Seznam gradiva

78 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Žigon Zdenka, Lipovž Artur
"Bog dal konec te gerde vojne!" : obdobje prve svetovne vojne v zgornji Vipavski dolini
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bukošek Metka
"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

23. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Razmere v arhivskih depojih / (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah / Medarhivsko sodelovanje : zbornik referatov, Velenje 2007
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
31. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi kot centri informacij : možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva : zbornik referatov / Bohinjska Bistrica, 5. in 6. oktober 2023
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
ABC - arhivska Barbara Celjska
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Nared Andrej, Gašperšič Manca, Horvat Mojca 1973-, Milotti-Bertoni Daniela
Arhivi - zakladnice spomina
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Jedert - avtor - urednik, Anžič Sonja - avtor
Arhivski depoji v Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žumer Vladimir (urednik)
Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Konič Patricija
Arhivsko gradivo : diplomsko delo visokošolskega programa

2004 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
Žižek Aleksander, Zdovc Hedvika, Batagelj Borut 10.7.1976-
Kristovič Matej, Kranjec Jože 1982-, Žižek Aleksander
Celje, mesto v arhivu : izbor mestnih spominov iz gradiva Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Opsommer Rik, Zupan Simon 1976-
Cycling : International Archives Week challenge : 2021

2021 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ... : Maribor med leti 1918-1941 v gradivu izbranih osebnih fondov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-, Himmelreich Bojan, Jazbec Sonja, Kranjec Jože 1982-, Sirk Vesna 1983-, Zdovc Hedvika, Žižek Aleksander
Dekade. Devetdeseta : 1990-1999 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-, Himmelreich Bojan, Jazbec Sonja, Kranjec Jože 1982-, Sirk Vesna 1983-, Zdovc Hedvika, Žižek Aleksander
Dekade. Osemdeseta : 1980-1989 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-
Dekade. Šestdeseta : 1960-1969 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zajc Cizelj Ivanka
Dijaški dom Krško : 1951-1985 : SI_ZAC/1107
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : osebni fond
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Dr. Lavoslav Gregoréc. Privatna korespondenca (Ogradi-Žužek), osebni dokumenti in službeni dopisi : [Inventarji 17]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKI ZAPISI BOŽIDARJA JAKCA : 1929-1955 .- 2. IZDAJA .- (PUBLIKACIJE ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE. INVENTARJI)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nemanič Ivan
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije : dokumentarni, igrani in animirani filmi [2., dopolnjena izdaja]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Holcman Borut, Horvat Mojca
Gospoščina Negova : izbor gradiva iz fonda za obdobje med leti 1543-1941 : Katalogi, zvezek 27
Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču ARCHIVUM od 7. maja do 30. septembra 2007
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Hidromontaža Maribor skozi čas : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstaviščih Archivum in Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Il casato Gravisi : inventario del fondo nell'Archivio regionale di Capodistria : (1440-1933)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2012 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Korespondenca dr. Lavoslava Gregoréca. Abrahamowicz-Novak (Inventarji 15)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Hren Alenka, 1974-, Ambrožič Matjaž 1967-, Visočnik Julijana, Dolinar France M. 1941-
Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592-1751
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Sužnik Maja, Krampač Tone, Preinfalk Miha, Ambrožič Matjaž 1967-
Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015
NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT LJUBLJANA
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Klobčar Monika, Semlič Rajh Zdenka
Ljubezen gre skozi želodec : kulinarika v arhivskih virih
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru : (od 13. stoletja do začetka 19. stoletja)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Memento mori : smrt in odnos do nje v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Metalna Maribor : sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2005 slov.,ital.,fr. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Narodni odbor grada Zagreba : 1945 - 1963
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2016 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zdovc Hedvika
Občina Trbovlje : 1849-1941 : SI_ZAC/0065
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Oprema za restauraciju i konzervaciju arhivske građe ; regali i police za smještaj arhivske građe ; oprema za knjigoveznicu ; mikrofilmska oprema : multimedijska prezentacija
KABAS d.o.o. Sarajevo
2006 hrvaški ARHIVISTIKA CD/DVD
Žumer Vladimir
Poslovanje z zapisi : upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za razvrščanje gradiva z roki hrambe in elektronska hramba gradiva v digitalni obliki
Planet GV
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina
Prazniki na voščilnicah : Katalogi zv. 26
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina, Gostenčnik Nina
Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Report on archives in the enlarged European Union : increased archival cooperation in Europe : action plan
Office for Official Publications of the European Communities
2005 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Rodbina Gravisi : inventar fonda v Pokrajinskem arhivu Koper : (1440-1933)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ogrizek Emica
Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941 : [Inventarji 18)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Pavšič Milost Aleksandra, Tul Vlasta, Trpin Drago
Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom : gradivo za seminar
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2008 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija

Trieste e la Dalmazia : mostra documentaria organizzata dall'Archivio di Stato di Trieste e dal Comitato per il 56° Raduno nazionale dei Dalmati, Trieste, 16 settembre - 14 novembre 2009 : catalogo
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE
2009 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 1, Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2008 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha, Bizjak Matjaž 1971-
Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2009 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko, Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja : korespondenti C-F v letih 1885-1924 : znanstveno-kritična objava arhivskih dokumentov
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : korespondenca dr. Pavla Turnerja Achleitner - Aškerc. Viri 6, 1. zvezek
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 36 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del: 1711-1756
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 39 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 2. del: 1761-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut, Jakšić Milan, Spasović Ivana
Voda, vode, vodi. Celje = Voda, vode, vodi. Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1860) : 1. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LESKOVEC ANTOŠA, SERŠE ALEKSANDRA
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu : (1849-1871) : 2. del
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šövegeš Gordana
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klasinc Škofljanec Andreja
Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klasinc Škofljanec Andreja
Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica : druga, dopolnjena izdaja
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Koper
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2006 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva na Ptuju - ZAP
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žnidaršič Golec Lilijana, Peternel Marija Mojca, Glažar Danilo, Furlan Andrej 1966-
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Popis na novo evidentiranih urbarjev, zbir podatkov o urbarjih v vseh petih zvezkih in skupno imensko kazalo : 5. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji iz zbirke mikrofilmskih kopij in zbirke digitalnih kopij ter urbarji iz raznih fondov in zbirk, 4. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela, Žnidaršič Golec Lilijana
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji Ljubljanske in Novomeške kresije v fondu Terezijanski kataster za Kranjsko
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko, 2. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Juričić Čargo Danijela - avtor - urednik, Žnidaršič Golec Lilijana - avtor - urednik
Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije : Urbarji v zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev, 1. zvezek
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Nared Andrej, Arh Tina, Kristovič Matej
Zakladi slovenskih arhivov
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.