Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ARCHIVNI ZPRAVY ČSAV 1972/3 .-PRAHA, 1972

1972 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARCHIVY ČSR.-PRAHA (PAGA), 1974
NAŠE VOSJKO-ARCHIVNI SPRAVA MV ČSR
1974 češki ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOS MILKO
ISTORIČESKOE RAZVITIE SLOV.ZAPADNOI GRANICI.- LJUBLJANA, 1946

1946 češki ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vričan Jozef
Po zapadlých stopách českých vojáku : z Julských Alp k Jadranu

2008 češki DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SOUPIS VEDUT VZNIKLYCH DO ROKU 1850:STATNI OBLASTNI ARCHIVY.-ZVEZEK II/1.-PRAGA, 1999
ARCHIVNI SPRAVA MINISTERSTVA VNITRA
1999 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

SOUPIS VEDUT VZNIKLYCH DO ROKU 1850:STATNI OBLASTNI ARCHIVY.-ZVEZEK II/2.-PRAGA, 2001
ARCHIVNI SPRAVA MINISTERSTVA VNITRA
2001 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202