Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

20 éves a Szlovén-magyar nemzetközi levéltári kutatótábor : nemzetközi konferencia : Szentgotthárd, 2010. szeptember 24. = 20 let delovanja Slovensko-madžarskega mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora : mednarodna konferenca : Monošter,
Vas Megyei Levéltár kiadványa
2010 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.