Seznam gradiva

5115 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"IMELI SO DVE DOMOVINI": RAZSTAVA ARHIVA SRS; KATALOGI :ZV.8.- LJUBLJANA,1988A
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TUL VLASTA, ROSA JURIJ
"OD 27. APRILA K 22. JULIJU" .- NOVA GORICA, 1989 ( KATALOG)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
"To je krasna obitelj, ti Ipavci!" : Franc, Benjamin, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bukošek Metka
"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
"ZADRUŽNI DOM - NAŠ PONOS": KATALOG K RAZSTAVI O GRADNJI ZADRUŽNIH DOMOV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.-NOVA GORICA, 1996
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Brod Aleš, Zelič Oskar Zoran
#receptiizarhiva : stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

10 godina poslije - Obnova zgrade HDA : Tjedan arhiva 2007, 10.-20.10.2007
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
2007 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

100 LET ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA (PRILOŽENE 4 ZLOŽENKE) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

110 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA PTUJ: 1886-1996.- PTUJ, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana : 1898-2009
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

16. ARHIVSKO ZBOROVANJE PTUJ '95: SLOVENSKI ARHIVI IN JAVNOST.- PTUJ, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

160 LET MAPNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1987
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ARHIVSKO POSVETOVANJE: ARHIVSKO GRADIVO S PODROČJA TURIZMA IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI:UPORABNIK IN ARHIVSKO GRADIVO.ZBORNIK REFERATOV 17.POSVETOVANJA.-KOPER, 1996
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ZBOROVANJE: ZBORNIK RAZPRAV 17.ZBOROVANJA V CELJU.- CELJE, 1997
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ARHIVSKO POSVETOVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: ARHIVI IN RAČUNALNIŠTVO.- LJUBLJANA, 1998
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:EVIDENTIRANJE VIROV ZA ZGODOVINO SLOVENCEV V TUJINI, NOVOSTI V SLOVENSKI ARHIVSKI ZAKONODAJI, ARHIVSKI INFORMACIJSKI SISTEM.-POSTOJNA, 1999
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

19. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:BOVEC,4.DO6.OKTOBRA 2000.-BOVEC, 2000
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

20 éves a Szlovén-magyar nemzetközi levéltári kutatótábor : nemzetközi konferencia : Szentgotthárd, 2010. szeptember 24. = 20 let delovanja Slovensko-madžarskega mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora : mednarodna konferenca : Monošter,
Vas Megyei Levéltár kiadványa
2010 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

20 LET DELAVSKIH SREČANJ BRATSTVA IN PRIJATELJSTVA : KATALOG 3 - KATALOG K RAZSTAVI ZGODOVINSKEGA ARHIVA PTUJ .- PTUJ, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

20. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE.-ARHIVI IN UPORABNIKI, ARHIVI IN ZGODOVINOPISJE.-PTUJ, 2001
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

21. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:ARHIVI IN ARHIVSKO GRADIVO V ČASU TRANZICIJSKIH SPREMEMB,INFOARH.-KOPER, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

23. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Razmere v arhivskih depojih / (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah / Medarhivsko sodelovanje : zbornik referatov, Velenje 2007
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

30 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora : [katalog k razstavi]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA: KATALOG K RAZSTAVI.- AJDOVŠČINA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

50 LET POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR 1933-1983.- MARIBOR, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
ABC - arhivska Barbara Celjska
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 01 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1979

1979 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JEZERNIK MAKSIMILIJAN
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 02 : FRIDERIK BARAGA .- LJUBLJANA,1980

1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 03 : MISCELLANEA.- LJUBLJANA, 1981

1981 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GREGORIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 04 : PISMA PETRA PAVLA GLAVARJA JOŽEFU TOMLJU 1761-1784 .- LJUBLJANA, 1982

1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 05 : MISCELLANEA.- LJUBLJANA, 1983

1983 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 06 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1984

1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 07 : SVETA BRATA CIRIL IN METOD V ZGODOVINSKIH VIRIH OB 1100 LETNICI METODOVE SMRTI .- LJUBLJANA, 1985

1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 08 : KRŠČANSTVO V OGLEJU IN NA VZHODNEM VPLIVNEM OBMOČJU OGLEJSKE CERKVE OD ZAČETKOV DO NASTOPA VERSKE SVOBODE .- LJUBLJANA, 1986

1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 09 : ŽUPNIJE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V VIZITACIJSKIH ZAPISNIKIH ARHIDIAKONATA MED DRAVO IN MURO 1656-1774 .- LJUBLJANA, 1987

1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 10 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1988
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 11 : SLOVENSKA CERKVENA POKRAJINA .- LJUBLJANA, 1989
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LAVRIČ ANA
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 12 : LJUBLJANSKA ŠKOFIJA V VIZITACIJAH REINALDA SCARLICHIJA .- LJUBLJANA, 1990
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Tadina Ivanka
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 13 : IVANKA TADINA, IGNACIJ KNOBLEHAR 1819-1858 .- LJUBLJANA, 1991
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 14 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA,1992
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 15 .- MATJAŽ AMBROŽIČ: ZVONARSTVO NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1993
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 16 : METOD BENEDIK - ANGEL KRALJ: KAPUCINI NA SLOVENSKEM V ZGODOVINSKIH VIRIH.-LJUBLJANA, 1994
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Baraga France
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 17 : FRANCE BARAGA, KAPITELJSKI ARHIV NOVO MESTO : REGESTI LISTIN IN POPIS GRADIVA .- LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR IVAN, BARAGA FRANCE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 18 .- LJUBLJANA, 1996
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 19 .- LJUBLJANA, 1997
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 20 .- LJUBLJANA, 1998
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MOZETIČ IZTOK, MAUČEC MARJAN, KURNJEK BRANKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 21 : DNEVNO ČASOPISJE O DUHOVNIŠKIH PROCESIH NA SLOVENSKEM 1945-1953 .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ GOLEC LILIJANA
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 22 : DUHOVNIKI KRANJSKEGA DELA LJUBLJANSKE ŠKOFIJE DO TRIDENTINSKEGA KONCILA.-LJUBLJANA, 2000
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KAVČIČ DAMJAN
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 23 : KONSTITUCIJE KLARIS V MEKINJAH IN ŠKOFJI LOKI.-LJUBLJANA, 2001
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 24 .- LJUBLJANA, 2002
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ MATJAŽ
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 25 : LJUBLJANSKI KNEZOŠKOF DR. JANEZ ZLATOUST POGAČAR: NJEGOVA VERSKA, KULTURNA IN POLITIČNA VLOGA ZA ZGODOVINO SLOVENCEV .- LJUBLJANA, 2003
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Höfler (Hofler) Janez, Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 26 : PISMA JANEZA EVANGELISTA KREKA; GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM. PRAŽUPNIJA CERKNICA; ZAČETKI CERKVENE ORGANIZIRANOSTI SLOVENCEV V KALIFORNIJI
ZALOŽBA DRUŽINA
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Marko, Likar Sebastjan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 27 : Dokumenti p. Antona Prešerna o škofu Antonu Vovku : Valentin Oblak, Kronika župnije Kropa 1914-1918
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Kolar Bogdan, Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 29 : Jerebova kronika župnije Škocijan pri Turjaku
ZALOŽBA DRUŽINA
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Debevec Damjan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 30 : Karikature v boju proti veri in cerkvi : 1945-1960
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 31 : Kronika župnije Rob ; Iz turjaške oznanilne knjige
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 32 : Teološki študij na Slovenskem ; Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 35 : Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem : kronika ustanove od 1852 do 1925
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2013 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 36 : Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2014 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 37 : Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 38 : Miscellanea
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 39 : Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Martelanc Tanja 1983-
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 40 : Kapucini in njihova arhitektura na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 41 : Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 42 : Prekmurje v letu 1919 in katoliška cerkev
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Otrin Blaž, Visočnik Julijana
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 43 : Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821-1823
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Guček Boštjan, duhovnik
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 44 : "Nosi le zakrpano obuvalo" : oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918-1941)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

AGENDA 2001.-RIM, 2000 (PUBBLICAZIONE A CURA DI RIORENZO GEMINI)
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
2000 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PLESNIČAR PAVEL
AJDOVŠČINA: POGLED V NJENO PRETEKLOST: KOMENTIRANA OBJAVA ZGODOVINE AJDOVŠČINE IN ŠTURIJ.-NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BEZEK VANDA
ANALITIČNI INVENTAR FONDA OBČINE IZOLA, KOPER
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1977 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
GILER OLGA B.
ANALIZA O STANJU I PROBLEMIMA ODABIRANJA U ARHIVIMA SFRJ : SAVEZNO SAVETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE .- NOVA GORICA, 1979

1979 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ANTIFASCISTI NEL CASELLARIO POLITICO CENTRALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI POLITICI ITALIANI
ANTIFASCISTI
1988 italijanski ARHIVISTIKA PERIODIKA
KRAMBERGER FRANC
ANTON MARTIN SLOMŠEK.- MARIBOR, 1993 ( INVENTARJI 5)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
APPUNTI DI METROLOGIA .-TRIESTE, 1977

1977 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
STANISCI MARIO
APPUNTI SUL RIORDINAMENTO DI ARCHIVI COMUNALI OTTO-NOVECCENTESCHI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.-UDINE, 1986

1986 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVAL LEGISLATION ARCHIVISTIQUE 1970-1980.- PARIS, 1982 VOL.XXVII
K.G.SAUR VERLAG KG, MUNCHEN
1982 francoski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVES IN JUGOSLAVIA1976

1976 angleški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE: MATERIALI PER UNA GUIDA I: ABRUZZO-LIGURIA.-RIM, 1990
SOCIETA ECONOMIA BENI CULTURALI PROVINCIA DI GORIZIA
1990 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Brandi Adele - urednica
Archivio di Stato di Gorizia
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2009 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA: ESTRATTO DAL VOLUME III DELLA GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI.-RIM, 1986
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA
1986 italijanski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Cova Ugo, Dorsi Pierpaolo, Tato Grazia
Archivio di Stato di Trieste : con sintesi tedesca e slovena = Staatsarchiv Triest = Državni arhiv Trst
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
2002 slov.,ita.,nem. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE:CON SINTESI TEDESCA E SLOVENA.-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'CULTURALI.-TRIESTE, 2002
DRŽAVNI ARHIV TRST
2002 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
CASANOVA EUGENIO
ARCHIVISTICA.-SIENA, 1928
BOTTEGA D'ERASMO
1928 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARCHIVNI ZPRAVY ČSAV 1972/3 .-PRAHA, 1972

1972 češki ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARCHIVY ČSR.-PRAHA (PAGA), 1974
NAŠE VOSJKO-ARCHIVNI SPRAVA MV ČSR
1974 češki ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Uhlík Jan
Arhitekt Jan Vejrych : avtor Narodnega doma v Mariboru
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHITEKTURA IN URBANIZEM V LJUBLJANI OD OMEMBE V PISNIH VIRIH LETA 1144 DO POTRESA LETA 1895 IN ARHIVSKO GRADIVO ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA .- LJUBLJANA, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV BOSANSKE KRAJINE BANJALUKA 1953-1983.- BANJALUKA, 1983

1983 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV HERCEG-NOVOG .-HERCEG-NOVI, 1984

1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.