Seznam gradiva

73 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Devetak Robert
Devetak Robert, Markič Danijel, Madon Mitja
150 let gasilstva v Kanalu in 135 let Gasilskega društva Kanal
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANAL
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan
150 let slovenske osnovne šole v Štandrežu : 1857-2007
Didaktično ravnateljstvo osnovnih šol, v Štandrežu
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

15-letnica AŠKD Kremenjak : 2. november 1993 - 16. november 2008 = 15° anniversario ASCD Kremenjak : 2 novembre 1993 - 16 novembre 2008
AMATERSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO KREMENJAK
2008 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Grzej Boris
30 let letalske šole v Ajdovščini : 1957 - 1987

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE TOLMIN : 1951-2001 .- TOLMIN, 2001
Zbornik Glasbene šole Tolmin // Petdeset let Glasbene šole Tolmin // Glasbena šola Tolmin
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jesenšek Anton, Fischione Alfonz, Jesenšek Dušan, Kovačič Stanko, Rovšček Anton, Rosič Oskar, Sotenšek Tomo
50 let ribištva na Tolminskem
RIBIŠKA DRUŽINA TOLMIN
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Malik Majda - urednik
50 let Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica : 1959-2008
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Koren Jože 1921-2003
75 let Glasbene matice

1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 35 : Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem : kronika ustanove od 1852 do 1925
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2013 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Blagoslovljeni in prekleti. Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Cerkev in oblast na Primorskem v letih 1945-1953
ZALOŽBA DRUŽINA
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Dragotine škofije Koper : vodnik po razstavi
ŠKOFIJA KOPER
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kavčič Viktor
Gasilska zveza Tolmin v prostoru in času : ob 50. obletnici delovanja GZ
GASILSKA ZVEZA TOLMIN
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslav
Gasilstvo Kanal : 1878-1978 : sto let
GASILSKO DRUŠTVO KANAL
1978 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan
Jadranska banka v Trstu
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Paris Edmond
Jezuiti - skrivna vojska papeštva

2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Skok Lucijan
Kronika Lovske družine Čepovan : naših 70 let : 1946-2016
LOVSKA DRUŽINA ČEPOVAN
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rutar Vojko
KRONIKA LOVSKE DRUŽINE SABOTIN IN KRATEK PREGLED LOVSTVA NA SLOVENSKEM, PRIMORSKEM IN V BRDIH DO LETA 1954: OB 50 LETNICI DELOVANJA .- SABOTIN, 2004
LOVSKA DRUŽINA SABOTIN
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tavano Luigi
La diocesi di Gorizia : 1750-1947
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2004 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ajdič Gustav
Jerin Zoran
Letalstvo in Slovenci. 2, Od prve do druge svetovne vojne
ZALOŽBA BOREC LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Hren Alenka, 1974-, Ambrožič Matjaž 1967-, Visočnik Julijana, Dolinar France M. 1941-
Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592-1751
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bone Bogdan
Lovstvo ob Mrzli reki : zbornik ob 70-letnici Lovske družine Hubelj
LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Radovan, Roš Katja
Matajurjeve smučine : zbornik ob 70-letnici Smučarskega kluba Matajur
SMUČARSKI KLUB MATAJUR
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Meroslovje na Slovenskem : [razstava], Mestni muzej Ljubljana, Kulturno-informacijski center Križanke, 7. - 28. 6. 1990
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Fugger Germadnik Rolanda
Mesto v senci gradu : razstavni katalog
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Boscarol Francesca
Mossa nella storia
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert, Lovišček Zmago, Žorž Ferdo, Drekonja Severin
Narodna čitalnica v Kanalu 1867-1927
150 let Narodne čitalnice v Kanalu
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Korošec Branko
Naš prostor v času in projekciji : oris razvoja zemljemerstva, kartografije in prostorskega urejanja na osrednjem Slovenskem
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Pavlina
Popit Aleksander, Karim Silva
Naših 150 let : zbornik o šolstvu na Gori
OSNOVNA ŠOLA OTLICA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Naših 50 let = I nostri 50 anni : 1953-2003 : [zbornik SCGV Emil Komel] / [uredil Silvan Kerševan]
SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO "EMIL KOMEL"
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KAČIČNIK GABRIČ ALENKA
O kmečkih dolgovih nekoliko drugače : problem servitutnih pravic na posestvu Snežnik
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Höfler Janez
Klemenčič Jakob 1968-
O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem : k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku
VIHARNIK D.O.O. ZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ob 100-letnici prve slovenske državne gimnazije
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kolenc Petra 1977-, Doljak Justina, Pavšič Elza, Rijavec Darja 1963-, Bolčina Mara
Oblačilna kultura na Trnovsko-Banjški planoti
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Balkovec Debevec Marjetka
Knific Bojan, Šuštar Branko, Visenjak-Limon Maja
Obleka v šoli : pregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lubej Franc
Odločitve : boj za demokratizacijo sokolstva na Slovenskem : ob 40. letnici procesa na Taboru
PARTIZANSKA KNJIGA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kalc Dušan, Tavčar Vojmir, Magajna Mario
Okno v svet Slovencev v Italiji = [Per gli Sloveni in Italia una finestra aperta sul mondo = A window on the world of Slovenians in Italiy] : Primorski dnevnik 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika]

2015 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Per i 200 anni dell' Istituto magistrale di Gorizia
Istituto magistrale di Gorizia
1978 italijanski ZGODOVINA Fotokopija
Prostovoljno gasilsko društvo Log pod Mangartom
Krivec Ksenija
PGD Log pod Mangartom : 1912-2012 : zbornik ob stoti obletnici gasilstva v Logu pod Mangartom
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOG POD MANGARTOM
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Planinsko društvo Celje - Matica : 1862-2010 : SI_ZAC/1121
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lipicer Anka
Po izreku starejših občinarjev osnovala se je prva šola v Renčah leta 1815 : (iz šolske kronike) : [200 let šole v Renčah]
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Benedetič Ana
Poti do univerze : 1848-1898-1909-1919
Vsebuje tudi: Slovenska visoka šola v Ljubljani / Mirko Černič. Boj za slovensko vseučilišče / Andrej Veble

1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Humar Gorazd
Predori : iskanje svetlobe
ZALOŽNIŠTVO PONTIS
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pahor Drago
Pregled razvoja osnovnega šolstva na zapadnem robu slovenskega ozemlja
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Morenčič Branko
Martinuč Marjanca, Sedmak Drago
Prometnice v Goriških brdih pred in med prvo svetovno vojno
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Prostovoljno gasilsko društvo Podnanos : 110 let : 1892-2002
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODNANOS
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I : od začetka 19. stoletja do nastanka konservatorija
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II : od nastanka konservatorija do Akademije za glasbo : 1919-1946
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Florjančič Ana
Red drži svet : zbornik maturantov tolminskega učiteljišča : 1959-1964
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sorč Ervin
Skrivnosti Bohinjskega predora : priloga Predorska reka [Elektronski vir]1 optični disk (DVD)
HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE
2006 slov.,nem.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dragotin Cvetko
Slovenska glasba v evropskem prostoru = Slovene music in its European setting
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Smotlak Ljuba
Sprehodi po Trstu

1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Vili
Športno združenje Dom : 25 let, 1963-1988

1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Topografija posesti kostanjeviške opatije : 1234-1786

1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Seručnik Miha
Trtna uš, ta strašno drobna pošast
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogoj Marija Jasna
Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo : Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogoj Jasna
Uršulinke na Slovenskem : ob 200-letnici prihoda uršulink v Škofjo Loko
Uršulinski provincialat
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Slokar Rajko - urednik
V gorah je modrost : zbornik ob 60-letnici Planinskega društva Nova Gorica
PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Longhino Antonio
Val Resia - terra di arrotini
Circolo culturale Resiano "Rosajanska dolina"
1992 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Vodni mlini na Kobariškem : od srednjega veka do opustitve delovanja sredi 20. stoletja
TOLMINSKI MUZEJ
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Struna Albert
Vodni pogoni na Slovenskem : (gradivo za zgodovino)
Knjižnica Titovih zavodov "Litostroj"
1955 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbornik : 50 let Lovske družine Kanal
LOVSKA DRUŽINA KANAL
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rodman Magda (urednica)
Zbornik o šolstvu v Vipavi : stoji učilna zidana

2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Zgodba o luči : Soške elektrarne Nova Gorica : 60 let
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pfeifer Jože
Zgodovina idrijskega zdravstva : zdravstveno in socialno varstvo idrijskih rudarjev v preteklih stoletjih
MESTNI MUZEJ IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zgodovina šolstva v Mirnu : ob 100-letnici šolske zgradbe Osnovne šole Miren
OSNOVNA ŠOLA MIREN
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šuler Rutar Denise, Fon-Bon Dolores
Zgodovina tolminske osnovne šole skozi čas : zbornik ob 40. obletnici stavbe Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Znanje - korak k človeku : razvoj zdravstvenega šolstva na Goriškem : razstava ob dnevu medicinskih sester "Medicinske sestre so vedno tu za vas"
Poklicna in srednja strokovna zdravstvena šola
2000 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Markič Jožko
Živel je tod mizarjev rod
Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gaberšček Silvester
Župnija Marijinega Vnebovzetja Tolmin = Parochia B. M. V. Assumotae Tulmini
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.