Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Compendio di disposizioni elettorali : con l'appendice Decreto della Presidenza del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, concernente i luoghi, i distretti e i circondari ed i loro Comitati di Liberazione Nazionale del 22 se

1945 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Referendum za ustanovitev občin
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Zbirka volilnih predpisov z dodatkom : Odlok Predsedstva Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodno osvobodilnih odborih z dne 22. septembra 1944

1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Devetak Karlo
Zgodovinske okoliščine in povojne volitve na Tržaškem in Goriškem
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.