Seznam gradiva

5 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Wiesthaler Fran
Latinsko-slovenski slovar
ZALOŽBA KRES LJUBLJANA
1993 slov.,latinsko PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Attems Karel Mihael
Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1752-1757 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1752-1757 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2022 slov.,latinsko ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Attems Karel Mihael
Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761-1771 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1761-1771 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2023 slov.,latinsko ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.