Seznam gradiva

102 gradivi (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Černilogar Tjaša - urednik
150 let šolstva v Biljah, 100-letnica šolske zgradbe
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Komel Nevenka
90 let organiziranega čebelarjenja na Goriškem : 1914-2004

2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Batuje : izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan, Miljević Jure
Bombe na Celje : letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno : [Zgodovinski arhiv Celje, 15. 12. 2005-30. 9. 2006]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Stasi Alessio
Cerovo : sledovi preteklosti : ob osemstoletnici prve omembe vasi izdala Vaška skupnost Cerovo z Občino Brda
OBČINA BRDA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Opsommer Rik, Zupan Simon 1976-
Cycling : International Archives Week challenge : 2021

2021 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Peterka Jelka, Uršič Rok 1946-
Drinovec Niko
Čas človečnosti : partizanske sanitetne postaje med narodnoosvobodilnim bojem v Posočju
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BOVEC, KOBARID, TOLMIN
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ... : Maribor med leti 1918-1941 v gradivu izbranih osebnih fondov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Dragotine škofije Koper : vodnik po razstavi
ŠKOFIJA KOPER
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Wolf Eric R.
Evropa in ljudstva brez zgodovine (I)
SH - Zavod za založniško dejavnost
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Wolf Eric R.
Evropa in ljudstva brez zgodovine (II)
SH - Zavod za založniško dejavnost
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Evropski vplivi na slovensko družbo
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKI ZAPISI BOŽIDARJA JAKCA : 1929-1955 .- 2. IZDAJA .- (PUBLIKACIJE ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE. INVENTARJI)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PERAT MARIZA
GORIŠKI SPREHODI
KATOLIŠKO TISKOVNO DRUŠTVO GORICA
1985 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kordiš Meta
Gospodična, vi ste lepi kot plakat : plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavan Camillo
Grande guerra e popolazione civile. Vol. 1, Caporetto : storia, testimonianze, itinerari
SAMOZALOŽBA
1997 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Guerra di liberazione Friuli-Slovenia 1943-1945 : Divisione d'Assalto Garibaldi Natisone : diario storico operativo
Comitato Regionale A.N.P.I. Friuli Venezia Giulia
1980 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ribarič Mateja
Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Il vicino come amico realta o utopia? : La convivenza lungo il confine italo-sloveno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Andrian Dragica
Batič Katjuša
Iztrgano iz spomina : zbornik prispevkov o Bukovici in Volčji Dragi
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA - VOLČJA DRAGA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan
Klarise na Kranjskem
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Močnik Mitja
Komenski kras : 1914-1918
ZALOŽBA KARANTANIJA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Darovec Darko
Kratka zgodovina Istre
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
ZALOŽBA ANNALES
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rutar Vojko
KRONIKA LOVSKE DRUŽINE SABOTIN IN KRATEK PREGLED LOVSTVA NA SLOVENSKEM, PRIMORSKEM IN V BRDIH DO LETA 1954: OB 50 LETNICI DELOVANJA .- SABOTIN, 2004
LOVSKA DRUŽINA SABOTIN
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

La Contea dei Goriziani nel Medioevo
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Anžič Sonja
Ljubljanski župani skozi čas : 500 let ljubljanskih županov = Ljubljana mayors through time : 500 years of Ljubljana mayors
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brancati Mario
L'organizzazione scolastica nella Contea principesca di Gorizia e Gradisca dal 1615 al 1915
EDIZIONI DELLA LAGUNA
Istituto di Storia Sociale e Religiosa
2004 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Granda Stane
Mala zgodovina Slovenije
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Fugger Germadnik Rolanda
Mesto v senci gradu : razstavni katalog
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škrabec Milan
Narod naš dokaze hrani : stare razglednice
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Koglot Puppis Nadja
Nova Gorica : njena in moja mladost
TRIP
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klodič Maks
Nova železnica s Koroškega skozi Karavanke, bohinjske gore in črez Kras v Trst : kratek opis železnice v tehničnem in turističnem oziru
Reproduciran ponatis izd. iz leta 1905
DRUŠTVO ZA BOHINJSKO-GORIŠKO PROGO
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Moravec Dušan
Novi tokovi v slovenskem založništvu : od Schwentnerja do prvih publikacij Akademije
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Matijevič Meta, Skrabl Zorka
Novomeška trgovina in trgovci : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru : 1. julij 1699 - 9. januar 1700 : kritična objava arhivskih dokumentov. Viri 7
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Svetina Albert
Od osvobodilnega boja do banditizma : pričevanje Alberta Svetine
NOVA OBZORJA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Peter
Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bolčina Rado
Od trivialke do devetletke : šolstvo v Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Blumenwitz Dieter
Okupacija in revolucija v Sloveniji : (1941-1946) : mednarodnopravna študija
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikuž Metod
Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917-1941
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipicer Anka
Po izreku starejših občinarjev osnovala se je prva šola v Renčah leta 1815 : (iz šolske kronike) : [200 let šole v Renčah]
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pod varstvom sv. Frančiška Ksaverija : župnija Lozice v času in podobah
ŽUPNIJSKI ZAVOD DRAVLJE
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Premrl Božidar
Podpisano s srcem : kraška kamnoseška rodovina Guštinov skozi stoletja : Repentabor - Sežana - Opčine - Griže na Vrheh
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2014 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavletič Bojan
Pomen sokolskega gibanja na Tržaškem : ob 130-letnici ustanovitve domovinske in športne organizacije : predavanje na študijskih dnevih Draga v soboto, 4. septembra 1999
MLADIKA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vilhar Srečko, Klun Albert
Primorci in Istrani od pregnanstva do prekomorskih brigad
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslava
Primorska sredina v primežu bratomorne vojne
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ptuj v 16. stoletju : zbornik referatov ob 510. obletnici nastanka ptujskega mestnega statuta iz leta 1513
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Studen Andrej
Rabljev zamah : k zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II : od nastanka konservatorija do Akademije za glasbo : 1919-1946
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Resolucija sprejeta na Pokrajinskem posvetovanju OF za Slovensko Primorje ob četrti obletnici OF slovenskega naroda
POKRAJINSKI ODBOR OF ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Bon Silva
Sara ancora bello : storie di donne della Venezia Giulia tra fascismo, resistenza e dopoguerra = Saj bo še vse v redu : prigode primorskih žena v času fašizma, odpora in povojne izgradnje
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipovž Artur
Selo na Vipavskem : kraj na prepihu zgodovine in kultur
KRAJEVNA SKUPNOST SELO
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Malik Majda
Slap pri Vipavi : zbornik ob 150-letnici začetka šolstva na Slapu
KRAJEVNA SKUPNOST SLAP
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Slavljanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu : od avstroogrske monarhije do italijanske republike
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Tihelj Veronika - urednik, Česen Irena - urednik
Sledi med bukvami : zbornik ob 150-letnici šolstva v Podkraju
OSNOVNA ŠOLA COL
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Voje Ignacij
Slovenica - Balcanica : zgodovinske študije
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Račič Marko, Busić Svetozar
Slovenska atletika 1945-1970
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kološa Vladimir
Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska mesta skozi čas = Dzieje słoweńskich miast : wystava Archiwum Republiki Słowenii = razstava Arhiva Republike Slovenije : Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawa, 12-26 października 2004 r.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 poljski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kološa Vladimir
Slovenska mesta skozi čas = Slovene towns through time
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska mesta skozi čas = Slovenečkite gradovi niz vremeto : izložba na Arhivot na Republika Slovenija = Razstava Arhiva Republike Slovenije : Muzej na grad Skopje, Skopje, 7-21 april 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 makedonski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Borak Neven, Fischer Jasna
Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992 .- (1. izd., 1. natis)
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fabec Franc, Vončina Dejan
Slovenska odporniška fotografija, 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter 1960-, Simoniti Vasko, Vodopivec Peter
Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Trstenjak Alojzij, dr.
Maček Jure
Spomini iz svetovne vojne 1914 - 1918
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Miroslav, Poberaj Tatjana
Stare piranske soline
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
1963 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Struktura in tehnika zgodovinske vede : (uvod v študij zgodovine)
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
Suha pašta, pesek in bombe : vojni dnevnik Bruna Trampuža [KNJIŽNICA ANNALES,39]
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Černe Milena
Šolstvo na severnem Primorskem v času Italije 1918-1943 : katalog k razstavi
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Curk Ava
Šolstvo v Budanjah skozi čas : z zgodovino Budanj in Dolge Poljane
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šport in telesna vzgoja v Renčah : ob 60-letnici Športnega društva Partizan Renče : 1947-2007

2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Galić Lovro
Marušič Branko
Tolminsko mostišče I
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Svoljšak Petra
Fortunat Černilogar Damjana, Galić Lovro, Pirih Darja
Tolminsko mostišče II
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tul Vlasta
Učiteljice v šolskih klopeh : zbornik ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2005 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kogoj Marija Jasna
Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo : Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jereb Slavko
V zavetju sv. Kancijana : 1505-2005 : ob 500-letnici cerkve v Britofu
TURISTIČNO DRUŠTVO KOLOVRAT
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Več tisoč let v enem dnevu ali več : Ajdovščina
OBČINA AJDOVŠČINA
2005 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Velika vojna in Slovenci : 1914-1918
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Vitez in grad : vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina 1965-
Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi : 50 let od dviga vodnega stolpa leta 1968 : spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1860) : 1. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1871) : 2. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klasinc Škofljanec Andreja
Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klasinc Škofljanec Andreja
Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica : druga, dopolnjena izdaja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože,
Bajc Gorazd, Klabjan Borut
Vojna in mir na Primorskem : od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Potočnik Jernej
Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi (COBISS: Predzgodovina Kranjske dežele)

1912 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šavli Andrej
Kontestabile Rovis Mirjana 1969-
Vrsta skozi čas : obrazi s koprskega in goriškega učiteljišča : 1875-1909-1919
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Vstala, Primorska, si v novo življenje! : o Primorski v letih 1945-1990
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Zapadno-primorsko okrožje : ob 30-letnici Kobariške republike
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Pavlič Slavica
Zgodovina idrijskega šolstva do leta 1945
ZALOŽBA BOGATAJ IDRIJA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FABJANČIČ VLADISLAV
ZGODOVINA LJUBLJANSKIH SODNIKOV IN ŽUPANOV : 1269-1820 .- /GRADIVO IN RAZPRAVE/
Ljubljanski sodniki in župani // Župani in sodniki
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 3#, Doba prve krize fevdalne družbe na Slovenskem od začetka kmečkih uporov do viška protestantskega gibanja
KMEČKA KNJIGA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 4#, Doba začasne obnovitve fevdalnega reda pod okriljem absolutne vlade vladarja ter nastajanja velikih premoženj od protireformacije do srede XVIII. stoletja
GLAVNA ZADRUŽNA ZVEZA, ODDELEK ZA TISK IN PROPAGANDO
1960 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kjuder Albin
Zgodovinski mozaik Primorske : s posebnim poudarkom gornjega Krasa

1972 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Peterle Lojze
Živeti hočemo v suvereni državi slovenskega naroda : 15. obletnica izvolitve Demosove vlade
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Življenje na Krasu v preteklosti
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Življenje ob železni cesti : sto let bohinjske proge : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.