez, Krek Janez Evangelist 1865-1917
Paternoster Marjan
Krekovo berilo
MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
1989 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Lavrenčič Devana
Lavo Čermelj : slovenski fizik, znanstvenik in publicist : ob 110. obletnici rojstva in 20. obletnici smrti
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivanka - urednik, Češčut Marija - urednik, Rosa Jurij - urednik
Marko Vuk 1947-2004 : spominska slovesnost na Mirenskem Gradu, 24. 11. 2007
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bobič Pavlina, Grdina Igor, Matjašič Friš Mateja, Rahten Andrej, Testen Petra, Zajc Neža
Nova slovenska biografija
Slovenski biografski leksikon 2
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Budal Andrej 1889-1972
Osemnajst velikih (18 velikih)

1939 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Vetrih Vera - urednik
Po domovih kraških vasi so zagorele svečke
MLADIKA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo, Prinčič Jože
Pred časom : portret Staneta Kavčiča
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko - urednik
Primorski misijonarji 20. stoletja

2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Prispevki k primorski biografiki
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kocutar Stane
Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hartman Bruno
Rudolf Maister : general in pesnik
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Burgar Anton
Simon Gregorčič : življenjepis (ponatis). Zbirka zborovskih pesmi [Glasbeni tisk]
DRUŠTVO "ZAPISI" DORNBERK
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik, Kokalj Kočevar Monika - urednik
Slovenija - duhovna domovina : zgodbe političnih emigrantov
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Stanko Stanič : življenje in delo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Stefano Kociančič : (1818-1883) : un ecclesiastico al servizio della cultura fra Sloveni e Friulani : [atti del Convegno internazionale su Stefano Kociančič, Gorizia, 20 gennaio 1984]
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1984 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
Suha pašta, pesek in bombe : vojni dnevnik Bruna Trampuža [KNJIŽNICA ANNALES,39]
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Simčič Miro
Svetozar Borojević : med slavo in ponižanjem
AVRORA AS d.o.o.
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eiletz Silvin
Titova skrivnostna leta v Moskvi : 1935-1940
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kandut Jakob
Tavčar Marko 1958-, Soban Stanislav
Viharnik iz Kanalske doline : Jakob Kandut 1913-1996
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gorup Žarko, 1951-
Vsak po svoji poti : ob 50-letnici 8. b razreda Osnovne šole Borisa Kidriča Ajdovščina, šolsko leto 1965/66

2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Komelj Miklavž, Mislej Irene
Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij : Veno Pilon med podobo in besedo
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2022 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FABJANČIČ VLADISLAV
ZGODOVINA LJUBLJANSKIH SODNIKOV IN ŽUPANOV : 1269-1820 .- /GRADIVO IN RAZPRAVE/
Ljubljanski sodniki in župani // Župani in sodniki
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gregorčič Simon
Zlata knjiga Simona Gregorčiča : ob 100. obletnici pesnikove smrti
Vsebina: Poezije I., 1882 : (faksimile rokopisa, reprint)
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa : biografije in bibliografije raziskovalcev, 1986-1995
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Turk Lida
Življenjska pot Rafka Premrla : (1906-1983)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.