Seznam gradiva

176 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Černigoj Ksenija - urednik
"Spoštovano veliko in malo občinstvo!" : projekt učencev in učiteljev OŠ Šturje Ajdovščina o lutkarju Milanu Klemenčiču in Šturjah - zibelki slovenskega lutkarstva
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Vlasta Vidič
140 let šolstva v Grgarju, 100 let šolske stavbe : [zbornik grgarske šole]
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Benedetič Filibert, Lapornik Maja 1960-, Svetina Ivo, Vascotto Patrizia, Počkaj Marinka
1902-2002 : Slovensko stalno gledališče

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

30 let ustanovitve in delovanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica : strokovni razvoj, profesionalnost, osebna rast

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
31. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi kot centri informacij : možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva : zbornik referatov / Bohinjska Bistrica, 5. in 6. oktober 2023
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

50 let goriške gimnazije : 1947-1997 : [zbornik ob petdeseti obletnici ustanovitve Državne realne gimnazije v Šempetru pri Gorici]
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

50 let Krajevne skupnosti Opatje selo : 1965-2015 : [zbornik]
KRAJEVNA SKUPNOST OPATJE SELO
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Malik Majda - urednik
50 let Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica : 1959-2008
SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kozorog Edo - urednik
60 let Postaje GRS Tolmin : jubilejni zbornik Postaje Gorske reševalne službe Tolmin : 1948-2008
Postaja GRS Tolmin
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vidmar Alenka - urednica
60 let Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina : zbornik Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina od leta 2001 do 2011
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Maraž Peter (odgovornost)
60 nogometnih let : zbornik ob šestdeseti obletnici goriškega nogometnega kluba
NOGOMETNO DRUŠTVO GORICA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Jereb Zalka, Žerjal Gvardjančič Soraja, Jež Sonja, Ličen Martin, Furlan Alja
70 let Kulturno prosvetnega društva Franc Zgonik Branik
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2023 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Ad fontes : Otorepčev zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Alojz Gradnik : pesnik Goriških Brd : zbornik z mednarodnega simpozija na Univerzi v Vidmu (19.-20. aprila 2007) : ob 125. obletnici rojstva in 40. obletnici pesnikove smrti
ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Anton Kacin : 1901-1984 : zbornik ob stoletnici rojstva
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov : simpozij : zbornik strokovnih člankov študentov Alma Mater Europaea - ECM = Archives in the service of people - people in the service of archives : symposium : proceeding book of Alma Mater Europae
Alma Mater Europea - ECM
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šenk Tatjana - urednik
Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik = Archivkunde, Geschichte, Recht : Gedenkschrift für Sergij Vilfan = Archives, history, law : Vilfan's memorial volume
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2007 slov.,nem.,ang. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivska služba i gospodarski arhivi : 42. savjetovanje, 2.-4. listopada 2007, Bjelovar, Hrvatska
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Jedert - avtor - urednik, Anžič Sonja - avtor
Arhivski depoji v Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Šerbelj Ferdinand - urednik
Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]
GORIŠKI MUZEJ
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Baški zbornik
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Batuje : izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Brešan Katarina
Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik
GORIŠKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Bela knjiga slovenske osamosvojitve : nasprotovanja, ovire, izdaja
NOVA OBZORJA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šušmelj Jože
Bitka za partizansko Trnovo : 19.-21. januarja 1945 : ob 65-letnici zmage nad nacifašizmom
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Trpin Drago - urednik // Podbersič Renato - urednik
Bourboni na Goriškem : zbornik s posveta na Kostanjevici : ob 170. obletnici prihoda Bourbonov v Gorico in smrti kralja Karla X.
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA SEVERNO PRIMORSKO
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Zuljan Kumar Danila, Gomiršek Tanja
Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd
OBČINA BRDA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru : 1875-1909 : Slovenski oddelek : [zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Perusini Giuseppina, Fabiani Rossella
Conservazione e tutela dei beni culturali in una terra di frontiera : Il Friuli Venezia Giulia fra Regno d'Italia e Impero Asburgico (1850-1918)
Terra Ferma
2008 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajec Urška, Rudolf Ivan 1960-, Batič Matic, Colja Dejan, Čuk Novak Dragica, Mikuž Nežka, Vončina Anka, Vončina Srečko
Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Brezigar Bojan, Bajc Marijan 1938-2014
Devin, dom Lepe Vide : po spominih in zgodovinskih virih : ob poimenovanju osnovne šole po pisatelju Josipu Jurčiču

1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Doktor Anton : dr. Antonio Ciccarelli, italijanski vojaški zdravnik - kirurg med slovenskimi partizani, od septembra 1943 do maja 1945
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Mlinarič Lučka
Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba : knjiga povzetkov = Access and use of archival records : book of abstracts / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 11. - 13. april 2018, Radenci, Sl
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DRUGI TRŽAŠKI PROCES : od 2. decembra do 14. decembra 1941 in usodni 15. december 1941 : zbornik
DRUŠTVO TIGR PRIMORSKE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Enotni v zmagi : osamosvojitev Slovenije
NOVA REVIJA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Evropski vplivi na slovensko družbo
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - urednik
Fašizem in Slovenci - izbrane podobe
MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gortani Michele
Gorizia con le Vallate dell'Isonzo e del Vipacco
Societa Alpina Friulana
Sezione di€€Udine del Club Alpino Italiano
1930 italijanski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Doljak Justina
Grgarski zbornik
KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hidromontaža Maribor skozi čas : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstaviščih Archivum in Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Hiša pisanih spominov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bačar Stanislav
Hubelj, Ajdovščina, Šturje in sosednji kraji v zgodovinskih zapisih od konca 15. do začetka 17. stoletja
GORIŠKI MUZEJ
2007 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Andolšek Janko
Igrali smo tudi kraljem : zbornik ob 200-letnici godbeništva na Postojnskem : Postojnska godba 1808-2008
Postojnska godba 1808
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Andrian Dragica
Batič Katjuša
Iztrgano iz spomina : zbornik prispevkov o Bukovici in Volčji Dragi
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA - VOLČJA DRAGA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina 1978-
Jeklotehna Maribor : 70 let po ustanovitvi : spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Jurij baron Vega in njegov čas : zbornik ob 250-letnici rojstva = Baron Jurij Vega and his times : celebrating 250 years
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kako vizualiziramo kulturo? = How do we visualize culture? .- 61. kongres FIAF
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kar je, beži : Zoranu Božiču v spomin : ob prvi obletnici smrti dr. Zorana Božiča, literarnega zgodovinarja, prešernoslovca, profesorja in publicista
Slavistično društvo Nova Gorica
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan
Kazimir Humar : človek v slovenskem sluhu srca

2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Barbarič Štefan
Kmečki upori v slovenski umetnosti : zbornik razprav
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1974 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rutar Vojko
KRONIKA LOVSKE DRUŽINE SABOTIN IN KRATEK PREGLED LOVSTVA NA SLOVENSKEM, PRIMORSKEM IN V BRDIH DO LETA 1954: OB 50 LETNICI DELOVANJA .- SABOTIN, 2004
LOVSKA DRUŽINA SABOTIN
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jereb Zalka, Jogan Savin, Vidmar Cvetko, Abram Polona, Kolenc Erna
Kronika Rihemberka - Branika II : zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine, ki dopolnjujejo Kroniko Rihemberka - Branika iz leta 1994 ter članki domačih avtorjev o sodobnem dogajanju v kraju
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO FRANC ZGONIK BRANIK
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta
Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Poljak Istenič Saša, Makuc Neva 1978-, Cernetig Marina, Gruden Živa, Bažato Marjan 1955-1996, Babič Saša 1979-
Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

La Contea dei Goriziani nel Medioevo
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
2002 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Le collezioni uniscono = Zbirke povezujejo : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Tavano Sergio
L'immagine di Gorizia
COMUNE DI GORIZIA
1974 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lions klub Nova Gorica
Kopatin Franc, Ambrožič Dušan, Klavora Vasja, Krapše Tatjana, Lučovnik Igor, Šaver Mirjam
Lions klub Nova Gorica : 20 let : [zbornik ob 20 - letnici Društva Lions kluba Nova Gorica]
Lions klub Nova Gorica 1994-2014
LIONS KLUB NOVA GORICA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Badalič Tanja, Paravan Petra, Volk Simčič Sabina
Literarna pokrajina Goriške : literarnozgodovinski sprehod v počastitev 100-letnice rojstva Dušana Pirjevca ter literarna in znanstvena zapuščina Lojzke Bratuž, Pavline Pajk, Marijana Breclja in Zorana Božiča : 2. sprehod
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2021 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mihurko Poniž Katja - urednica
Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva
UNIVERZA V NOVI GORICI
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Lokavško šolstvo skozi čas : zbornik ob 150-letnici šolstva, 100-letnici šolske stavbe in 10-letnici njene obnove
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bone Bogdan
Lovstvo ob Mrzli reki : zbornik ob 70-letnici Lovske družine Hubelj
LOVSKA DRUŽINA HUBELJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivanka - urednik, Češčut Marija - urednik, Rosa Jurij - urednik
Marko Vuk 1947-2004 : spominska slovesnost na Mirenskem Gradu, 24. 11. 2007
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jerše Sašo - urednik
Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Barbič Marjana - urednik
Med šolskimi klopmi : zbornik ob 190-letnici šolstva na Mostu na Soči
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana
Mesto v objemu voda : poplave v Celju v 20. stoletju
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter - urednik, Balkovec Bojan - urednik, Mlinar Janez - pisec recenzij, Friš Darko - pisec recenzij
Migracije in slovenski prostor od antike do danes
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Kranj, 19.-21. oktober 2006
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Moderna arhivistika [Elektronski vir] : časopis arhivske teorije in prakse = journal of archival theory and practice
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA PERIODIKA

Multas per gentes : omaggio a Giorgio Faggin
Il Poligrafo
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Na odru glasbe : 60 let Glasbene šole Tolmin
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd
Na oni strani meje : slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj : zgodovinski in pravni pregled 1866-2004
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO, ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko, 1938-
Na Primorskem leta 1941 : ob petinsedemdesetletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Paravan, Petra
Najmočnejši instrument je glas : Revija pevskih zborov Goriške : 20 let v Desklah
Zbornik o Reviji pevskih zborov Goriške
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2021 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šumrada Janez - urednik
Napoleon na Jadranu = Napoléon dans l'Adriatique, 2006
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
ZALOŽBA ANNALES
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Reisp Branko, Zelinka Darinka
Napoleonove Ilirske province = Les provinces illyriennes de Napoleon : 1809-1814 : razstava v Narodnem muzeju v Ljubljani
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
1964 slovenski, hrv. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Marušič Branko 1938-, Cigoj Štefan, Kernel Davor, Krpan Vladimir 1930-, Lozič Miloš 1947-, Pavšič Milost Aleksandra, Šušmelj Jože, Žigon Katjuša
Narodu Gorico novo bomo dali v dar : ob sedemdesetletnici Nove Gorice
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB NOVA GORICA
2017 slov., srbski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Pavšič Milost Aleksandra
Naših 50 let : jubilejna publikacija ob petdesetletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Naših 60 let : zbornik ob 60-letnici ustanovitve Društva upokojencev Ajdovščina
DRUŠTVO UPOKOJENCEV AJDOVŠČINA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Občina Miren - Kostanjevica : 1994-2004 : zbornik občine ob 10-letnici
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Štumberger Barbara, Lauko Tomaž, Jevremov Blagoj, Farič Boris, Koltak Mihael, Hernja-Masten Marija, Območna obrtno-podjetniška zbornica (Ptuj)
Obrt na Ptujskem : zbornik ob 40-letnici OOZ Ptuj
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA PTUJ
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Osamosvojitev 1991 : država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih
ZNANSTVENA ZALOŽBA FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Malnič Andrej, Šušmelj Jože, Vuga Tomaž
Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Osnovna šola Ivan Pregelj v Rupi
OSNOVNA ŠOLA IVAN PREGELJ
1983 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Špolad Manfreda Nataša - urednik
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid : 1968-2008 : zbornik ob 40-letnici šole
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Florjančič Alojzij Pavel
Otmar Črnilogar : človek mnogih talentov
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Črnilogar Otmar, Florjančič Alojzij Pavel
Otmar Črnilogar : človek mnogih talentov [2., dopolnjena izd.]
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Paravan Petra, Volk Simčič Sabina, Kodelja Ingrid, Zavadlav Ana
Pesem je zaklad v duši : revija otroških in mladinskih pevskih zborov Goriške : 50 let
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Nova Gorica
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan
Petdeset let plodnega dela : 1959-2009
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Žorž Bogdan - uredil
PGD Dornberk : 100 let : 1911-1951-2011
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DORNBERK
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Heberle Perat Marija, Perat Zvonko
Pol stoletja našega poslanstva v Slovenski šoli "Stati inu obstati" : zbornik dijakov tolminskega Učiteljišča generacije 1960-1965 ob 50-letnici zaključka šolanja
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Mikelj Tomaž, Mikelj Katja 1981-
Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes - primerjava : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.