Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
LIPUŠČEK UROŠ
AVE WILSON : ZDA IN PREKRAJANJE SLOVENIJE V VERSAILLESU 1919-1920.-LJUBLJANA, 2003
SOPHIA ZALOŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pariška mirovna pogodba : integralno prevodno besedilo Mirovne pogodbe z Italijo, podpisane v Parizu 10. februarja 1947 in faksimilni kartografski prikaz pogodbeno določenih mej med Italijo, FLRJ in STO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Rusko-slovenski odnosi v dokumentih : (12. stol. - 1914) / Russko-slovenskie otnošenija

2010 slov., ruski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Uroš
Sacro egoismo : Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 23 : Osimski pogajalski proces ; 1 del: Uvodna sinteza pogajanj ; 2 del: Diplomatska pogajanja 1973-1974
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2006 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 24 : Osimski pogajalski proces : 3 del: Od Strmola do Osima 1974-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 25 : Osimski pogajalski proces : 4 del: Jugoslovansko-italijanski odnosi po Osimu (1975-1980)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2008 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.