Seznam gradiva

47 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Merku Pavle
1300 (tisoč tristo) primorskih priimkov
MLADIKA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Čermelj Branko, Perini Sara
Bataglioni [i. e. Battaglioni] speciali : kalvarija primorskih mladoletnikov v sliki in besedi
STUDIO RO, ZALOŽBA HUMAR RADIVOJ, BILJE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Geržinič Alojzij
Boj za slovensko šolstvo na Primorskem : za delovanje dr. Srečka Baraga pri ZVU
SLOVENSKA KULTURNA AKCIJA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Compendio di disposizioni elettorali : con l'appendice Decreto della Presidenza del Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno, concernente i luoghi, i distretti e i circondari ed i loro Comitati di Liberazione Nazionale del 22 se

1945 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Doktor Anton : dr. Antonio Ciccarelli, italijanski vojaški zdravnik - kirurg med slovenskimi partizani, od septembra 1943 do maja 1945
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Neva, Marušič Jakob
Domoznanske publikacije o Primorski : gradivo za bibliografijo (do leta 2004)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Likar Zdravko
Raspet Alenka
Franc Uršič-Joško
KOBARIŠKI MUZEJ
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sapač Igor
Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 5, Kras in Primorje
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Il vicino come amico realta o utopia? : La convivenza lungo il confine italo-sloveno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Cencič Mira
Kot drugi ni bil ta junak, ni drugim grobom grob enak...
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rutar Vojko
KRONIKA LOVSKE DRUŽINE SABOTIN IN KRATEK PREGLED LOVSTVA NA SLOVENSKEM, PRIMORSKEM IN V BRDIH DO LETA 1954: OB 50 LETNICI DELOVANJA .- SABOTIN, 2004
LOVSKA DRUŽINA SABOTIN
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Poljak Istenič Saša, Makuc Neva 1978-, Cernetig Marina, Gruden Živa, Bažato Marjan 1955-1996, Babič Saša 1979-
Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lavrenčič Devana
Lavo Čermelj : slovenski fizik, znanstvenik in publicist : ob 110. obletnici rojstva in 20. obletnici smrti
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivančič Miloš
Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa
SOPHIA ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Mihajlo, obveščevalec in diverzant IX. korpusa
Zmaga v skupnem boju nad naci-fašizmom // Zmaga
GORIŠKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kanalec Jože
Moji spomini na jugoslovanski odred za Slovensko primorje, Trst in Istro, 1945-1947
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Štimac Vladimir
Na zahodnih mejah - 1943 : Briškobeneški odred in 3. soška (20.) brigada (1. knjiga)
PARTIZANSKA KNJIGA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Na zahodnih mejah - 1944 : Briško-beneški odred (2. knjiga)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bavec Franjo
Na zahodnih mejah - 1945. Operativni štab 9. korpusa za Zapadno Primorsko : (november 1944 - maj 1945)
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maver Kristjan
Maver Magda
Nekoč je bilo : stare razglednice goriške dežele in zgornje vipavske doline
SAMOZALOŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko 1938-
Krpan Vladimir 1930-
O narodnoosvobodilnem boju na Primorskem (1941-1945)
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Perčič Danilo, Črnugelj Franc, Auguštin Franc
Ob 60-letnici osvobajanja žrtev fašizma : 1943-2003

2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bolčina Rado
Od trivialke do devetletke : šolstvo v Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rejec Tatjana
Partija in tigrovci : medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Juriševič Fran
Partizansko gospodarstvo na Primorskem
LIPA KOPER
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Premrl Božidar
Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika : na razkrižju treh svetov - Brkinov, Krasa in Istre
Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov - Brkinov, Krasa in Istre // Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov: Brkinov, Krasa in Istre // Po poteh mojstrov Felicijanov iz Rodika na razkrižju treh svetov
KULTURNO DRUŠTVO VILENICA
2005 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zadnik Maks
Požig prvih sedmih vasi na Primorskem : ob tridesetletnici / J. Dujmovič-Šimâj
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vilhar Srečko, Klun Albert
Primorci in Istrani od pregnanstva do prekomorskih brigad
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Dorica
Primorska dekleta v Nemčijo gredo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Primorska duhovščina pod fašizmom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslava
Primorska sredina v primežu bratomorne vojne
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Marija
Primorska šola na prepihu : ob 65-letnici obnovitve
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kacin-Wohinz Milica
Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Prispevki k primorski biografiki
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Hočevar Jože 1929-
Prvi primorski partizanski bataljon Simona Gregorčiča : primorski partizani 1941-1942

2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Resolucija sprejeta na Pokrajinskem posvetovanju OF za Slovensko Primorje ob četrti obletnici OF slovenskega naroda
POKRAJINSKI ODBOR OF ZA SLOVENSKO PRIMORJE
1945 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato
Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Trionfale viaggio del Duce nel Goriziano

1938 italijanski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Trionfale viaggio del Duce nel Goriziano [reprodukcija, elektronski zapis]

1938 italijanski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Pirjevec Jože,
Bajc Gorazd, Klabjan Borut
Vojna in mir na Primorskem : od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šavli Andrej
Kontestabile Rovis Mirjana 1969-
Vrsta skozi čas : obrazi s koprskega in goriškega učiteljišča : 1875-1909-1919
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Vstala, Primorska, si v novo življenje! : o Primorski v letih 1945-1990
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bavec Franjo, Črnugelj Franc
Zapadno primorski borec

1979 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Zapadno-primorsko okrožje : ob 30-letnici Kobariške republike
OBČINSKA KONFERENCA SZDL TOLMIN
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Kjuder Albin
Zgodovinski mozaik Primorske : s posebnim poudarkom gornjega Krasa

1972 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

Perčič Danilo, Črnugelj Franc, Uršič Rok 1963, Gianfrate Silvo
Življenjska pot junaka Posočja Silva Gianfrate - Srečka : 1922-2004

2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lestan Aleksander
Župnija in dekanija sv. Vida v Črničah na Vipavskem
ŽUPNIJSKI URAD ČRNIČE
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.