Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Žižek Aleksander
ABC - arhivska Barbara Celjska
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Zabel Igor, Zaplatil Marko, Hudelja Niko, Žalik Huzjan Milojka
Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1996 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bernhard Günther
Documenta patriarchalia res gestas slovenicas illustrantia : listine oglejskih patriarhov za slovensko ozemlje in listine samostanov v Stični in Gornjem Gradu (1120-1251) = Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien und die Urkunden der Klöster Sit
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Sužnik Maja, Krampač Tone, Preinfalk Miha, Ambrožič Matjaž 1967-
Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn : ljubljanski kazenski sodni red
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.