Seznam gradiva

125 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

10 godina poslije - Obnova zgrade HDA : Tjedan arhiva 2007, 10.-20.10.2007
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

1900-1945 RATOVI I REVOLUCIJE .-BEOGRAD, 1968

1968 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE: ČASOPIS ZA EKONOMSKU POVIJEST JUGOSLAVIJE, ZAGREB [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1977 hrvaški ZGODOVINA PERIODIKA
GILER OLGA B.
ANALIZA O STANJU I PROBLEMIMA ODABIRANJA U ARHIVIMA SFRJ : SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE .- NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV BOSANSKE KRAJINE BANJALUKA 1953-1983.- BANJALUKA, 1983

1983 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV HERCEG-NOVOG .-HERCEG-NOVI, 1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI I ARHIVSKO GRADIVO: ZBIRKA PRAVNIH PROPISA 1828-1997.- ZAGREB, 1998
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivi i domovinski rat : 49. savjetovanje hrvatskih arhivista, 26. - 28. listopada 2016, Plitvice
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2016 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLLAR CHARLES M.
ARHIVISTIKA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE.-ZAGREB, 1999
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Arhivska služba i gospodarski arhivi : 42. savjetovanje, 2.-4. listopada 2007, Bjelovar, Hrvatska
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVSKI VJESNIK, ZAGREB
ARHIV HRVATSKE
1981 hrvaški ARHIVISTIKA PERIODIKA
DURANTI LUCIANA
ARHIVSKI ZAPISI:TEORIJA I PRAKSA.-ZAGREB, 2000
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2000 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 1 .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 10 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 11 .- ZAGREB, 1973

1973 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 12 .- ZAGREB, 1977

1977 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 13 .- ZAGREB, 1984

1984 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 2 .- ZAGREB, 1957

1957 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 3 .- ZAGREB, 1959

1959 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 4 .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 5 .- ZAGREB, 1961

1961 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 6 .- ZAGREB, 1963

1963 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 7 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 8 .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFIJA RASPRAVA, ČLANAKA I KNJIŽEVNIH RADOVA: 9 .- ZAGREB, 1970

1970 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
RADIĆ NIKOLA
BIHAČ SA STARIH RAZGLEDNICA.-BIHAČ
OBČINA BIHAĆ
hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

BIHAĆ.-BIHAĆ, 1999
OBČINA BIHAĆ
1999 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BADURINA ANĐELKO
BOLJUNSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI I..- PAZIN, 1992
HISTORIJSKI ARHIV PAZIN
1992 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BRATSTVO I JEDINSTVO JUGOSLAVIJA 1941-1969.- BEOGRAD, 1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERCE LOJZE
BUDUČNOST TRSTA U SVETLU NJEGOVE PROŠLOSTI.-BEOGRAD, 1946
PIŠČEVO BEOGRAD
1946 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČETRDESET GODINA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU.-KARLOVAC, 2000
DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
2000 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BADURINA ANĐELKO
DATJA I PRIJATJA: PRIMICI I IZDACI SAMOSTANA FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA U MARTINŠĆICI NA OTOKU CRESU.-REKA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV REKA
1995 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Heđbeli Živana, Kereković Božidar 1984-
Državni arhiv u Zagrebu 1907. - 2017.
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2017 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE 1 A-BIZ.- ZAGREB, 1983

1983 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE BIZ-ČAŠ .-ZAGREB, 1985 2

1985 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 1 (A-BOSK) .- ZAGREB, 1955

1955 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 2 (BOSNA-DIO) .- ZAGREB, 1956

1956 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 3 (DIP-HIĐ) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 4 (HIL-JUGOS) .- ZAGREB, 1960

1960 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 5 (JUGOS-MAK) .- ZAGREB, 1962

1962 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 6 (MAKLJ-PUT) .- ZAGREB, 1965

1965 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 7 (R-SRBIJA) .- ZAGREB, 1968

1968 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE: 8 (SRBIJA-Ž) .- ZAGREB, 1971

1971 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 1

1966 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 2

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 3

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 4

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 5

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA: 6

1969 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 1 (A-ĆUS) .- ZAGREB, 1959

1959 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 2 (D-INI) .- ZAGREB, 1962

1962 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 3 (INJ-PORTL) .- ZAGREB, 1964

1964 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI: 4 (PORTR-Ž) .- ZAGREB, 1966

1966 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ HUMA: 1608-1639 .- PAZIN, 1999
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vlahov Dražen
Glagoljski rukopis iz Roča : iz knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611)
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2006 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ VRANJE U ISTRI: 1609-1633 .- PAZIN, 1996
POVIJESNI ARHIV U PAZINU
1996 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VLAHOV DRAŽEN
GLAGOLJSKI ZAPISI U KNJIZI KRŠTENIH, VJENČANIH I UMRLIH IZ HUMA (1618-1672) .- PAZIN, 2003
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2003 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
HERKOV ZLATKO
GRADNJA RATNIH BRODOVA U KRALJEVICI 1764-1767 POSEBNA IZDAJA 6 .-PAZIN-RIJEKA, 1979

1979 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

HISTORIJA NARODOV JUGOSLAVIJE: 1. DEL .- ZAGREB, 1953

1953 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Hrvatski državni arhiv : Vodič fondova i zbirki HDA /VODNIK na DVDju/
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2007 hrvaški ARHIVISTIKA CD/DVD

II.SAVJETOVANJE:ARHIVISTIKA U REGISTRATURAMA 2000.-BIHAĆ, 1999
ARHIV UNSKO SANSKOG KANTONA BIHAĆ
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JANČA IVANKA
INFORMATIVNA SLUŽBA U ARHIVIMA.- SARAJEVO 01.-02.06.1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ISAD: OPĆA MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS ARHIVSKOGA RADIVA.- ZAGREB, 1997
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
1997 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ISAD:OPČA MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS ARHIVSKEGA GRADIVA.-2. IZDAJA.-ZAGREB, 2001
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2001 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Istarski list

hrvaški Tisk do leta 1947 (1967) NEINVENTARIZIRANO
STULLI BERNARD
ISTARSKO OKRUŽJE 1825-1860 I.DEL UPRAVNI SUSTAV-DEMOGRAFSKE PRILIKE.-PAZIN-RIJEKA,1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DEANOVIČ M., JERNEJ J.
ITALIJANSKO-HRVATSKI ILI SRPSKI RJEČNIK ( VOCABOLARIO ITALIANO-CROATO O SERBO).-ZAGREB, 1980

1980 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ERCEG IVAN
JOZEFINSKI KATASTAR GRADA RIJEKE I NJEGOVE UŽE OKOLICE (1785/87): DRUGA KNJIGA
DRŽAVNI ARHIV V RIJEKI
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ERCEG IVAN
JOZEFINSKI KATASTAR GRADA RIJEKE I NJEGOVE UŽE OKOLICE (1785/87): PRVA KNJIGA
DRŽAVNI ARHIV V RIJEKI
1998 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DADIĆ BRANKO
JUGOSLAVIJA U SVETU 1941-1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 2 .- MARIBOR, 1984
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATASTARSKI PLANOVI U DRŽAVNOM ARHIVU U PAZINU:IZLOŽBA.-PAZIN, 1999
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
1999 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vlahov Dražen
Knjiga računa Općine Roč (1566. - 1628.) : Glagoljski zapisi
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU
2009 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KONGRES SAVEZA ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE 1980.- STRUGA, 1980

1980 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MODRUŠAN MARTIN
KORIŠTENJE MIKROFILMOVA U ARHIVIMA.- ŠIBENIK, 1974

1974 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
KOSTEL PETRAPILOSA.-PAZIN, 1996
JOSIP TURČINOVIĆ PAZIN
1996 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonografiju Radovana Ivančevića
Sveučilišna naklada Liber : Kršćanska sadašnjost
1985 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

LEKSIKON JUGO. LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA .- ZAGREB, 1974

1974 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA: 1 (A-J) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA: 2 (K-Ž) .- ZAGREB, 1958

1958 hrvaški PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
LJUBOVIĆ AMIR
NAD BAŠAGIĆEVOM ZAOSTAVŠTINOM, MOSTAR, 1998
ARHIV HERCEGOVINE
1998 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

Narodni odbor grada Zagreba : 1945 - 1963
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2016 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TALESKI TODOR
NEKA PITANJA IZ OBLASTI MIKROFILMA.- SARAJEVO 01.-02.06.1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

NEOSLOBODJENA BRAĆA: TEŽKA KRONIKA NAŠEGA ŽIVLJA POD ITALIJOM.- BEOGRAD, 1934
SAVEZ JUGOSLOVANSKIH EMIGRANTSKIH ZDRUŽENJA
1934 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GAVRILOVIĆ DANICA
NOVO NA TEMU ARHIVI I KIBERNETIKA .-SARAJEVO 01.-02.06.1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

O TRGOVINI I O SAVRŠENOM TRGOVCU.- DUBROVNIK, 1989
RO DTS DUBROVNIK
1989 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202

OKO TRSTA.-BEOGRAD, 1945

1945 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OMLADINSKI POKRET 1919-1969

1969 hrvaški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Oprema za restauraciju i konzervaciju arhivske građe ; regali i police za smještaj arhivske građe ; oprema za knjigoveznicu ; mikrofilmska oprema : multimedijska prezentacija
KABAS d.o.o. Sarajevo
2006 hrvaški ARHIVISTIKA CD/DVD
TADIĆ KATICA
ORGANIZACIJA BIBLIOTEKE U ARHIVU: SAVEZNO SAVETOVANJE ARH.RADNIKA JUGOSLAVIJE.-NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KORAČ LJUBIŠA
ORGANIZACIJA FEDERACIJE U SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI 1943-1978.- ZAGREB, 1981

1981 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PAZIN -FOTOMONOGRAFIJA .-UMAG, 1982

1982 hrvaški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PAZINSKI MEMORIJAL, PAZIN [periodika je prestavljena v skladišče v kleti]

1971 hrvaški NEZNANO PERIODIKA
ĆIROVIĆ DRAGAN
PLANIRANJE U ARHIVIMA .-BEOGRAD 1978

1978 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Stipišić Jakov
Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi : latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija
ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB
1972 hrvaški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Poruka borca

hrvaški Tisk od leta 1945 dalje NEINVENTARIZIRANO
KONSTANTINOV MILOŠ
PRILOZI I PUBLIKACIJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE.- BEOGRAD, 1976

1976 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRINOSI ZA GOSPOD.POVIJEST OTOKA PAGA.- PAZIN,RIJEKA, 1988
HISTORIJSKI ARHIV PAZIN RIJEKA
1988 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
RIBKIN PUŠKADIJA TATJANA
PROBLEMI KONZERVACIJE I RESTAURACIJE ARHIV.DOKUMENATA I KNJIGA.- SARAJEVO, 1972

1972 hrvaški ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
BARBALIČ FRAN
PRVI ISTARSKI SABORI: (1861 - 1877).- ZAGREB, 1954
JUGOSLOVANSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZAGREB
1954 hrvaški ZGODOVINA izločeno ob inv 202