Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Sjekloča Marko
Čez morje v pozabo : Argentinci slovenskih korenin in rezultati argentinske asimilacijske politike
FIT MEDIA CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

David Doktorič : primorski duhovnik med Starim in Novim svetom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kalc Aleksej, Milharčič-Hladnik Mirjam, Žitnik Serafin Janja
Vodopivec Peter, Zajc Marko 1975-
Doba velikih migracij na Slovenskem
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa
SOPHIA ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pertot Marjan
Kremžar-De Luisa Lučka
Lepa Vida ob Srebrni reki : kulturno in gledališko delo primorskih in drugih zgodnjih priseljencev v Argentini
MLADIKA
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Jana, Dobrin Miha
Slovenci v Londonu 1991-1994 = Slovenians in London 1991-1994 : kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja = A chronicle of grass roots activities for Slovenian independence : slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter
The Slovenian Crisis Centre and the Slovenian Newsletter : ob razstavi in predaji gradiva v Arhiv RS 2006
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Trebše Štolfa Milica - urednik, Klemenčič Matjaž - odgovorni urednik
Slovensko izseljenstvo : zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Furlan Seaton Stasha
Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.