Seznam gradiva

53 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Žižek Aleksander
ABC - arhivska Barbara Celjska
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ANGLEŠKO - SLOVENSKI - SLOVENSKO - ANGLEŠKI SLOVAR.-

slov., anglešk NEZNANO Disketa
KOMAC DAŠA, ŠKERLJ RUŽENA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO -ANGLEŠKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON, ŠKERLJ RUŽENA, VITOROVIČ NADA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1984

1984 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Šumi Nace
Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem : obdobje zrelega baroka : katalog razstave Arhitekturnega muzeja Ljubljana na gradu Fužine v Ljubljani od 10. maja do 20. avgusta 2007
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA
2007 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov : simpozij : zbornik strokovnih člankov študentov Alma Mater Europaea - ECM = Archives in the service of people - people in the service of archives : symposium : proceeding book of Alma Mater Europae
Alma Mater Europea - ECM
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mislej Irene, Furlan Maja, Cigoj Tanja, Hatfull Jon, Brecelj Primož
Bogdan Borčić : slike = paintings : Pilonova galerija Ajdovščina, 15. april - 18. maj 2014
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kajzelj Miroslav
Bovška hiša : ljudsko stavbarstvo od Učje do Trente = The Bovec house : vernicular architecture from Učja to Trenta
DEBORA LJUBLJANA
1997 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kajzelj Miroslav
Bovško : od doline do planine : oris tradicionalnega gospodarjenja = Bovec country : from valley to the Alpine pasture : an outline of traditional farming economy
DEBORA LJUBLJANA
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hartman Marko, Maček Samo, Selan Milan, Jurečič Marko
Doksis 2016 by Media.doc : zbornik / 25. posvetovanje Sodobno upravljanje e-dokumentov, Ljubljana, november 2016
MEDIA.DOC
2016 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Mlinarič Lučka
Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba : knjiga povzetkov = Access and use of archival records : book of abstracts / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 11. - 13. april 2018, Radenci, Sl
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DVE DOMOVINI = TWO HOMELANDS: RAZPRAVE O IZSELJENSTVU, LJUBLJANA
INŠTITUT ZA IZSELJENSTVO PRI SAZU
1990 slov., anglešk ZGODOVINA PERIODIKA
Arnež Janez A.
Gabrovškov dnevnik = Msgr Gabrovšek's diary : 1941-1945
STUDIA SLOVENICA
1997 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Négyesi Lajos
Gora krvi in vzdihljajev : vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem Vrhu = The mountain of blood and sighs : soldiers of the 46th infantry regiment from Szeged on Mrzli Vrh
TOLMINSKI MUZEJ
2015 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Peskar Robert
Gothic Mediterranean : virtualni muzej sredozemske gotske arhitekture = a virtual museum of Mediterranean Gothic architekcture
MEDNARODNI INŠTITUT ZA TURIZEM
INTERNATIONAL TOURISM INSTITUTE
2007 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Izzivi in izkušnje pri delu v arhivih : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 24.-26. maj 2023, Radenci, Slovenija = Challenges and experiences in archives : book of abstracts.
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2023 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kako vizualiziramo kulturo? = How do we visualize culture? .- 61. kongres FIAF
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Gerbec Teja
Keltskih konj topot : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu : [katalog razstave] = Hear the horses of Celts : the Bizjakova hiša site in Kobarid : [exhibition catalogue]
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Anžič Sonja
Ljubljanski župani skozi čas : 500 let ljubljanskih županov = Ljubljana mayors through time : 500 years of Ljubljana mayors
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, 11.-13. marec 2020
ZALOŽBA ZRC, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI CENTER SAZU
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Starman Alenka, Križaj Jernej
Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo : 20. obletnica plebiscita / [Razstava Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, Cankarjev dom, 24. december 2010-19.januar 2011
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Moderna arhivistika [Elektronski vir] : časopis arhivske teorije in prakse = journal of archival theory and practice
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA PERIODIKA

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih : knjiga povzetkov / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 3.-5. april 2019, Radenci, Slovenija
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2019 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Ponebšek Tina, Uršič Ivanka, Cigoj Tanja, Lovrenov Maja, Brecelj Primož, Rosa Kaja
Pilonovi negativi fotografij --- : iz fonda dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk = Veno Pilon's negatives of photographs from the fund of Dr. Engelbert Besednjak and Rozalija Vuk : 11. september-13. december 2020, Pilonova galerija Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA (1289-1292):3.ZVEZEK.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat Černilogar Damjana, Mlinar Miha
Po sledeh tolminske preteklosti [Videoposnetek] : promocijsko izobraževalno-dokumentarni film = Following the footsteps of the past in the Upper Soča Valley : promotional, educational documentary film
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO CD/DVD

POSLOVNI SLOVAR: ANGLEŠKO - SLOVENSKI, SLOVENSKO - ANGLEŠKI.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Čuk Alenka
Postojna : na prelomu stoletij = at the turn of centuries : Postojna, sloveča Postojnska jama in njena okolica na starih razglednicah = Postojna, the famous Postojna Cave and the town's environs on old postcards
GALERIJA 2 VRHNIKA
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bavdek Alma, Čuk Alenka 1964-, Schein Valentin, Simoniti Marjetica
Predjamski zaklad = The Predjama treasure cache
NOTRANJSKI MUZEJ, ZAVOD ZNANJE
2015 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Primož Trubar : 1508-1586 : ob petstoti obletnici rojstva = on the five-hundredth anniversary of his birth
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
2008 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žvanut Maja
Primož Trubar : 1508-1586 : razstava ob petstoti obletnici rojstva = an exhibition on the five-hundredth anniversary of his birth : [Ljubljana], 6. marec - 31. december 2008
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
2008 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za uporabnike Mednarodne standardne knjižne številke : mednarodna izdaja
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
2006 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2021) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2021)
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
2021 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Reševanje zavezniških letalcev med NOB na Slovenskem

slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko, Klavora Vasja, Kernel Davor
Sem puško zagledal in jokat začel : 96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti : [katalog] = I saw a rifle and began to weep : 96th Infantry Regiment from Karlovec on the Isonzo Front : [catalogue]
GORIŠKI MUZEJ
2014 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Piškurić Jelka, Strajnar Neža
Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Jana, Dobrin Miha
Slovenci v Londonu 1991-1994 = Slovenians in London 1991-1994 : kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja = A chronicle of grass roots activities for Slovenian independence : slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter
The Slovenian Crisis Centre and the Slovenian Newsletter : ob razstavi in predaji gradiva v Arhiv RS 2006
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenci v očeh Imperija : priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci leta 1919 = The Slovenes in the eyes of the Empire : handbooks of the British diplomats attending the Paris Peace Conference 1919
Ustanova Center za evropsko prihodnost
2007 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dragotin Cvetko
Slovenska glasba v evropskem prostoru = Slovene music in its European setting
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kološa Vladimir
Slovenska mesta skozi čas = Slovene towns through time
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato 1970-, Maver Aleš 1978-, Süč Dejan, Lamprecht Gerald, Kuzmič Franc, Gruenfelder Anna-Maria 1948-, Toš Marjan, Hriberšek Vuk Nina 1978-
Bedrač Marjetka, Trojar Valerija
Slovenski Judje : zgodovina in holokavst V. [Razprave in članki]
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga
2016 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikša Peter, Ajlec Kornelija
Slovensko planinstvo = Slovene mountaineering
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
2011 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor : katalog = Masterpieces of medieval and renaissance books from the treasury of the Archdiocese of Maribor : catalogue
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
2012 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mahnič Katja
Srednjeveški ženski pečati iz Arhiva Republike Slovenije = Medieval women's seals in the Archives of the Republic of Slovenia
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Stopar Ivan
Transromanica : romanski spomeniki na Slovenskem : Romanesque art in Slovenia
MEDNARODNI INŠTITUT ZA TURIZEM
INTERNATIONAL TOURISM INSTITUTE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Transromanica : the Romanesque routes of European heritage = romanske poti evropske dediščine
MEDNARODNI INŠTITUT ZA TURIZEM
INTERNATIONAL TOURISM INSTITUTE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Kašca Fabjan
Pavlin Marina, Božič Boris
Trenta : ob odprtju informativnega centra Triglavskega narodnega parka in prve faze Trentarskega muzeja
GORIŠKI MUZEJ
1995 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Uporabnikom prijazni arhivi : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 11.-13. maj 2022, Radenci, Slovenija = User friendly archives : book of abstracts : International Conference
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja Technical and field related problems of traditional and electronic archiving
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2022 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Veno Pilon : v prvi svetovni vojni = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014-1. februar 2015, 19th December 2014-1st February 2015
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Vipava : Karta občine 1:33000 : Karta mesta 1:6300
OBČINA VIPAVA
2018 slov., anglešk GEOGRAFIJA Kartografsko gradivo

Rožman, Gregorij, 1883-1959
Zlatomašnik dr. Gregorij Rožman škof ljubljanski 1907-1957 = Golden jubilarian dr. Gregory Rožman Bishop of Ljubljana Slovenia -- Jugoslavia

1957 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Majerič Kekec Nataša, Kolar Nataša 1961-, Oblak Brane, Zupanič Katja 1974-
Vomer-Gojkovič Mojca, Ostrman Renault Tanja, Golob France 1937-, Vodnik Igor 1957-, Farič Boris, Goričan Danilo, Čurin Marina, Roškar Boštjan
Živeti z vojno [Elektronski vir] : Ptujski okraj med prvo svetovno vojno = To live with the war : Ptuj district during World War I
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ
2014 slov., anglešk ZGODOVINA CD/DVD