Seznam gradiva

36 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Žigon Zdenka, Lipovž Artur
"Bog dal konec te gerde vojne!" : obdobje prve svetovne vojne v zgornji Vipavski dolini
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Branko, Perini Sara
Bataglioni [i. e. Battaglioni] speciali : kalvarija primorskih mladoletnikov v sliki in besedi
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Novak Alojzij 1881-1967
Podbersič Renato 1970-, Sedmak Drago
Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Podbersič Renato, ml. - urednik, Černic Peter - urednik
Dnevniški zapisi : 1943-1945
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kacin Anton, Furlan Janko, Radovič Anton, Ivanov C.,
Dolga pot do zakona za slovenske šole; Spomini s koprskega učiteljišča; Kaj mora vsak vojni oškodovanec znati; Šentvidskogorska planota; Paberki o novem civilnem procesu; Dramsko društvo v Gorici; Telovadno društvo v Idriji

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Sirc Ljubo
Dolgo življenje po smrtni obsodbi
NOVA OBZORJA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žigon Janko
Inventura
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Kdaj, če ne zdaj? : mejni utrinki
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V ITALIJI
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Milharčič Hladnik Mirjam - urednik, Mlekuž Jernej - urednik
Krila migracij : po meri življenjskih zgodb
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lavrenčič Devana
Lavo Čermelj : slovenski fizik, znanstvenik in publicist : ob 110. obletnici rojstva in 20. obletnici smrti
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa
SOPHIA ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jug Ivan
Moja zaporniška leta : po nedolžnem v fašističnih ječah
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Moje celice
ZALOŽBA DRUŽINA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kanalec Jože
Moji spomini na jugoslovanski odred za Slovensko primorje, Trst in Istro, 1945-1947
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Niso letele ptice [Videoposnetek] = Non volavano uccelli
KINOATELJE
2015 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Podgornik Nataša
Obujamo spomine - puščamo sledi : zbornik v spomin mladinskim delovnim brigadam in udarnikom na regulaciji potoka Lijaka leta 1947
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO VOGRSKO
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Svetina Albert
Od osvobodilnega boja do banditizma : pričevanje Alberta Svetine
NOVA OBZORJA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Od postaje do postaje
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vetrih Vera - urednik
Po domovih kraških vasi so zagorele svečke
MLADIKA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Heberle Perat Marija, Perat Zvonko
Pol stoletja našega poslanstva v Slovenski šoli "Stati inu obstati" : zbornik dijakov tolminskega Učiteljišča generacije 1960-1965 ob 50-letnici zaključka šolanja
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavletič Bojan
Prarealci iz Ulice Starega lazareta
MLADIKA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Dorica
Primorska dekleta v Nemčijo gredo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Florjančič Ana
Red drži svet : zbornik maturantov tolminskega učiteljišča : 1959-1964
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sivec Stanko 1926-
Skozi ogenj
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hojak Alojz, Šušmelj Jože
Skriljanci : [spomini na dijaški dom v Skriljah in nižjo gimnazijo v Dobravljah v letih 1950-1952]
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šuligoj Kogoj Marija
Spomini / Marija Šuligoj-Kogoj
SAMOZALOŽBA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Huf-Melicher Maria Dorothea
Spomini avstro-ogrskega častnika na Tolmin : k.u.k. inženirski štab v Tolminu 1915-1917 : cesta iz Tolmina v Polog : [z dodatkom o Jožefu Rutarju iz Zadlaz-Čadrga]
TOLMINSKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Trstenjak Alojzij, dr.
Maček Jure
Spomini iz svetovne vojne 1914 - 1918
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Spomini na leto 1945 : pričevanja naših ljudi : [zbornik člankov, objavljenih ob 65-letnici osvoboditve v Primorskem dnevniku]
ZADRUGA PRIMORSKI DNEVNIK
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bevk France
Spomini na partizanska leta : Knj. 4
SLOVENSKI KNJIŽNI ZAVOD LJUBLJANA
1950 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Sosič Marko
Jovanović Dušan 1939-2020
Tisoč dni, dvesto noči : moj čas v Primorskem dramskem gledališču
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga
V spomin aleksandrinkam
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rodman Magda (urednica)
Zbornik o šolstvu v Vipavi : stoji učilna zidana

2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Maležič Matija
Zgodbe krutih časov : iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jerončič Zoran, Jerončič Franc
Življenje na Kanalskem Kolovratu / Zoran Jerončič po pripovedovanju Franca Jerončiča

2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Življenje ob trti in kršinu : življenjska pričevanja krajanov iz Vipave in okolice [2. dopolnjena in razširjena izd.]
KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.