Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Krnel - Umek Duša
Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009 : [razstava Pokrajinskega arhiva Koper, oktober 2009]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko
La liberazione del Litorale sloveno
KULTURNI DOM GORICA
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petelin Stanko 1924-1984
Osvoboditev Slovenskega primorja

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Slovensko primorje
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Titl Julij
Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju
LIPA KOPER
1965 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Zbirka volilnih predpisov z dodatkom : Odlok Predsedstva Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno osvobodilnih odborih z dne 22. septembra 1944

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.