Seznam gradiva

10 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivska služba i gospodarski arhivi : 42. savjetovanje, 2.-4. listopada 2007, Bjelovar, Hrvatska
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Kranj, 19.-21. oktober 2006
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan - uredil
Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA: ZBORNIK REFERATOV DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA S PODROČIJ ARHIVISTIKE, DOKUMENTALISTIKE IN INFORMATIKE V RADENCIH, MARIBOR (NADALJEVANJE SODOBNIH ARHIVOV - A 0044)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2002 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review / Simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov [v okviru prireditve] 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka =
Alma Mater Europea - ECM
2016 večjezični ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.