Seznam gradiva

12 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Blišč in beda aleksandrink : projekt Aleksandrinke, Gorica, 2008-2010 = Splendori e miserie delle alessandrine : progetto Le Alessandrine, Gorizia, [2008-2010] = Splendôrs e miseriis des alessandrinis : progjet Lis Alessandrinis, Gurize, [2008-2010]
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV V ITALIJI
2011 večjezični DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Gotika v Sloveniji (Gothic Art in Slovenia, Gotik in Slowenien, Il Gotico in Slovenia) : Razstava, Ljubljana 1995 [katalog]
NARODNA GALERIJA
1995 večjezični NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

Kremžar Viljem, Lazić A.
Julijska Krajina v borbi za samoodločbo in priključitev k Federativni ljudski republiki Jugoslaviji = Juliska Krajina u borbi za samoopredeljenje i priključenje k Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji

1946 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Preinfalk Miha, Golec Boris, Domej Teodor 1949-, Kalc Aleksej
Marija Terezija : med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Huseynov Rafael
Mihaylo : Descendant of two nations = potomec dveh narodov

2011 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Klabjan Borut - zbrala in uredila
Pirjevčev zbornik : poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo : ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2011 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pot miru od Alp do Jadrana. Brda, Kanal, Nova Gorica [Kartografsko gradivo] : zgodovinsko-turistična karta = Il sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : carta storico-turistica = The walk of peace from the Alps to the Adriatic : tourist map with...

2015 večjezični GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji = Slovene minorities in Austria and Italy : poročilo o študijskem potovanju po Avstriji in Italiji zaradi proučevanja problemov v zvezi s slovensko manjšino
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1987 večjezični PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, Radenci
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 večjezični ARHIVISTIKA PERIODIKA

The Slovene Carinthia = Slovenskaja Karintija = Carinthie Slovene = Slovenska Koruška

večjezični ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO

Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review / Simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov [v okviru prireditve] 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka =
Alma Mater Europea - ECM
2016 večjezični ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Zgornje Posočje [Kartografsko gradivo] : zgodovinsko-turistična karta : Pot miru od Alp do Jadrana = carta storico-turistica : il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico = tourist map with points of historical interest : the Walk of Peace from...

2015 večjezični GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.