Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Malnič Andrej, Šušmelj Jože, Vuga Tomaž
Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože - urednik, Klabjan Borut - urednik, Bajc Gorazd - urednik
Osimska meja : jugoslovansko-italijanska pogajanja in razmejitev leta 1975
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drašček Nuška
Prunk Janko, Kosin Marko
Slovenska zahodna meja po drugi svetovni vojni : diplomsko delo

2005 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Škorjanec Viljenka
VIRI 23 : Osimski pogajalski proces ; 1 del: Uvodna sinteza pogajanj ; 2 del: Diplomatska pogajanja 1973-1974
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2006 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 24 : Osimski pogajalski proces : 3 del: Od Strmola do Osima 1974-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 25 : Osimski pogajalski proces : 4 del: Jugoslovansko-italijanski odnosi po Osimu (1975-1980)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2008 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.