Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Šenk Tatjana - urednik
Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik = Archivkunde, Geschichte, Recht : Gedenkschrift für Sergij Vilfan = Archives, history, law : Vilfan's memorial volume
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2007 slov.,nem.,ang. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Zabel Igor, Zaplatil Marko, Hudelja Niko, Žalik Huzjan Milojka
Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1996 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVA IN CERKEV:IZBRANI ZGODOVINSKI IN PRAVNI VIDIKI:MEDNARODNI POSVET 21. IN 22. JUNIJA 2001.-LJUBLJANA 2002, (SAZU,RAZRED ZA ZGODOVINO IN DRUŽBENE VEDE, RAZPRAVE 18)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
2002 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Oman Žiga
Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije : besedilo razstave = Evangelisches Maribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit : Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2012 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ribarič Mateja
Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Jurij baron Vega in njegov čas : zbornik ob 250-letnici rojstva = Baron Jurij Vega and his times : celebrating 250 years
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rojšek Daniel
Nova Gorica : mesto vrtnic = a town of roses = die stadt der rosen
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2000 slov.,nem.,ang. GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Sorč Ervin
Skrivnosti Bohinjskega predora : priloga Predorska reka [Elektronski vir]1 optični disk (DVD)
HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE
2006 slov.,nem.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Sveta gora, Marijino Celje, Stara gora [Kartografsko gradivo] : povezovalna pot treh svetišč = la via dei monti sacri = road of the three sanctuaries = Weg der drei Wallfahrtskirchen
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2002 slov.,nem.,ang. GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo
Terpinc Jožefina, Terpinc Fidelij
Budna Kodrič Nataša
VIRI 45 : Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc II : pisma za Jožefino (pred 1821–1876)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2022 slov.,nem.,ang. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.