Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Turistično društvo Nova Gorica
Kolenc Petra 1977-, Batič Jani, Caharija Leo, Prešeren Matjaž 1955-, Kolenc Rajmund
"S ciljem olepševati mesto ---" : ob 70-letnici delovanja Turističnega društva Nova Gorica : 1952-2022
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Maraž Peter (odgovornost)
60 nogometnih let : zbornik ob šestdeseti obletnici goriškega nogometnega kluba
NOGOMETNO DRUŠTVO GORICA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kacin Anton, Furlan Janko, Radovič Anton, Ivanov C.,
Dolga pot do zakona za slovenske šole; Spomini s koprskega učiteljišča; Kaj mora vsak vojni oškodovanec znati; Šentvidskogorska planota; Paberki o novem civilnem procesu; Dramsko društvo v Gorici; Telovadno društvo v Idriji

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Martelanc Jožko
Jesen v Šempetru
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠEMPETER PRI GORICI
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Mariborska društva in društveno življenje pred drugo svetovno vojno
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert, Lovišček Zmago, Žorž Ferdo, Drekonja Severin
Narodna čitalnica v Kanalu 1867-1927
150 let Narodne čitalnice v Kanalu
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Benko Anton
Ob stoletnici ustanovitve podružnice slovenskega Čebelarskega društva v Rihemberku
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Štoka Drago
Za pravico in skupnost : poslanstvo društva Pravnik v Trstu
MLADIKA
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Božič Ivan - urednik
Zbornik Čebelarskega društva Tolmin : ob 100-letnici ustanovitve
ČEBELARSKO DRUŠTVO TOLMIN
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.