Seznam gradiva

133 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"OSIMO" : SEDANJOST IN RAZVOJ- POSVETOVANJE 24.02.1986.- NOVA GORICA,1987
ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE NOVA GORICA, CGIL CISL
1987 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
"Ubija se premalo" : obsojeni na smrt, talci, ustreljeni v ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Paulin Damjan, Granda Stane
100 let Katoliškega tiskovnega društva
KATOLIŠKO TISKOVNO DRUŠTVO GORICA
2008 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

1000 letnica Gorice = I 1000 anni di Gorizia : 1001-2001

2001 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

15-letnica AŠKD Kremenjak : 2. november 1993 - 16. november 2008 = 15° anniversario ASCD Kremenjak : 2 novembre 1993 - 16 novembre 2008
AMATERSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO KREMENJAK
2008 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Prinčič Joško
25 let delovanja = [25] anni di attivita : 1975-2000 : Foto-klub Skupina 75

2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

ARHIV PIRAN / ARCHIVIO DI PIRANO : 130 LET / ANNI : zgibanka in komplet 12 razglednic (reprodukcije)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2007 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Associazioni, strutture, servizi per giovani nei comuni di Gorizia, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba = Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba / traduzioni, prevodi Aldo Rupel, Marina Ussai

2006 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Šerbelj Ferdinand - urednik
Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]
GORIŠKI MUZEJ
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Benecia fra pace e guerra : mostra fotografica documentaria [1995] : in occasione del cinquantesimo anniversario della liberazione dalla dittatura fascista = Benečija v miru in vojni : dokumentarna fotografska razstava 1995 : ob petdesetletnici osvobodit
ŠTUJISKI CENTER NADIŽA
1995 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGO MILAN
BENEŠKA SLOVENIJA - FOTOMONOGRAFIJA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA DRUŽINA
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Jevnikar Ivo
Boj za narodne pravice in demokracijo : povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2019 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Trpin Drago - urednik // Podbersič Renato - urednik
Bourboni na Goriškem : zbornik s posveta na Kostanjevici : ob 170. obletnici prihoda Bourbonov v Gorico in smrti kralja Karla X.
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA SEVERNO PRIMORSKO
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BOŽJEPOTNA SVETIŠČA OB ITALIJANSKO - SLOVENSKI MEJI NA PODOBICAH.-TRST, NOVA GORICA, VIDEM,1992
GORIŠKI MUZEJ
1992 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Bratje v svobodi = Fratelli nella liberta : Renče, Staranzano
OBČINA RENČE-VOGRSKO
2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Brincelj : sprehod po kulturni, zgodovinski in etnografski dediščini Goriških Brd = percorso culturale attraverso l'eredita storico-etnografica del Collio goriziano
KULTURNO DRUŠTVO BRIŠKI GRIČ ŠTEVERJAN
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO

Carta toponomastica di Gorizia [Kartografsko gradivo] = Cjarta toponomastica di Guriza = Toponomastični zemljevid Gorice
COMUNE DI GORIZIA
2018 slov., italij. GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

CERKEV IN DRUŽBA NA GORIŠKEM TER NJIHOV ODNOS DO VOJNE IN OSVOBODILNIH GIBANJ: ZBORNIK PREDAVANJ.-GORICA,1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CIKLUS LJUDSKIH NOŠ: AKVARELI SAŠE ŠANTLA .- LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BITTELLI REMO
CLAUSTRA ALPIUM JULIARUM:RAPALSKA MEJA IN FAŠIZEM:ARHEOLOGIJA KOT PRIMER KONTINUITETE.-KOPER, 1999
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Codice di procedura penale per il Regno d'Italia = Zakonik kazensko-pravdnega reda za Kraljevino Italijo

1922 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rogoznica Deborah, Bonin Zdenka
Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja = Zona B del Territorio libero di Trieste : gospodarsko in socialno življenje = la vita economica e sociale : (1947-1954) : razstavni katalog ob 60-letnici podpisa Londonskega memoranduma
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2014 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ganzitti Sergio, Ostan Cecilija
CONOSCERSI presentando i nostri paesi - SPOZNATI SE predstavljanje naših krajev

2005 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN TRTA .-TRŽAŠKA POKRAJINA .-(PUBLIKACIJA OB RAZSTAVI) .- TRST, 1987
TRŽAŠKA POKRAJINA
1987 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kalc Dušan, Turk Lida
December 1941 : drugi tržaški proces = Dicembre [1941] : il Secondo processo di Trieste
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ANPI - VZPI
Vsedržavno združenje partizanov Italije VZPI - ANPI
2011 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Puntin Maurizio
Dei nomi dei luoghi : toponomastica storica del territorio di Monfalcone e del comune di Sagrado
SKRD - ACRS JADRO Ronke - Ronchi dei Legionari
2010 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državne meje na Goriškem v 19. in 20. stoletju / I confini statali nel Goriziano dei secoli XIX e XX .- Nova Gorica, 2004
GORIŠKI MUZEJ
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dugo Franco, Kusterle Roberto, Valvassori Giorgio 1947-
Dugo, Kusterle, Valvassori : intimna : tre storie di frontiera

2018 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Batistuta Miloš
Nardin Nataša
Ekološke kmetije in okolje [Videoposnetek]. Čadrg - ekološka vas
OBČINA TOLMIN
2007 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD

Goriški muzej
GORIŠKI MUZEJ
1993 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUPEL ALDO
GORIZA 1001-2001 : SLOVENCI V GORICI=GLI SLOVENI DI GORIZIA
SLORI, SLOVENSKI RAZISKOVALNI INŠTITUT
2002 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GORŠE NA PRIMORSKEM: KATALOG RAZSTAVE V AVDITORIJU GORICA.- GORICA, 1981
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE GORICA
1981 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEMI GIUSEPPE
GRAMMATICA DELLA LINGUA SLOVENA.-GORICA, 1931
CASA EDITRICE
1931 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ganzitti Sergio, Ostan Cecilija
INCONTRARSI - SREČATI SE : Tarcento - Bovec 2005

2005 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pucer Alberto, Rožac Marjan, p. Vogrin Marjan
Inkunabule Piranskega arhiva in Minoritskega samostana Piran
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PERRONI
INVENTARIO GENERALE DELLE CARTE CONSERVATE NEL R.ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE E NELLA SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI FIUME

1933 slov., italij. ARHIVISTIKA Fotokopija

ISONZO-SOČA: GIORNALE DI FRONTIERA - ČASOPIS NA MEJI, GORICA
TRANSMEDIA
2003 slov., italij. NEZNANO PERIODIKA
BAJEC ANTON, KALAN PAVLE
ITALIJANSKI - SLOVENSKI SLOVAR.-LJUBLJANA, 1941
LJUDSKA KNJIGARNA V LJUBLJANI
1941 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON
ITALIJANSKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
TAVZES JANKO
ITALIJANSKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR.-LJUBLJANA, 1941
KNJIGARNA ANT. TURKA
1941 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON
ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR

slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BAJEC ANTON, KALAN PAVLE
ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR .- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Valjavec Josip
Italijansko-slovenski slovar : nad štiridesettisoč besed z bogato frazeologijo in kratkim imenikom krstnih in zemljepisnih imen
Dizionario italiano-sloveno
KATOLIŠKA BUKVARNA V LJUBLJANI
1914 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON
ITALIJANŠČINA: UČBENIK ITALIJANSKEGA JEZIKA

slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kovačič Simon, Maher Igor, Bandelj Andrej
Itinerari storici tra Carso e Isonzo = Zgodovinske poti med Krasom in Sočo
Consorzio culturale del Monfalconese
2008 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KBcenter : kulturno izobraževalno središče = centro formativo culturale
KB 1909
2011 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Koper pred izzivi tretjega tisočletja : monografska študija / zbrali in uredili Lucija Čok in Vesna Gomezel Mikolič
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klemše Vlado
Krajevna imena in priimki na doberdobskem Krasu
ZADRUŽNA BANKA DOBERDOB IN SOVODNJE
2008 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Kras : flora in favna = Carso : flora e fauna
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVCEV F.J.K.
2004 slov., italij. GEOGRAFIJA Videokaseta
SEDMAK DRAGO
KRONIKA VASI POD GRMADO V LETIH 1915-1918.- NABREŽINA, 1995
OBČINA DEVIN NABREŽINA
1995 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Poljak Istenič Saša, Makuc Neva 1978-, Cernetig Marina, Gruden Živa, Bažato Marjan 1955-1996, Babič Saša 1979-
Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ : Prireditve v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici
KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ
1997 slov., italij. DOMOZNANSTVO PERIODIKA
Dapit Roberto
La Slavia Friulana : lingue e culture : Resia, Torre, Natisone : bibliografia ragionata = Beneška Slovenija : jezik in kultura : Rezija, Ter, Nadiža : kritična bibliografija
KULTURNO DRUŠTVO "IVAN TRINKO" ČEDAD
1995 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Leggi e decreti concernenti l'attuazione ed il coordinamento del Codice penalee del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia = Zakoni in odloki nanašajoči se na vpeljavo in izenačbo Kazenskega zakonika in Kazensko-pravdnega reda za Kraljevino I

1922 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Listina o pravicah Slovencev v Videmski pokrajini = Carta dei diritti degli Sloveni della provincia di Udine
Slovenska kulturna in izseljeniška društva v Videmski pokr
1978 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Žnidarčič Nidžara
Petelin Bačar Tjaša
Living fountains : oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju = ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
2014 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ljubka Šorli : [Romjan - Doberdob - Gorica, 5. junij 2014 : ob poimenovanju celodnevne osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu = in occasione dell'intitolazione della Scuola Primaria con lingua d'insegnamento slovena di Vermegliano]

2014 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

L'UOMO E IL LEGNO - ČLOVEK IN LES.- TRST, 1988
NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA TRST
1988 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA izločeno ob inv 202

Manualetto per i soldati Sloveni in Italia : [ Priročna knjižica za slovenske vojake v Italiji ]
EDITRICE - LIBRERIA NAZIONALE IN GORIZIA
NARODNA KNJIGARNA V GORICI
1926 slov., italij. PRIROČNIKI Fotokopija

Marijine sestre čudodelne svetinje Goriška skupnost : Ob 70-letnici prihoda sester v Gorico in 50-letnici "Doma Marije Kraljice = Congregazione Suore di Maria della Medaglia Miracolosa Comunita di Gorizia : 70 anni di vita a Gorizia, 50° della residenz

2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MATAJUR : GLASILO SLOVENCEV V VIDEMSKI POKRAJINI (GLASILO BENEŠKIH SLOVENCEV)

1950 slov., italij. Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO

Cuder Vojko
Mednarodna manifestacija : Za mir, razorožitev in gospodarski napredek v jugoslovansko-italijanskem obmejnem območju = Manifestazione internazionale : Per la pace contro il riarmo per lo sviluppo dell'area di confine Italo-Iugoslavo
ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE NOVA GORICA, CGIL CISL
1984 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Mesto na travniku [Videoposnetek] : videoesej o Novi Gorici
KINOATELJE
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Cuffolo Anton
Moj dnevnik : z važnimi dogodki od leta 1938 do leta 1946
Societa Cooperativa Editrice Dom
1985 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Moja meja [Videoposnetek] : dokumentarna videonovela = Il Mio confine : racconto documentario
KINOATELJE
2005 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD

Mons. Ivan Trinko : (1863-1954) : spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami = promotore della conoscenza e del dialogo tra culture : zbornik posveta, Špeter, 16.10.2004 = atti del convegno, San Pietro al Natisone, [16.10.2004]
KULTURNO DRUŠTVO "IVAN TRINKO" ČEDAD
2006 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gosgnach Ezio - urednik
Mons. Paskval Gujon (1909-2002) : MATAJURSKI GASPUOD NUNAC : ZADNJI ČEDERMAC
ZADRUGA/COOPERATIVA MOST
2009 slov., italij. ZGODOVINA CD/DVD

MOST : Revija za kulturo in družbena vprašanja

1963 slov., italij. Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO

Naših 50 let = I nostri 50 anni : 1953-2003 : [zbornik SCGV Emil Komel] / [uredil Silvan Kerševan]
SLOVENSKI CENTER ZA GLASBENO VZGOJO "EMIL KOMEL"
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Neupogljivi zakon Rima : fašizem in osvobodilni boj primorskih Slovencev 1941-1943 : dokumenti # La legge inflessibile di Roma : il fascismo e la lotta di liberazione degli sloveni nella Venezia Giulia 1941-1943 : documenti
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Milan, Zaghet Neva, Žerjal Borut
Nit tradicije = Il filo della tradizione : Delovanje slovenskega kulturnega društva "France Prešeren" = Attivita del circolo culturale Sloveno : Neobjavljeni arhivski posnetki Stanota Žerjala = Archivio inedito dei filmati di Stano Žerjal
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN
2014 slov., italij. NEZNANO CD/DVD
Batistuta Miloš, Gosgnach Ezio
Noč, ki je izbrisala ta prekleti konfin = La notte che ha cancellato il confine maledetto
ZADRUGA/COOPERATIVA MOST
2008 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD
Černic Karlo
Nočemo pozabiti : ob petdesetletnici osvoboditve = Non vogliamo dimenticare : a cinquant'anni dalla liberazione
OBČINA DOBERDOB
1995 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Nova Gorica - Gorizia: Dve mesti, en trg / Due citta, una piaza [zgibanka] .- Nova Gorica, 2004

2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Jazbar Erika, Makuc Vojko
Ob 70-letnici poslikave cerkve v Pevmi = 70 anni degli affreschi della chiesa di Piuma : 1934-2004
KULTURNO DRUŠTVO SABOTIN IZ ŠTMAVRA
2004 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Od Osima do maja 2004 : od stabilizacije meje do njene ukinitve : goriški šport je vztrajno premoščal mejo = Da Osimo al maggio 2004 : dalla stabilizzazione del confine alla sua abolizione : lo sport goriziano ha superato ripetutamente e con caparbiet
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI
Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia
2005 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Grego Marko, Mlinar Miha
Od planine do Planike : vodnik po razstavi v Mlekarni Planika Kobarid = Dalla malga alla Planika : guida alla mostra nel Caseificio Planika Kobarid
TOLMINSKI MUZEJ
2019 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kuštrin Stanislav, Terpin Silvan, Waltritsch Marko
Odkritje spomenika padlim v narodnoosvobodilni borbi : Podgora, 28. IX. 1975 = Scoprimento del monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione : Piedimonte, [28. IX. 1975]

1975 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
WALTRITSCH MARKO
OGLASI-INSERZIONI-GORIŠKA MATICA.-GORICA, 2000
BANCA AGRICOLA-KMEČKA BANKA
2000 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Omaggio a don Eugenio Blanchini : L'associazione "Don Eugenio Blanchini" in occasione della sua presentzione e della prima iniziativa, San Pietro al Natisone, 5 ottobre 1996 : La Slavia

1996 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Otvoritev kulturno - športnega centra "Pavlina Komel" : Palkišče, 13., 14. in 15. september 2013 = Inaugurazione del centro culturale sportivo "Pavlina Komel" : Palchisce, 13, 14 e 15 settembre 2013
Kulturno Športno drušvo Kras Dol - Poljane
2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bavčar Evgen
Paskval Gujon, očak z Matajurja : poklon pokončnemu Čedermacu ob 100-letnici njegovega rojstva = Pasquale Gujon, il patriarca del Matajur : omaggio a un coraggioso difensore dei diritti della sua gente nel 100° anniversario della nascita
USTANOVA "FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU"
2009 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PATRIARCHI - NEL SEGNO DI GIONA : Aquileia - Museo Civico del Patriarcato ; IL PASTORALE E LA SPADA : Cividale - Palazzo de Nordis (durata 11 minuti, VHS)

slov., italij. NEZNANO Videokaseta

Pet stebrov = Le cinque colonne : Slomšek, Kosec, Trinko, Kralj, Ukmar
DUHOVSKA ZVEZA V TRSTU
2011 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PO POTEH ANDREJA IZ LOKE: ZBORNIK REFERATOV XVIII. BENEČANSKIH KULTURNIH DNEVOV V ŠPETRU.-ŠPETER, 1994
ŠTUJISKI CENTER NADIŽA
1994 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VECCHIET FRANCO, MONTENERO GIULIO
POGOVOR O UMETNIKOVEM ORODJU.-AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti v Gorici : Odgovori na vprašanja Občinske uprave
Scheda richiesta dati e rispettive risposte : Comune di Gorizia - minoranza slovena

2003 slov., italij. DOMOZNANSTVO NEINVENTARIZIRANO
Lakovič Vladimir
Portreti : [razstava] v Doberdobu v župnijski dvorani 8. 4. 1996 ... do 21. 4. 1996

1996 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Breganti Srečko
Pregled trgovin na goriških tekališčih Franca Jožefa in Verdi pred prvo svetovno vojno : referat na Državni klasični gimnaziji-liceju "P. Trubar" v Gorici, šol. leto 1988/89

1988 slov., italij. DOMOZNANSTVO Fotokopija
Bonin Flavio, Bonin Marko, Bonin Zdenka, Novak Pucer Tina, Rogoznica Deborah, Perko Verena
Prehrana v Kopru in na njegovem podeželju od antike do konca 19. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2021 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jejčič Danilo
Kovšca Nataša, Vončina Katja 1983-
Prezrte reči = Cose ignorate : [fotografije] : Pilonova galerija Ajdovščina, november / novembre 2015 / Danilo Jejčič
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Projekt Živeti z ladjedelnico = Progetto Vivere di cantiere : let 100 anni : 2008
SKŠRD Tržič = ACSRS Monfalcone
2009 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gombač Metka
Quando mori mio padre : disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale (1942-1943) = Ko je umrl moj oče : risbe in pričevanja iz koncentracijskih taborišč na italijanski vzhodni meji (1942-1943)
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2005 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Petricig Paolo
Udovič Dušan
Quella ferrovia non s'ha da fare = Nesojena železnica

1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Rab - Arbe - Arbissima : konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2000 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Sabotin - park miru : kuharska knjiga : izbor receptov tradicionalnih jedi narodov, udeleženih v bojih na soški fronti = Sabotino - il parco della pace : libro di ricette : selezione di ricette di piatti tradizionali delle nazioni che hanno partecipato
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2006 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bon Silva
Sara ancora bello : storie di donne della Venezia Giulia tra fascismo, resistenza e dopoguerra = Saj bo še vse v redu : prigode primorskih žena v času fašizma, odpora in povojne izgradnje
CENTRO ISONTINO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA
E SOCIALE "LEOPOLDO GASPARINI"
2004 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Velušček Nadja, Medved Anja
Sešivalnica spomina : videozapis življenja ob meji = Ricuciture di memorie : videodocumento sulla vita lungo il confine
KINOATELJE
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO CD/DVD

SKUPAJ V EVROPI - INSIEME IN EUROPA: ZBIR OBJAV V DOMAČIH IN TUJIH MEDIJIH O PRIPRAVAH IN SLOVESNOSTI OB VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO V NOVI GORICI 30. APRILA 2004 .- NOVA GORICA, 2004
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.