Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Stasi Dario
Alla ricerca della memoria perduta : la "Transalpina" e Gorizia = Iskanje izgubljenega spomina : Bohinjska proga v Gorici = Auf der Suche nach verlorenen Erinnerungen : die "Wocheinerbahn" in Görz
COMUNE DI GORIZIA
2007 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cova Ugo, Dorsi Pierpaolo, Tato Grazia
Archivio di Stato di Trieste : con sintesi tedesca e slovena = Staatsarchiv Triest = Državni arhiv Trst
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2002 slov.,ita.,nem. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DEŽELE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPANE 1863-1918 = Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder (popis izvodov v knjižnici PANG)

slov.,ita.,nem. NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Calligaris Amedeo
Gorizia : sogno e civilta di un millennio : [1001-2001]

2001 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Niso letele ptice [Videoposnetek] = Non volavano uccelli
KINOATELJE
2015 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO CD/DVD

Special Orts Repertorium des Österreichisch-Illyrischen Küstenlandes=Repertorio speciale dei luoghi nel Litorale Austro-Illirico=Specijalni repertorij krajev na Avstrijsko-Ilirskem Primorju, na novo predelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31. 12. 189

1894 slov.,ita.,nem. PRIROČNIKI Fotokopija
Dell Chiesa Giangiacome
Trgovina z vinom in meje : Zgodovina goriškega podjetja bratov Abuja [Il commercio del vino e le frontiere : La storia della ditta Goriziana "fratelli Abuja", Der weinhandel und die grenze : Die geschichte des unternehmens von den brüdern Abuja aus Gör
1899-2009
GORIŠKI MUZEJ
2010 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valentinčič Marko - urednik
Valentin Stanič : Cerovščkov gospod : ob dvestoletnici prihoda v Ročinj = il prete di casa Cerovšček : nel bicentenario dell'arrivo a Ročinj = der Priester vom Cerovšček Hof : anlässlich der 200-Jahrfeier der Ankunft in Ročinj

2009 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZAKONIK IN UKAZNIK ZA AVSTRIJSKO-ILIRSKO PRIMORJE 1869-1912 = Gestze und Verordnungen der Landesbehörden für das österreichisch-illirische Küstenland Bollettino delle Leggi ed Ordinanze pel Litorale austro-illirico (popis izvodov v knjižnici PANG)

slov.,ita.,nem. NEZNANO NEINVENTARIZIRANO