Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Deželni vladni list za kranjsko vojvodino 1857 (Landes Regierungsblatt für das Herzogthum Krain), Abecedni spisek imen vseh seliš, grašin, gradov in gradičev v Krajnski vojvodini z ozirom na razdelitev dežel leta 1854
Razpis c.kr. kranjskega deželnega poglavarja od 25. septembra 1857, št. 8; original (v slovensko-nemškem indeksu manjkajo strani I-XVI)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1854 (Landes Regierungs Blatt für die Stadt Triest sammt Gebiet und das Küstenland, Bollettino Provinciale degli atti ufficiali per la cit? di Trieste col suo Territorio e pel Litorale)
Okrajna razdelitev (Divisione distrettuale), fotokopija za goriško okrožje (original: Biblioteca Statle e Isontina, Gorizia)

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko Primorje 1851 (Landes Gesetz und Regierungsblatt, Bollettino delle leggi e degli atti di Governo per Trieste, citt? dell'Impero, e pel Litorale); original: Biblioteca Statale e Isontina, Gorizi
Razdelitev Avstrijsko-Ilirskega Primorja na okrožja, okraje, sodne okraje, davčne urade, občine in katastrske občine (Divisione del Litorale in Circoli, Capitanati distrettuali, Giudizi distrettuali, Uffici delle imposte dirette, Comuni locali e catas

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Marijan
Furlansko-slovenski slovar
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA
2005 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Obči državni zakonik 1853 (Reichs Gesetz Blatt für das Kaiserthum Oesterreich), zakon št. 261, Upravna in sodna razdelitev poknežene grofije Goriško Gradiške, mejne grofije Istre in samostojnega mesta Trst
(Politische und gerichtliche Organizirung der gefürsteten Graffschaft Görz und Gradiska, der Markgraffschaft Istrien und der Stadt Triest mit ihrem Gebiete); original: NUK

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO

Télégraphe Officiel, 25.5.1811, št. 42, str. 1, 165-169, Uradni list Ilirskih provinc, Upravna razdelitev Ilirskih provinc; razdelitev Istrske province na distrikte, kantone in občine: prepis za distrikta Gorica in Trst; original: Narodni muzej Ljublj

drugo URADNI LISTI NEINVENTARIZIRANO