Seznam gradiva

4139 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Žigon Zdenka, Lipovž Artur
"Bog dal konec te gerde vojne!" : obdobje prve svetovne vojne v zgornji Vipavski dolini
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RADOVANOVIČ SAŠO
"BOG SE USMILI UBOGE GREŠNE DUŠE, AMEN": ČAROVNIŠKI PROCESI NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V LETIH 1546-1746.-MURSKA SOBOTA, 1997
POMURSKA ZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Trošt Lucijan
Bizjak Matjaž 1967-
"Cilj pred nami" : napadi 16. in 19. eskadrilje SAAF na kraje v okolici Trnovskega gozda in Banjške planote, spomladi, leta 1945
Bukve, medobčinsko kulturno društvo
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

"Diletanti kanalski" : 150 let gledališkega ustvarjanja v Kanalu
GLEDALIŠKO DRUŠTVO KONTRADA KANAL
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

"IMELI SO DVE DOMOVINI": RAZSTAVA ARHIVA SRS; KATALOGI :ZV.8.- LJUBLJANA,1988A
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LUTHAR OTO
"O ŽALOSTI NITI BESEDE" - UVOD V KULTURNO ZGODOVINO VELIKE VOJNE.-LJUBLJANA, 2000
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUL VLASTA, ROSA JURIJ
"OD 27. APRILA K 22. JULIJU" .- NOVA GORICA, 1989 ( KATALOG)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha, Keber Katarina
"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGORIČ VUGA TATJANA
"POGLEJ ME PRAV" - ŠTUDIJA O EMILU KOMELU 1875 - 1960.- GORICA,1993
SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO "EMIL KOMEL"
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Fakin Bajec Jasna
Terbižan Dominik, Kete Ana - fotografinja, Rosa Blaž - oblikovalec
"Poljnto smo jejli vsak večjr --- kokšn buot magar td zo frjšk" : o pridelavi koruze, ličkanju in kuhanju polente na Planini med preteklostjo in izzivi v prihodnosti
DRUŠTVO GOSPODINJ IN DRAMSKA SKUPINA PLANINA PRI AJDOVŠČI
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

"Presveto Srce Jezusovo, v tebe zaupamo!" : Oleografije iz prve polovice dvajsetega stoletja
GORIŠKI MUZEJ
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Turistično društvo Nova Gorica
Kolenc Petra 1977-, Batič Jani, Caharija Leo, Prešeren Matjaž 1955-, Kolenc Rajmund
"S ciljem olepševati mesto ---" : ob 70-letnici delovanja Turističnega društva Nova Gorica : 1952-2022
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Černigoj Ksenija - urednik
"Spoštovano veliko in malo občinstvo!" : projekt učencev in učiteljev OŠ Šturje Ajdovščina o lutkarju Milanu Klemenčiču in Šturjah - zibelki slovenskega lutkarstva
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Huzjan Zdenko
Ponebšek Tina, Cigoj Tanja, Hatfull Jon
"Tako zdaj, kot prej" : Pilonova galerija Ajdovščina, 8. 5.-31. 5. 2015 / Zdenko Huzjan
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pipan David Erik
"Tako značko nosim jaz ---" : avstro-ogrski vojaški znaki in značke : vojaške značke slovenskih enot in soškega bojišča : 1914-1918
DRUŠTVO SOŠKA FRONTA NOVA GORICA
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
"To je krasna obitelj, ti Ipavci!" : Franc, Benjamin, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
"Trst je naš!" : boj Slovencev za morje (1848-1954) : [2. natis]
NOVA REVIJA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS MILKO
"VAS" IN "SELO" V ZGODOVINI SLOVENSKE KOLONIZACIJE .-LJUBLJANA, 1966

1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bukošek Metka
"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

"Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952
Čoh Mateja
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
"ZADRUŽNI DOM - NAŠ PONOS": KATALOG K RAZSTAVI O GRADNJI ZADRUŽNIH DOMOV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.-NOVA GORICA, 1996
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Tomaž 1961-
Dolenc Ervin, Doupona Topič Mojca
"Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje" : (Telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej)
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Brod Aleš, Zelič Oskar Zoran
#receptiizarhiva : stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kladnik Darinka
(Ne)znani Slovenci
CANKARJEVA ZALOŽBA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GEORGES KARL ERNEST
(PRIROČNI) SLOVAR: LATINSKO-NEMŠKI IN NEMŠKO-LATINSKI: A DO J.- LEIPZIG,1861

1861 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GEORGES KARL ERNEST
(PRIROČNI) SLOVAR: LATINSKO-NEMŠKI IN NEMŠKO-LATINSKI: K DO Z.- LEIPZIG,1861

1861 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Širok Kaja 1975-, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Kokalj Kočevar Monika, Bervar Sarah, Kovačič Sašo - fotograf, Frantar Aleksandra
(R)evolucija muzeja : 70 let povezujemo : Muzej novejše zgodovine Slovenije : [1948-2018 : 70 zgodb o XX. stoletju]
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

... plamen naš pa dalje gre ... : 60. obletnica zmage nad fašizmom in nacizmom
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Močnik Monika, Ribič Irena 1977-
»Slovenika, zares si čudovita!« : zbornik ob 50. obletnici prve avtoceste v Sloveniji in Jugoslaviji
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

10 LET KMETIJSKE ŠOLE NOVA GORICA.-NOVA GORICA,1978
KMETIJSKA ŠOLA NOVA GORICA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Verbovšek Polde
100 let gasilskega društva Vipava
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIPAVA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

100 LET GASILSKEGA DRUŠTVA VIPAVA.-NOVA GORICA,1977
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIPAVA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

100 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA POSTOJNA:1883-1983.-POSTOJNA, 1983
TURISTIČNO DRUŠTVO POSTOJNA
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

100 LET USTANOVITVE 1. PODRUŽNICE SLOVENSKEGA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ZA SPODNJO ŠTAJERSKO.-PTUJ, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA KAROL
100 LET VIPAVSKE ŽELEZNICE.-AJDOVŠČINA, 2002
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

100 LET VRTCA V SOLKANU:VRTEC NOVA GORICA:ENOTA JULKA PAVLETIČ.-NOVA GORICA, 2000
ZALOŽBA BRANKO NOVA GORICA
Lušina Branko
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

100 LET ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA (PRILOŽENE 4 ZLOŽENKE) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1000 let Solkana - 1000 let Goriške : priloga Primorskih novic
ČZD PRIMORSKE NOVICE
2001 slovenski DOMOZNANSTVO Članek

1001-SOLKANSKI ČASOPIS, SOLKAN
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
1994 slovenski NEZNANO PERIODIKA

110 let Tamburaškega orkestra Danica
GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

110 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA PTUJ: 1886-1996.- PTUJ, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana : 1898-2009
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Božič Branko
120 let gasilskega društva Vipava
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIPAVA
1997 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

120 LET MOHORJEVE DRUŽBE: 1852-1972.- CELJE, 1972
CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jevnikar Martin, Rustja Josip, Doktorič David, Čermelj Lavo
130 let od prvega slovenskega časopisa v Trstu; Naši fantje; Mladika (18.2.1922-5.10.1927); Godbeni krožek v Gorici in okolici; Kaj bo z našimi društvi in z njih premoženjem; Zveza prosvetnih društev v Gorici; Pevski zbor pod vodstvom g. učitelja
Razvoj zadružništva v Julijski krajini; Zadružna zveza v Gorici; Naša organizacija; Društveno življenje v Slovenskem Primorju med obema svetovnima vojnama

slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Merku Pavle
1300 (tisoč tristo) primorskih priimkov
MLADIKA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Vlasta Vidič
140 let šolstva v Grgarju, 100 let šolske stavbe : [zbornik grgarske šole]
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

1400-LETNICA ŠKOFIJE KOPER: 450 LET CERKVE V ROČAH.-ROČE, 2000
ŽUPNIJSKI URAD ROČE
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1839-1919 .- LJUBLJANA, 1989
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1919-1945 .- LJUBLJANA, 1990
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET FOTOGRAFIJE NA SLOVENSKEM: 1945-1990 .- LJUBLJANA, 1990
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert
Devetak Robert, Markič Danijel, Madon Mitja
150 let gasilstva v Kanalu in 135 let Gasilskega društva Kanal
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANAL
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

150 let Narodne čitalnice v Kanalu 1867-1927
PROSVETNO DRUŠTVO "SOČA" KANAL
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

150 LET PREDŠOLSKIH USTANOV NA SLOVENSKEM IN 35 LET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Paulin Damjan
150 let slovenske osnovne šole v Štandrežu : 1857-2007
Didaktično ravnateljstvo osnovnih šol, v Štandrežu
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Černilogar Tjaša - urednik
150 let šolstva v Biljah, 100-letnica šolske zgradbe
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

16. ARHIVSKO ZBOROVANJE PTUJ '95: SLOVENSKI ARHIVI IN JAVNOST.- PTUJ, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

160 LET MAPNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1987
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ARHIVSKO POSVETOVANJE: ARHIVSKO GRADIVO S PODROČJA TURIZMA IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI:UPORABNIK IN ARHIVSKO GRADIVO.ZBORNIK REFERATOV 17.POSVETOVANJA.-KOPER, 1996
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ZBOROVANJE: ZBORNIK RAZPRAV 17.ZBOROVANJA V CELJU.- CELJE, 1997
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ARHIVSKO POSVETOVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: ARHIVI IN RAČUNALNIŠTVO.- LJUBLJANA, 1998
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:EVIDENTIRANJE VIROV ZA ZGODOVINO SLOVENCEV V TUJINI, NOVOSTI V SLOVENSKI ARHIVSKI ZAKONODAJI, ARHIVSKI INFORMACIJSKI SISTEM.-POSTOJNA, 1999
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1895-1995-STO LET FILMA:SPOMINSKA BROŠURA OB STOLETNICI FILMSKE UMETNOSTI.-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA KINOTEKA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

19. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:BOVEC,4.DO6.OKTOBRA 2000.-BOVEC, 2000
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Benedetič Filibert, Lapornik Maja 1960-, Svetina Ivo, Vascotto Patrizia, Počkaj Marinka
1902-2002 : Slovensko stalno gledališče

2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1943-1973 TRENT'ANNI DOPO

slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

1945-1970 DALLA CRONACA ALLA STORIA.- GORIZIA 05.08.1970

1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
1947-1987 Š.d. Juventina s.s.

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Drufovka Marjan
1948-2008 : V svetal spomin : Ob 60-letnici postavitve spomenika padlim in žrtvam druge svetovne vojne
OBČINA ŠTEVERJAN
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 let boja in dela za naše pravice v avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini 1963-1983
SLOVENSKA SKUPNOST V DEŽELNEM SVETU FURLANIJE-JULIJSKE BENE
1983 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 LET DELAVSKIH SREČANJ BRATSTVA IN PRIJATELJSTVA : KATALOG 3 - KATALOG K RAZSTAVI ZGODOVINSKEGA ARHIVA PTUJ .- PTUJ, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica
20 let Društva zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica
DRUŠTVO ZBIRALCEV AJDOVŠČINA - NOVA GORICA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 let organizirane ženske odbojke na Goriškem
ODBOJKARSKI KLUB HIT CASINO NOVA GORICA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 LET POHODOV ŠTEVERJAN-GONJAČE: 1980-1999.- ŠTEVERJAN, 1999
KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ ŠTEVERJAN
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20 LET TRGOVSKEGA TEHNIČNEGA ZAVODA- TRST.- TRST, 1965

1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

20 LETNICA GLASBENE ŠOLE V KOPRU .-KOPER, 1969
GLASBENA ŠOLA KOPER
1969 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20. OBLETNICA GLASBENE ŠOLE ŠEMPETER : (BROŠURA OB OBLETNICI ŠOLE) .- ŠEMPETER, 1973
GLASBENA ŠOLA V ŠEMPETRU
1973 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

20. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE.-ARHIVI IN UPORABNIKI, ARHIVI IN ZGODOVINOPISJE.-PTUJ, 2001
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

2000 LET KRŠČANSTVA.- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA MIHELAČ
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

2000: ČASNIK ZA MIŠLJENJE, UMETNOST, KULTURNA IN RELIGIOZNA VPRAŠANJA, LJUBLJANA [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1988 slovenski NEZNANO PERIODIKA

20-LETNICA GLASBENE ŠOLE V KOPRU.- KOPER, 1969
GLASBENA ŠOLA KOPER
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

21. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:ARHIVI IN ARHIVSKO GRADIVO V ČASU TRANZICIJSKIH SPREMEMB,INFOARH.-KOPER, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

23. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Razmere v arhivskih depojih / (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah / Medarhivsko sodelovanje : zbornik referatov, Velenje 2007
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25 - LET: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE.- NOVA GORICA, 1979
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN PRIMORSKE
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
25 let namiznega tenisa v Vrtojbi

2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

25 LET SKD TABOR OPČINE.- TRST, 1993
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO OPČINE
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

25. OBLETNICA VSELJUDSKE VSTAJE NA PRIMORSKEM.- NOVA GORICA, 15.09.1968

1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27 VASI : glasilo krajevnih konferenc SZDL v krajevnih skupnostih Senožeče, Štjak in Vrabče

1979 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: ZBORNIK (29. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 1994) .- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

30 LET GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA : POROČILO O DELU GLASBENE ŠOLE NOVA GORICA V JUBILEJNEM LETU 1977/78 .- NOVA GORICA, 1978
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
1978 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 LET GORIŠKE GIMNAZIJE: 1947 - 1977 .- NOVA GORICA, 1977
GIMNAZIJA NOVA GORICA
1977 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Grzej Boris
30 let letalske šole v Ajdovščini : 1957 - 1987

1987 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

30 LET MLADIH ZGODOVINARJEV 1969-1999.-LJUBLJANA, 1999
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KORŠIČ MIRKO
30 LET SLOVENSKEGA POMORSTVA 1945-1975.-KOPER, 1975
ZALOŽBA LIPA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.