Seznam gradiva

3 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Žumer Vladimir (urednik)
Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Predpisi s področja kulture
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Zbirka volilnih predpisov z dodatkom : Odlok Predsedstva Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno osvobodilnih odborih z dne 22. septembra 1944

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.