Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kopač Janez
Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945-1955 [Gradivo in razprave; 29]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore I
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore II
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore III
URADNI LIST LRS
1950 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.