Seznam gradiva

19 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pirjevec Jože
"Trst je naš!" : boj Slovencev za morje (1848-1954) : [2. natis]
NOVA REVIJA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Goriška med vojnama : Slovenci in fašizem na Goriškem 1920-1926 : (slovenska vladna /fašistična/ stranka)
Društvo RAT-SLOGA PromoSKulturE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zajc Marko
Kje se slovensko neha in hrvaško začne : slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rustja Peter
Med Trstom in Dunajem : Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gantar Godina Irena
Neoslavizem in Slovenci
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Osamosvojitev 1991 : država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lončar Dragotin
Politično življenje Slovencev
SAMOZALOŽBA
1906 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo, Prinčič Jože
Pred časom : portret Staneta Kavčiča
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem : 1848-1899
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kacin-Wohinz Milica
Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lusa Stefano
Razkroj oblasti : slovenski komunisti in demokratizacija države
MODRIJAN ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Uroš
Sacro egoismo : Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko - uredil
Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Eiletz Silvin
Titova skrivnostna leta v Moskvi : 1935-1940
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čuček Filip, Moll Martin
VIRI 22 : Duhovniki za rešetkami : poročila škofu o poleti 1914 na Spodnjem Štajerskem aretiranih duhovnikih = Priester hinter Gittern : die Berichte der im Sommer 1914 in der Untersteiermark verhafteten geistlichen an ihren Bischof
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Janša Janez 1958-
Za kulturo življenja : izbrani spisi 1988-2013
NOVA OBZORJA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rahten Andrej
Zavezništva in delitve : razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji 1848-1918
NOVA REVIJA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.